ANTONIO CAMPOS ROMAY

martes, 19 de febrero de 2013

Este goberno (PP) prexudica seriamente a saúde (cívica) - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Dentro das moreas de indignadas batas brancas que asolagan de xeito regular as rúas das principais cidades españolas é moi habitual ollar algunha pancarta que parodia a recomendación escrita nos paquetes de tabaco, “este goberno prexudica seriamente a saúde”.

Si atémonos ao que sucede cunha velocidade vertixinosa no cotián, non parece arriscado concordar con tal parecer ampliando as reivindicacións estritamente sanitarias á consideración da saúde no sentido cívico. É triste privilexio do goberno conservador, pese a seguir facendo uso máis aló do xuizoso como corta-lumes, o mantra da herdanza recibida, amosar tras 14 meses un labor con graves lagoas para o interese común e un catalogo de improvisacións, (o Goberno de España enuméraas con certa indulxencia como medidas), que comprometen seriamente o interese colectivo a medio e longo prazo.

A credibilidade da clase política afundiuse aceleradamente neste último ano agudizando a tendencia que viña arrastrándose nas enquisas desde fai varios. Outro tanto pasou co deterioro da calidade de vida cidadá, coa degradación dos dereitos sociais e civís e coas reversións espectaculares en políticas  sensibles, educación sanidade ou servizos sociais. O goberno  que preside o Sr. Rajoy violentou a vida dos españois coa escusa excepcional de inevitables esforzos para saír dun burato, orquestrado na distancia por quen ao cabo só beneficios sacan do mesmo, e para o que  incumpriu da á z o seu programa, arrasando calquera vestixio de benestar. O excepcional converteuse nun autentico estado de excepción económico. Baixo o seu imperio ninguén ergue xa cabeza. Pese a iso, sen  o menor recato pontifica bondades que farán que o modo de vida sexa mellor, (?). Mentres, albisca brotes verdes ou luces ao final do túnel cada semana…Desvaríos de frívolo optimismo que ferozmente censurou, e non sen razón, ao seu antecesor.

Todo iso seguindo de forma acrítica as directrices (mandatos inapelables)  chegadas dunha Europa liderada por unha Chanceller escasamente dúctil. Encirrada na gobernación dunha Alemaña que aparenta querer volver ao seu talante estreito e vehemente de tempos pasados. Quizais para facer valer en todo o seu esplendor a súa reunificada soberanía, emancipada de tutélalas soportadas trala derrota do nazismo. O Sr. Rajoy obnubilado polo déficit como único elemento de actuación para satisfacer á cada vez máis voraz lideresa alemá, esquece que durante o seu ano e pico de mandato esta enviando ao país aos niveis dos anos 70 do pasado século, con emigración incluída, mentres a brecha é brutal entre as rendas saneadas e as deficitarias alcanzando cotas inimaxinables e impropias de tantos anos de esforzo de nivelación.

Na súa perigosa miopía o goberno conservador non parece tomar conta cabal da realidade na que se proxecta.  Entusiasmado polo simple, véndose a si mesmo e os seus ouropeis, atende as súas prioridades ideolóxicas e as súas servidumes liquidadas con recortes inhumanos e rescates bancarios. Pero descoñece o pulso real do país. Pese a que incéndiase a contestación nas rúas, na súa insensibilidade ou cegueira só reaccionan a remolque de momentos puntuais cando estes  fanse insoportables, caso da Iniciativa Popular debatida no Congreso e onde non semella ousado pensar que a toma en consideración viuse influída en ultima instancia  polo bociñazo tráxico dun dobre suicidio ese mesmo día provocado por un dasafiuzamento. Só en tales circunstancias asoman a cabeza de debaixo da súa maioría arrogante. A corrupción que indigna transversalmente a todo o país, tamén aparenta afectar á Presidencia, aínda que a súa honorabilidade presupónselle. Unha Presidencia incapaz de poñer orde nos comportamentos dalgúns dos seus ministros, do partido que dirixe e de determinados funcionarios do mesmo que todo apunta seriamente comprometidos en tramas moi pouco edificantes  que afectan á vida da formación que apoia o goberno. Todo iso, grave motivo de escándalo internacional, e reflectido na prensa mundial con evidente  menoscabo dos intereses de España.

Só anda áxil o goberno conservador no indulto a personaxes cuxos antecedentes inducen a colosais dúbidas. E para  acalar o descomunal escándalo que acompaña tales actos, de mala gana accede a non penar a unha coitada, que aburada por necesidade extrema, realiza un acto ilegal por menos de 190 euros. Pero obstinase en manter pechado a un mozo vigués facendo oídos xordos a todas as peticións que avalan a súa rehabilitación e integración na sociedade e cuxo delito, fai anos, foi haber trapicheado uns gramos de heroína. Menos mal, que segundo o Xefe do Estado a xustiza é igual para todos neste país como moi ben pode acreditar Dona Cristina de Borbón.

Quizais o clamor das batas brancas polas rúas españolas, “este goberno prexudica seriamente a saúde” en sentido amplo, lamentablemente non ande moi desencamiñado...

 

domingo, 27 de enero de 2013


Unha crise económica, política e ética – Antonio Campos Romay

 Antonio Campos Romay
Unha parte importante da cidadanía está atónita que ante as penurias que acumulanse sobre o panorama español non se poña como prioridade o rescate dos cidadáns. E que para ese efecto non se utilicen os inxentes recursos que se desvían para amparar as trampulladas e tropelías dunha parte significativa do sistema financeiro. Ante un escenario onde as carencias dan paso de xeito perigoso á pobreza, indigna a subordinación que implica delegar o futuro en mans dun reducido grupo de especuladores que reiteradamente antepoñen os seus intereses ás necesidades do país no que realizan as súas operacións, sempre lucrativas, a troques de esmagar calquera proxecto de crecemento xerando unha brecha critica de desigualdade na distribución da a renda.

Decote medra a complicidade en tales feitos do goberno de dereitas, homologo a outros do espazo europeo. Un goberno do que os únicos brotes verdes que percíbense, son os dunha cidadanía cada vez menos libre de expresarse, onde repunta a intolerancia cultural, relixiosa e ideolóxica, e a discriminación racial ten campo abonado. Onde o mundo do traballo perde dereitos progresivamente e desprestixiase ás centrais sindicais. Onde a democracia empobrecese cun sufraxio adulterado por unha lei electoral obsoleta que procrea a conciencia de que estase consagrando un réxime político cun parlamentarismo que funciona como poder mediatizado da soberanía popular.

Hai un clima de impotencia ante un poder xudicial que estimase dependente de aspectos alleos ao seu propio exercicio. E nunha  certa analoxía  co caso chileno desde 1981 naquel país e desde 1978 no español, rexe unha carta constitucional nada dun pacto complexo, compracente coas necesidades dunha oligarquía política devinda en gran medida da ditadura, e elaborada baixo a longa sombra dunhas FFAA con dubidoso espírito democrático naquel intre histórico. No caso chileno rexistráronse sucesivas modificacións, a última en 2005, para mudar a fisionomía de orixe. Aquí, aínda recoñecéndolle a súa utilidade para rachar o nó gordiano que ataba ao pasado, mantense incólume e é coartada para frear as demandas sobrevidas polo crecemento dunha sociedade que  fíxose adulta.

O labor do goberno español, e  a das forzas conservadoras gobernantes en Europa, baixo a dirección nada sutil da Sra. Merkel, non é posible dicir que este entregada á tarefa de instaurar unha democracia social, na que a actividade económica responda ás demandas públicas e non en exclusiva lucro privado. Hai un serio retroceso dunha clase media que foi moi válida como elemento de cohesión social, e que hoxe vese desprazada a zonas de depresión por unha  política ao servizo da consolidación de criterios de liberalismo radical. As outrora socorridas depreciacións monetarias, hoxe imposibles, trócanse en depreciación do país con dramáticas consecuencias. O afogo financeiro dada as características  da economía española tradúcese nunha severa limitación das nosas posibilidades e iniciativas. Sufrimos as consecuencias destas medidas, proxectadas  na vida diaria da cidadanía e no deterioro da convivencia política. España e un país en gran medida enleado por intereses foráneos cunha economía extremadamente sensible ante a conxuntura externa. Millóns de persoas son forzadas a vivir en condicións de precariedade económica e de paro real ou encuberto. O único que emerxe cada día que pasa é desanimo e desconcerto á hora de enfrontarse á mediocridade imperante, aos delitos económicos e ao saqueo do publico.

O comportamento  do gran capital transnacional non só atenta libremente contra os intereses xenuínos dos países en desenvolvemento, senón que a súa acción desregulada e incontrolable tamén dana a países presuntamente industrializados, onde suponse situámonos. A cidadanía séntese inerme vendo como asíntanse as súas actividades que son cativamente fiscalizadas polo Parlamento, ou por institucións representativas do interese colectivo. Nunha palabra, é toda a estrutura política a que está sendo socavada. Si é unha crise económica. Pero tamén política  e ética. Só un inmenso reto de solidariedade, de rexeneración moral e un xigantesco esforzo que poña en valor a conciencia cívica pode facer fronte ao sinistro cerco que está desnucando o interese público.

Iso, e a conciencia de que os grandes valores que a Humanidade amoreou no seu devir terán que prevalecer e non poderán ser destruídos. Tal o pensaba o presidente chileno D. Salvador Allende. Hoxe adquire pleno vigor. 


sábado, 12 de enero de 2013


El reto de la Socialdemocracia - Antonio Campos Romay

 Antonio Campos Romay
El socialismo de Pablo Iglesias, a quien por cierto le seria difícil reconocer el partido que fundó en el bar Casa Labra en la calle Tetuán de Madrid hace casi 140 años, tiene una biografía compleja. Duros inicios, persecuciones, actos revolucionarios, exilio, éxitos electorales, gobierno en diversas ocasiones…Siempre transcendente en la historia democrática. Y con notoria capacidad de supervivencia. En sus momentos más críticos contó con el amparo solidario de los socialdemócratas europeos, que hoy andan muy debilitados. Lo refieren las estadísticas con los datos menos favorables desde los años cincuenta del pasado siglo. Lo que da una percepción de que estamos, no ante un escenario cíclico, sino ante un cuadro severo en el que sufre de lleno el rebufo de una crisis atípica, poliédrica, que azota a la ciudadanía en lo económico, lo político, lo social, lo ideológico afectando la credibilidad institucional y el valor de la política como mecanismo de convivencia.

La derecha, la clásica y la de nuevo cuño, cabalga cómoda sobre la crisis. Lo hace golpeando cruelmente a la sociedad desde la impunidad de tener enfrente una oposición desmoralizada y en estado catatónico. Menguada de  credibilidad o  ilusión para afrontar el tsunami que la golpea. Que reacciona  torpe y fatigada frente a la rudeza de unas medidas sádicas en lo social, que buscan lo inmediato a costa de desangrar a la ciudadanía y que aplica recetas cocinadas en los fogones de un capitalismo desalmado.

Se acrecienta un sectarismo ideológico que intenta aplastar lo que representa la cultura y el librepensamiento. Se maltrata todo lo que concita un debate liberado de dogmatismo. Se desprecia aquello que ponga en valor el respeto a la persona humana, al pensamiento crítico, al mundo del conocimiento y la investigación, a la discrepancia y, en definitiva, a la ampliación y el fortalecimiento de espacios de civilidad. Y se propicia que los sectores más extremos del conservadurismo impongan su preponderancia ideológica sobre su formación política en principio y por extensión en la sociedad. Algo para lo que cuentan con una frondosa trama de intereses privados y amplia cobertura mediática.

Para sus teóricos, los valores que florecieron desde el siglo XVIII, son apenas formalismo, y cada vez alcanzan más peso, no solo en España, sino en el territorio europeo. Partidarios  de soluciones no dialogadas, abanderados de la preeminencia del mercado y del choque de civilizaciones, en última instancia su fundamentalismo afecta también a la libertad de conciencia, principal patrimonio del ser humano.

Frente a ello la socialdemocracia tarda en reaccionar. Se aferra a una agotada política convencional sosteniendo unos actores que la ciudadanía ve ajenos a sus necesidades. La esclerosis del sistema erosiona la confianza en la capacidad de decisión de la ciudadanía. Hay temor al lema de Willy Brandt en 1969: “atrevámonos a más democracia”. A ello cabe añadir el escaso castigo a la corrupción y a la pervivencia impune de sujetos poco dignos recurrentes en los procesos electorales y en el pillaje del poder. La seria crisis de identidad que se diagnostica en la socialdemocracia asoma en las citas electorales donde sus opciones se difuminan ante plataformas más allá de la izquierda clásica integradas por indignados, ecologistas, nacionalistas, o plataformas cívicas. Es una encrucijada donde  la sociedad civil divorciada  de la vieja política, procura reunir lo que está disperso para unificar los frentes de lucha.  Es la repuesta a la incapacidad de la socialdemocracia  para recuperar el apoyo mayoritario de la sociedad. Galicia es un claro ejemplo.

La socialdemocracia viene obligada por su historia y su carga ideológica a articular una respuesta frente a la subordinación del poder público a los mercados financieros. Especialmente en unos momentos  en que la crisis económica ha afectado de forma profunda a la redistribución de la renta. Es indispensable su liderazgo para recuperar un clima de bienestar que concilie sostenibilidad y solidaridad en el marco de un proceso regulado, transparente y responsable. La socialdemocracia habrá de ser baluarte frente a una derecha que en su obcecación, ignora el sufrimiento causado  por un equilibrio fiscal que descansa solamente en un histérico ajuste del gasto. Y desde luego apartarse de las tentaciones que la desarmaron ideológicamente al compartir las recetas clásicas liberales como forma de salir de la crisis.

Su tarea es ser garante del concepto humanista y solidario de la convivencia y de la pervivencia de las prestaciones que definen los derechos de ciudadanía. Educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, protección frente al desempleo, jubilación y amparo ante las turbulencias sociales. Esto es una parte sustancial del proceso de recuperación de la socialdemocracia y de su papel de eje articulador de la izquierda. Sus titubeos  para asumirlo se reflejan en el desplome de confianza que sufre. Y lo que es más grave, en la política como mecanismo.

No seria aventurado considerar el futuro de la socialdemocracia más cerca de de la marginalidad política, que de la recuperación como partido referente, si no abandona sus escarceos con los poderes económicos y recupera sus esencias y su relación con  la sociedad civil. La misma que hoy está sufriendo. PASOK, PSI, y PSP son botones de muestra. Un ejemplo a considerar seria la socialdemocracia holandesa cuya recuperación avanza de la mano de una profunda depuración interna. 


jueves, 6 de diciembre de 2012


¡Féliz Saqueo! - Antonio Campos Romay

 

Antonio Campos Romay
Estas fechas próximas a la Navidad propias a mensajes almibarados que pretenden borrar las malicias humanas bajo un copo de nieve y bombillas  multicolores a mayor gloria del mercantilismo de ocasión que acosa desde cada esquina en nuestros bolsillos a los fugitivos euros que en ellos no habitan, quizás convenga por un cierto respeto a la veracidad sustituir el tradicional ¡Feliz Navidad! por ¡Feliz Saqueo!...

Un Navidad donde los llamados recortes van desde la paga extra de los funcionarios o las pensiones de aquellos que creían que tras décadas de trabajo podrían aspirar a que los dejaran en paz, hasta la sanidad y la enseñanza públicas, algo que se consideraba tan consolidado como el Portal de Belén. Pero ni el Portal del Nazareno estaba consolidado pues Ratzinger (casualmente alemán) de un plumazo le recorto el buey y la mula, ni el estado de Bienestar estaba a cubierto del ánimo demoledor del Sr. Rajoy y los alumnos del Sr. Aznar que pululan en su entorno. Los llamados recortes que ensombrecen los ánimos de la ciudadanía, esa tala sistemática que reduce el país a la miseria, son por cierto bastante menos su montante que el que se aplica en salvar las posaderas a los saqueadores a los procede felicitar en estas fechas.

Es tema recurrente en determinados círculos satanizar a las Autonomías como culpables de las desgracias económicas que ellos vertieron sobre la ciudadanía. Se obvia que el fondo arbitrado para rescatar a los territorios es inferior a lo que se va a usar del dinero del común  solo en Banquia.  Tal fondo no llegó a agotarse. Sobraron casi tres mil millones de euros. Pero si se ampara a machamartillo el dislate de algunos niveles de administración que salvo anacronismo y caciquismo poco más ofrecen.
 
Saquean, y no en sentido figurado desde miembros de la Casa Real hasta presidentes de la Patronal, directivos de las Cajas, toda clase de delincuentes de cuello blanco y conciencia negra,  algunos (menos de los que se quiere hacer creer)  políticos corruptos, y toda clase de parásitos que hacen del torrente presupuestario permanente libación, lo que no les coarta para radicalizar con insolencia su discurso ultraliberal.

Da pereza por reiteración hablar del saqueo que se está cometiendo con absoluta impunidad amparado en la mayoría mordaza parlamentaria y la minoría moral de quienes la detentan. Se saquea el dinero de las clases medias, se saquea el mundo del trabajo, se saquean los derechos civiles y sociales, se saquean las libertades ciudadanas, se saquea la esperanza, se saquea el presente y el futuro….Se saquea incluso la identidad territorial y las lenguas propias…

Dice una persona comprometida por su biografía en políticas que contribuyeron a alcanzar las cotas de bienestar que “habíamos” conocido que lo peor no son ya los políticos que se venden, sino los que se regalan… Estos últimos, tancredos patéticos, componen una generación de meritorios de la política que con papanatismo absoluto jalean la destrucción de una sociedad en la que poco participaron y menos ayudaron a edificar. Solo pendientes de proteger su “modus vivendi” o no distinguen, o prefieren en su amoralidad no hacerlo, entre la política como herramienta al servicio de los sociedad o mecanismo para servirse de ella. Suman ignorancia teórica, desconocimiento histórico y rezuman soberbia y pedantería. Domésticos felices que se gratifican con unas gracias de sus amos y unas migajas del suculento festín de los saqueadores, pues ni a esa categoría llegan…

Decía el Sr. Guerra con legítima satisfacción, “vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”… Tales palabras tendrían razón hoy con negro sarcasmo…Tras D. Mariano y los alevines del Sr.  Aznar, “al país ni lo conocerá la madre que lo parió ni el padre que lo engendró”.

¡Feliz saqueo señoras y Señores¡… Se lo desean los desahuciados, los parados, los que emigran con sus conocimientos al exterior, los que visitan los comedores de Caritas, los que se arrojan desde un balcón, los que por carecer, carecen hasta de esperanza…

 

domingo, 11 de noviembre de 2012


Camiño con difícil retorno - Antonio Campos Romay

 

O escenario político español é cuspido o dunha oligarquía parlamentaria e burocrática a soldo da plutocracia multinacional. A tal fin semella aplicado o sector maioritario do corpo político do pais. Efecto inmediato é o deterioro da política coa deserción dunha cidadanía frustrada diante da carencia de mecanismos para controlar eficazmente os comportamentos. Impotente ao ollar como a corrupción perpetúase nos seus territorios, sexan autonómicos ou locais. Algo grave acontece cos mecanismos democráticos cando a tolerancia ante a corrupción faise natural aceptando que afinidades ideolóxicas agochen ou minimicen a transgresión ou a arbitrariedade abocando a democracia a niveis terceiromundistas

Os sectores conservadores, de seu insolidarios e ideolóxicamente fundamentalistas, tentan puír o seu ultraliberalismo recorrendo a un clericalismos como o que  nos anos 20 do século pasado era mecanismo doutrinario do social-catolicismo de Gil Robles…"recoñecemos o dereito de todos a vivir de acordo coa condición en que o Señor colocoulles. Consideramos ao rico como un irmán maior en Xesucristo e como tal o respectamos e amamos”. Unha groseira apoloxía do despotismo patriarcal do capital que esixe a submisión ao arbitrio do poderoso...” o irmán maior en Xesucristo”… En tanto ao ditado foráneo, con man allea, pero compartido polos intereses da oligarquía local, pódase sen pudor nin rubor o modelo social e económico.

Mentras anda niso e dereita, a socialdemocracia, esta orfá de discurso alternativo. Adicouse a implementar políticas neoliberais ás que, en orde ao seu compromiso ético e histórico suponse debía combater. Tampouco apostou por ser vangarda do federalismo dunha Europa social. Menos propiciou mudar as leis electorais para favorecer a participación cidadá. Simplemente acomodouse como dilixente testamentaria da xestión neoliberal nas institucións.

A sombra funesta de Blair e súa “Terceira Vía” aínda contamina algúnhas formacións  progresistas, impartindo a neurótica alineacion da socialdemocracia co liberalismo ata puntos de indefinible a fronteira. Unha deriva que pódese testar no esmorecemento da base social de centroesquerda e a desbandada dos seus votantes cara formacións con propostas  políticas diferentes. AGE en Galicia e a propia EU no Estado son exemplos que permiten aventurar a posibilidade dun severo troco na correlación na esquerda si non erran na súa estratexia. A socialdemocracia europea con moitos dos seus partidos inmersos nunha crise interna, non afronta axeitadamente a crise enfrascados en ollarse o embigo para atopar a súa identidade ideolóxica. Botase en falla unha  resposta en orde a un modelo social europeo que incorpore unha nova visión sobre o Estado do benestar e súa garantía de supervivencia. Froito diso son a crueza das cifras: dos 502 millóns de cidadáns da UE só 79 millóns están gobernados polos socialdemócratas.

O socialismo deuse conta de que os poderes económicos ao amparo da violencia da crise, apuran a oportunidade da eliminación das conquistas do mundo do traballo no seu devir histórico. No ameto mais próximo, o PSOE como partido, malia si mesmo, e parte integrante do mundo obreiro e de clases medias de cuxos votos nútrese. O perigo de aniquilación é unha ameaza real. Xa non abonda para supervivir ser lacaio fiel do capital e exercer unha labor letárxica das inquedanzas dos asalariados. A Internacional da especulación económico-financeira fíxolle saber que non continuará mantendo en nómina. Quinto Servilio expresouno  na coñecida frase, “Roma non paga traidores”. Pola contra, a actual conxuntura, permítelle  executar ao feudatario. Fronte da tétrica realidade a socialdemocracia tenta revoltarse como o reo que resístese a morrer. Invoca chamadas, xa case que esquecidas, a loita activa. A desgraza do PSOE como a dalguns dos seus  irmáns europeos, e que tras seus viraxes compulsivos mostra unha perigosa orfandade de vimbios e ideas que faille pouco dodado saír do seu autismo. Un estado catatónico pola perda do poder, habendo entendido este como fin e non como medio. O fito historico urxe claridade e veracidade no  que se quere facer e como. Os amagos de salón máis aló do estético, non mudan a falla de credibilidade.  En troques trasladase nitidamente a sociedade é que a perda de poder mais que concitar reflexións, esperta loitas fratricidas para apañar as migallas que aínda conservan. 

A percepción da cidadanía froito da realidade cotiá é que a política converteuse nunha profesión. Que discorre por diferentes institucións, de representación e designación ate unha xubilación plácida. Algo que repugna especialmente cando os que ofrecen tal espectáculo fano desde  unha suposta posición de esquerda. Os cidadás confiaban que a socialdemocracia, o socialismo, o PSOE tivera códigos éticos distintos. E desde eles defendese o interese común que di representar. Mais fronte a unha dereita elitista, endogámica e raquítica de miras a oferta da socialdemocracia, semella  de xeito alarmante  moi parella. 

Lonxe quedan unhas verbas dun mozo, secretario xeral socialista, González Márquez, (incluso para el mesmo), “O PSOE defensor sen concesións das reivindicacións da clase traballadora, cuxa total emancipación persegue, estase convertendo hoxe, como en 1931, en eixe da vida política e en boa medida en garantía da alternativa democrática”…

Os que si fican maís preto son os precarios percorridos do PSI, do PASOK,  ou do PSP….

 

viernes, 19 de octubre de 2012


O Patio de Monipodio - Antonio Campos Romay

 

Antonio Campos Romay
No medio do balbordo en que converteuse o escenario político español o maior merito do executivo que aparenta presidir o Sr. Rajoy é abrir cada día unha nova fronte onde as seus moi peculiares ministros e “responsables”  políticos especialízanse en ser unha espoleta eficaz ante calquera problema para encirralo.

O seu sectarismo ideolóxico no caldo de cultivo da crise ábre camiño hábilmente a unha tridentina contrarreforma dinamitando calquera aspecto relacionado cos dereitos cidadáns,  as conquistas da clase traballadora acumuladas co sacrificio de décadas de loita ou os indicios do librepensamiento ou dunha sociedade laica autónoma de confesións relixiosas. O camiño cara á igualdade de oportunidades no acceso ao coñecemento e a cultura e todo aquilo que representa o estado de benestar  é encornado ferozmente ao grito de “menos estado máis mercado” que é frontispicio áureo no libro de ruta dos ultraliberais locais émulos cativos  dos fundamentalistas norteamericanos.

Excítanse ante a desmesura do Conseller de Interior de Catalunya en orde ao papel dos Mossos no contencioso do referendo, pero aplauden coas orellas o despropósito precedente de Vidal Quadras, vicepresidente popular do Parlamento Europeo, pedindo un xeneral de brigada da Garda Civil para que tome o mando dos tales Mossos e de paso das institucións da Generalitat…A Sra. Cospedal compara unha conspiración militar con ramificacions en diversos puntos, unha rexión militar baixo lei marcial, o Congreso tomado a tiros,  cuns civís indignados nas inmediaciones das Cortes.

Si un xuíz noxado da  leria cociñada en Interior contra os dirixentes de “Rodea o Congreso” mostra a súa repugnancia e ignora  a torpe manipulación sometida ao seu criterio, un cualificado dirixente do PP, o Sr. Hernando, táchalle de “pijo acrata”, indecente, indocumentado, demagogo e demais lindezas.  O Director da Policía Coisidó, nin curto nin preguizoso propón prohibir os testemuños gráficos nas manifestacións cidadás...Algo que o anterior réxime facia sistemáticamente. Quizais a seguinte proposta de Interior sexa prohibir as manifestacións…a Delegada do Goberno en Madrid algo avanzaba en tal sentido…O ministro de Xustiza intenta ás bendicions dos sectores máis extremos do seu partido mudando a careta de centrista civilizado. Perderá a careta, a vergoña, mais non gañará aos sectores aos que fai carantoñas. O do españolizador Sr. Wert require urxente tratamento. Súa incontible logorrea mesmo e equiparable ao mellor Cantinflas...só que este era un excelente e didáctico humorista.

Remata a campaña electoral na nación que tantos negan e outros desprezan: Galicia. Coma se por selo houbera de renunciar a convivencia harmónica desde o respecto e a solidariedade no conxunto do estado. “O contable”, en acertada definición do Sr. Jorquera  quéixase de calumnias… Referirase, é un dicir, ás truculentas historias dos Audis?  En que quedou todo aquilo? O bo contable mostra moitas gretas… 400 millóns de euros arriba ou abaixo...As mesmas que ao contar parados. Ou os seus bailes de números tan comúns nas súas táboas da lei económica.  Como esta terra ten moitísimo de máxica caben todo tipo de milagres. Como saido da Santa Campaña aparece na escea un condenado por prácticas de trampón  nunha entidade financeira, que tras unha tempada de retiro nunha carcel amanece  dando leccións de etica e moral. E receitas  para facer fronte á crise financeira e económica. Tan curioso como que os que pretenden facer táboa rasa do autogoberno e do idioma ofrézanse para ser elixidos como representantes da soberanía galega. Ou a desvergoña de  Rosa Díaz que impúdica tras insultar a Galicia obstinándose niso negándose a rectificar mentras asoma a seu murcho programa nestas terras tan xenorosas que mesmo  reciben a calquera.

Pero o máis curioso é que a maior físgoa de luz que asoma sobre unha campaña agrisada e de mínimo ton arróxeo o patriarca de todos os candidatos. O que cunha lucidez envidiable e unha  bagaxe intelectual de lomgo por riba da media  fai gala dunha rebeldía á vez madura e xuvenil enfrontándose  á resignación, ao derrotismo e a falacia interesada da mensaxe truculenta aliñada nos fogóns da globalización capitalista. O profesor Beiras ofrece receitas alternativas e sobre todo enarbola esperanza e fe no país. Antepoñendo como prioridade ineludible o interese da cidadanía. Coa lexitimidad do seu insobornable amor á terra e do seu compromiso co país. Desde unha honestidade intelectual e material irreprochable. Ao seu carón, Yolanda Diaz, unha dirixente da outra esquerda, con ansias de futuro e sen acatamento ao abafante corsé do políticamente correcto. Confluíndo ambos nunha oferta novedosa, que concita ilusión  e con certo perfume heleno. Syriza ao fondo.

Chega de pechacancelas un Rajoy tal que anima en pena tras vagar polas néboas de Flandres que tan mal deuse sempre aos españois. Cabaleiro da triste figura alanceado pola súa rotunda correlixionaria teutona, atopou un fado protector nun gabacho cuxo peito socialdemócrata é o único valedor que atopa para refuxiarse… Vivir para ver.

En tanto, a esquerda clásica, entre amigos. Con eles xa non fan falta inimigos, non si Sr. Guerra?…E algún cabeza de lista cun pé no Congreso e outro na hipótese electoral…Si sobrevive, que non é pouco, é polo denodado esforzo do Sr. Vázquez, (D. Manuel claro).

 

domingo, 16 de septiembre de 2012


No nos lo merecemos... - Antonio Campos Romay

 

Esta semana, en la que cientos de millares de trabajadoras y trabajadores de toda clase y condición se lanzan a las calles de Madrid para expresar su asfixia ante un gobierno de piñón fijo  empecinado en que solo devolviendo España a los años 50 del siglo pasado y en relación a los derechos laborales y sociales a los albores del siglo XX esta nuestra salvación, la conocida como “Casa Real” o sea esa casta emplazada por Dios y el general Franco para ostentar a perpetuidad y mejor beneficio la Jefatura del Estado Español, colada de rondón en el referéndum constitucional de 1978 bajo bóveda de acero, se lanza a una campaña de “papel couché”…

No es no para contribuir a frenar el inevitable proceso de intervención de España Tampoco para preocuparse de los parados sin derecho alguno ya. O sobre la situación de la juventud sin horizonte ni destino, o sobre la espada de Damocles que día si otro también se hace pender sobre los jubilados y jubiladas…No. Se trata de mostrar a la consorte de Felipe de Borbón y Grecia, (transportada desde el Telediario a la Zarzuela en vehemente cupidazo) en su 40 cumpleaños en empalagosas poses y melindres amatorios con el  “divino impaciente” que diría Pemán, y los tiernos frutos de sus ardores. Se trata de hacer realidad el criterio que impregna esta casta de que este es país esta compuesto por un rebaño de infelices tragaldabas del botafumeiro de diseño distribuido en toda la prensa radio y televisión, tal que hacia cuando era menester el mentor del augusto padre del consorte de “Doña Leticia”, el africanista metido a dictador con las mismas mañas desplegadas en el Rif.

El Jueves, paraíso de la sátira y la ironía irreverente, tuvo un serio disgusto – que a la postre derivó en reconocimiento y merito- al ser acosado con técnicas del pasado por expresar en la portada su criterio sobre lo que entendían era la tarea más habitual de la pareja para hacerse acreedores al suculento bocado que representan en el erario publico.

Estas estomagantes escenas que nos sirven ahora en todos los medios, mostrando lujo, dispendio, culto al cuerpo como primera tarea, banalidad versallesca, están al parecer encaminadas a explicar a los obtusos súbditos lo mucho que valen estos chicos y lo poco que los merecemos. Dios y la Historia nos han premiado con una pareja providencial que solo cada pocos siglos puede tener un pueblo. Algo así afirmaba también el anfitrión del niño llegado desde Estoril a la búsqueda de una corona al precio que fuere. Aseaditos, sonrientes, condescendientes, indulgentes y benignos con los vasallos. La “nueva frontera” de la Real Casa o de la Casa de  los Herederos Anhelosos. ¿Y la transparencia? Seria demasiado osado esperar que en esta generosa puesta en escena se alcanzase a informar por via de ejemplo, de las vacaciones de la feliz pareja que un senador vasco sitúa en las islas  Fiji a 6000 dólares la noche pese a que fue desmentido con la boca pequeña pero sin decir realmente donde estuvieron. Cierto es que dada la holgura del presupuesto del estado, todo el territorio nacional, cuya columna vertebral es el turismo, da poco para calmar las ansias de la dama que desde la pequeña pantalla pasó a la casita del reconocido como Príncipe de Asturias, pues la Zarzuela se le achicaba para vivir al caballero, como a su señora se le achica el Palacio de Marivent y Mallorca para su muy merecido reposo veraniego.

Tampoco explican lo que solo recoge alguna prensa –seguramente malintencionada- porque a diferencia de las demás  familias felizmente reinantes, esta es la única que lleva las nenas a un colegio ultra-elitista y no a un colegio publico.  Quizás sea un tema que no se halla hablado debidamente en familia. Cabe entender esto no fuera posible, pues el patriarca andaba por Botswuana a la caza del elefante perdido perfectamente asesorado por Doña Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La abuela paterna en sus numerosos viajes a consolar a la secretaria de la empresa Nos, a la sazón la no imputable doña Cristina de Borbón. El cuñado Don Iñaki entre juzgado y juzgado.  La bisabuela  Menchu y el abuelo Jesús papá de la gentil mamá de las fotos, explicando lo del alzamiento de bienes. Tampoco cabe recurrir a tita Telma, la “hermanisima” ejecutiva contratada de aquella manera por el Ayuntamiento de Barcelona absorta en su idilio con su flamante esposo y en feroz cruzada contra Basile y Tele5, mientras cantan loas y glorias sin parar de la prensa seria de este país : Intereconomía y Libertad Digital…

Ingrid Sartiau, de 46 años afirma ser hija de Liliane y Juan Carlos de Borbón  y Albert Solà Jiménez también se reclama  hijo del que aparenta ser un prolífico jefe de estado y de María Bach-Ramón. Según el profesor Juan-Jacques Cassiman, reconocido genetista de la Universidad de Lovaina al hacer pruebas de ADN a Ingrid y Albert manifiesta: “La probabilidad de que tengan un progenitor común es elevadísima, los estudios son claros.”  Pero a Ingrid y a Albert no consta hubiera intención de consultarles ni esto ni en cosa alguna.

En fin, loados sean los dioses por favorecernos por tan modelica y virtuosa familia. Su ejemplo es una luminaria en nuestro tortuoso camino para salir del túnel en que estamos. Véase sino la ejemplar solidaridad del Jefe del Estado rebajándose una parte de su estipendio en un 2,01 %.... Angustia da pensar  como llegará a fin de mes.

 

lunes, 27 de agosto de 2012


Os fillos de Fabra… Antonio Campos Romay

 

Antonio Campos Romay
Don Guillermo Collarte Rodríguez, señoria do grupo parlamentario popular, non é un fillo bioloxico de Fabra, pero perfectamente podería ser irmán de Andreiña “ Que se Fodan” con todo merito. Este honesto deputado do que o rexistro do Congreso sinala a súa febril actividade institucional, - nin unha soa iniciativa parlamentaria en todo o seu percorrido pola Carreira de San Jeronimo-. Propietario de dous pisos en Madrid e hospedandose como o recoñece en casa de mamá cando vai a Ourense, lugar que “representa” no Congreso, cobra  dietas por desprazamento (pese a recoñecer nunha entrevista nun  diario galego que leva 17 anos residindo na capital. Amparase sen o menor rubor no folgado exemplo de membros do seu grupo parlamentar incluídos algúns con asento no “goberno de España”. Noutra entrevista, nun xornal galego o deputado,  que  non dara pau a  auga como o da a entender sen empacho, pero locuaz na prensa si o é, nun trazo de exemplaridad afirma,… aínda que viva en casa  da miña nai cando veño a Ourense, aínda que os billetes págaos o Congreso, “os xantares e ceas que fago fora de casa e a gasolina págoma eu (sic)…É concelleiro da oposición no Concello ouresan…Os 416 euros que me dan por iso non me chega para nada…A súa esforzada tarefa municipal como opositor supón asitir ao os plenos…a todos? , e algunha comision quizais…Pois afirma que ten que estar en Madrid tres semanas ao mes…Entre  asubios e frautas este xornaleiro da politica embolsase do erario publico algo máis de 5.100 euros, ou sexa unhas 850.000 das antigas pesetas ao mes, ou sexa  case 11.000.000 das vellas louras ao ano contando catorce mensualidades.

Lamentablemente o coitado recoñece que as pasa canutas para saír adiante cos seus dous apaños publicos. Xusto é recoñecer que a vida está cara… Quizais compre para que non desperdiciar  tamaña xoia da cousa publica, unha cuestación popular (non do partido senón do pobo),  para complementarlle o seu orzamento. Pois anda o home mohino e meditabundo caindo en conta que non ten madeira de parlamentar e que  sintese  merecedor de maiores glorias. Pero os seus mandos xerarquicos esquecéronlle.

Fala o honorable patricio de cartos (osd seus), das súas ansias persoais, do seu posicionamiento, da súa conveniencia de si ser edil e deputado ou non… Con tanta preocupación polo “que hai do meu”, nin palabriña do neno Xesús da crise, dos problemas da súa circunscripción, de como xerar emprego na mesma, de solidariedade cos máis debiles, e desoutras minucias secundarias que algún inxenuo podria entender son o o eixe das precocupaciones dun representante publico cara aos seus electores…

Faise dificil asimilar ante o discurso deste eximio tribuno que ispe as súas miserias ante os lectores, - que o que o fai singular, é que non é un caso singular no seu grupo -, a tozudez do CIS en dicirnos que a cidadania ten nula confianza nos seus representantes e os ten mais  como problema  que como solución. Mesmo semilla imposible coa presenza de esforzados “politicos” como o deputado Collarte, ou como Andreiña “Que se Fodan” e outros de similar pelaxe que nos ofrece a maioria  de goberno como garantia de futuro do noso pais. A súa imaxe de oferta de cambio etico e austero.  Son os alicerces desta democracia de manto real onde a “mamandurria” que acusaba ufana Doña ESPE (a lideresa que se leva a casa mais de 90.000 euros anuais e que segundo a súa confesión tampouco alcanzanlle para chegar a fin   de mes), son peliños ao mar como nos da a entender o deputado Collarte na súa entrevista nun diario galego ao falar dos seus ingresos.

A verdadeira inxuria deste pais, son os parados sen futuro nin ingresos  que teñen a ousadia de berrar pedindo desesperadamente  os mesmos 400 euros que non lle chegan a nada ao deputado popular Collarte, para polo menos levar unha codia a boca uns dias mais. Os indignos e perseguibles de oficio con todos os mecanismos legais e coercitivos do Estado na súa versión “popular”, son os que dan badaladas nas superficies comerciais intentando lembrar que baixo o goberno dos correlixionarios do deputado Collarte este pais remata de empobrecerse dramáticamente, pero menos do que aínda ficará coas receitas que aplican sen astisbo de comprensión social. Que co salario mensual do deputado Collarte que pagan cidadáns e cidadás – incluidos moitos que ao ano apenas chegan ao que este levase nun  mes e non cobre as súas necesidades-, vivirian ao mes cinco familias.                                                                            

O que é realmente e unha vergonza son  esas voces que chaman a solidariedade e exixen dereitos sociais. Xentes que non comprenden o exemplo espartano de señores como Mendez, Gayoso, Rato, Pego, Varela, e moreas e moreas mais condenados a malvivir apenas cunhas cantas ducias de millóns de euros, miles de millóns das antigas pesetiñas, “afanadas” traballadamente cunha impecable folla de servizo que ben mostran o esplendor das nosas caixas e sistema bancario, sacrificandose toda unha vida abnegadamente polo ben común... 

E aínda hai algúns cidadáns que indignanse….Deberia caerselles a cara de vergoña…

 

jueves, 16 de agosto de 2012


Outono quente – Antonio Campos Romay

 

Antonio Campos Romay
Ao derrubo na intención de voto do PP tralo seu drástico programa de recortes falazmente agochado na campaña electoral e mesmo na sesión de investidura, acompañase  unha acelerada caída na credibilidade do goberno que perigosamente co seu  descrédito arrastra  ás principais institucións do Estado. 

O PP incrementou en poucos meses a tensión social, incorporando colectivos  alporizados ao observar que  tralos recortes, hai moito de carga ideolóxica que eles haberán de pagar. É o caso dos traballadores do sector público, nos que agás do profesorado ou os traballadores dá sanidade, tradicionalmente mantivéronse alleos ás movilizacions.

A manipulación da cidadanía desde diversos altofalantes extremistas acrecentase. Fomentando o desprezo pola política e os partidos. E de xeito moi especial aos sindicatos. Gabase sen disimulo o populismo. Gaña folgos unha dereita neofascista centrada en arremeter contra os dereitos democráticos e sociais. Demonizanse as conquistas do mundo do traballo como un estigma que frea a glorificada “eficacia” do capitalismo salvaxe frorido na máis absoluta desregulación. Mesmo algún impúdico personaxe tenta renacer da súa turbia biografía para pescar nas revoltas augas políticas.  Arremetese cunha especial acritude contra o estado autonómico desde unha solapada nostalxia do centralismo máis rancio. Agredese o municipalismo sen ofrecer  receitas racionais. Mesmo considéranse superflua a representación da cidadanía ante unha crecente febleza democrática.

Tras un verán  inquedo o goberno propoñerá  medidas mais crueis  para cumprimentar os ditados da Troika. O que de seguro levarao a requirir complicidades para impoñelas. Os elixidos serán as forzas que na primeira restauración chamábanse “dinásticas” e hoxe en expresión máis ao uso, “institucionais”. Non é arriscado aventurar que pese ao menosprezo mostrado cara elas polo Sr. Rajoy en varias ocasións, perdan a pouca vergoña que lles queda para ir na súa procura. Que non é exactamente procurar o mellor para a cidadanía. O  “rescate” dos mais febles da sociedade abonda non ser prioridade nas sisudas reflexións de tales forzas.

Nas  posicións da esquerda, polo menos aquela que goza  de máis respaldo electoral, so hai mostras de orfandade ideolóxica e estratéxica. Semellan ficar apampados na  irrealidade ou na nostalxia polas posicións de poder fuxido. A súa miopía impidelles ollar a urxencia de articular solución rigorosas para abordar a saída á catástrofe na que nos atopamos inmersos evitando que estas cheguen da man da dereita máis insolidaria de toda a Transición, esmorecendo aínda máis si cabe a cohesión social e o ben común.

A conflitividade deste  outono vai ser determiñante. Unha folga xeral no horizonte, que caso de producirse amaga ser severa. Múltiples iniciativas fronte a un goberno que mostrou con xenerosidade súa tendencia a poñer o estado ao ditado das oligarquías económicas locais e foráneas. Goberno cunha maioría legal absoluta e unha minoría moral salientable.  Un perfecto caldo de cultivo dunha crecente ira civil.

É un escenario que demanda profundar nun marco democrático. Que super a conxuntura e aborde temas de profundo calado sen resolver. Administración, territorio, forma de estado, etc... Un escenario no que e indispensable que a socialdemocracia,  ofreza unha resposta distinta dos seus comportamentos e discursos cargados de complexos e limitacións. Desvencellada do papel de escudeiro fiel sometido ás regras de xogo dos poderes económicos. Liberada definitivamente do cordón umbilical dunha transición, que polas circunstancias históricas habilitou un proceso político mais ou menos tutelado, onde  a implícita continuidade do réxime anterior tivo reflexo ata na xefatura do estado.

Seria miopía suicida non prever que sen unha fonda rexeneración democrática allea de tabús e complexos, que a presión social crecente anima un incerto desenlace. Tanto como non diagnosticar  que tras esta situación caótica agochase a realidade dun réxime caducado. Cuxo parte de defunción pode asinarse nun estourido social.

 

jueves, 2 de agosto de 2012


O Goberno das mamandurias – Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Dona Esperanza, Condesas de Murillo e Grande España, “A Tamayona”, (operación Tamayo e Cia), advirte necesario e urxente  acabar coa “mamandurria” que ela presume que tras sete meses de goberno popular asoma por todos os recunchos. Non seria oportuno por en cuestión a autoridade en materia de “mamandurrias” de tan distinguida dama.

De seguro a reflexión espértaselle o coñecer que a Sra. Bañez, Ministra de Traballo versada en triturar os dereitos dos traballadores e filtrar con traizón das súas obrigas de gobernante os ERE que pasan polo seu despacho cando afectan aos seus rivais políticos,-no seu criterio inimigos-, non dubida en cobrar do Congreso dos Deputados case 2000 euros como compensación por aloxamento fóra da súa circunscrición. Esta señora ten a fortuna de vivenda propia na cidade de Madrid. Tampouco  pasóuselle por alto á perspicaz “Tamayona”que non é caso singular e que  reprodúcese no piadoso ministro do Interior Sr. Fernández e no lustroso  ministro de Agricultura. Ou no  caso do Sr. Montoro, aínda ministro de Facenda. Ou de Dona Elvira Rodriguerz, presidenta da Comisión de Economía do Congreso con cinco pisos na capital... Ante tales casos, seria inxusto falar duns gobernantes con habito de “mamandurria”?  Cabria engadir como nota de cor á filla de Fabra, (Andreiña “que se fodan”) con fastuosa residencia conxugal en Madrid. Estas xentes tan amantes do anglosaxón,  deberían saber que naqueles predios estas trapalladas conlevan  a dimisión. 

Abunda a favor do criterio de estar ante uns gobernantes proclives as “mamandurrias”, a súa vontade inequívoca de manter o que podería cualificarse como “a nai de todas as mamandurrias”, as deputacións provinciais, residuo do centralismo de factura francesa iniciado coa dinastía borbónica. Adelgazar a administración –algo plausible- debeu facerse decontado co inicio do deseño autonómico. Transferir xestión, diñeiro, e xestores. Non limitarse aos dous primeiros aspectos e deixar os recursos humanos no lugar onde  iniciábase a cesión sen tarefas identificables e duplicar a administración no lugar de recepción da competencia. Nin unha soa empresa no orbe fixera tal tolería habendo de mudar a súa ubicación. Certo que requiriría un proceso de negociación e compensacións pero en todo caso, con resultados mais racionais. Recibidas as competencias no nivel autonómico a seguinte acción indispensable era absorber a obsoleta maquinaria provincial nuns casos nas Consellerías de Presidencia como entidade  cooperadora dos concellos ou nas que procedera. Incorporando o persoal das mesmas a extinguir, cancelando unha estrutura redundante. Ao tempo, potenciando  nos municipios aquelas competencias que lle son propias e reducindo  a existencia de entes locais de dimensión inviable. Pero corrixir estas mamandurrias, nin están ni se as espera na axenda do goberno popular.

Un goberno que anda xa escaso de lexitimidade tras rachar o contrato social cos electores por incumprimento sistemático dos compromisos previos, sérvese da crise para aplicar os seus intereses ideolóxicos e partidarios. Co único apoio de  coros mediáticos afíns non só intenta desmantelar o estado  de benestar,  senón de xeito concreto o modelo autonómico. Esquecendo que  a modernización e progreso das tres ultimas décadas non serian entendibles sen tal realidade. Outra cousa é a necesidade de implementar o estado federal  que non houbo posibilidade  de establecer na  Constitución do 78. Cos  oportunos retoques no mapa, o caso de Madrid por vía de exemplo. E que teña en conta as características nacionais de Cataluña, Euskadi,  e Galicia.

Transixir coas mamandurrias dos evasores fiscais  exoneradas  por este goberno coa coartada da recadación non reflicte efectos suliñables para o erario publico. A mamandurria de defraudadores,  a mamandurria enlouquecida do sector bancario, a mamandarria de determinados niveis  patrimoniais ou sicavs, a mamandurria das empresas máis poderosas con tributación inversamente proporcional aos seus beneficios… Son algúns dos colectivos máis agasallados por uns gobernantes que aparentan sentirse en boa veciñanza coa “mamandurria”  que inqueda a  señora condesa.

Tal como di a devandita “grande de España”, é necesario rematar coa “mamandurria” que por acción ou por omisión, atopa doado acomodo neste goberno. No fondo e nas formas.

 

martes, 24 de julio de 2012


Esta Europa, non. - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Europa, berce de dereitos  e  liberdades, de solidariedade  e de conquistas  sociais cada día que pasa mostra un presente máis túzaro e anuncia ás  xeracións que haberán de seguirnos un escenario de inxustiza e penuria que criamos xa resolto tras centenarias e cruentas vicisitudes. Tanto coma a suicida irracionalidade cíclica dunha Alemania que produce desconcerto e desacougo.


Un escenario empedrado polos efectos perversos da burbulla inmobiliaria, os danos ao ecosistema para beneficio privado, o empobrecemento crecente, a fractúra no acceso ao saber e o coñecemento, a insolidariedade norte sur que descontáramos superada,  o esquecemento do compromiso social dunha economía sumisa ao ditado de cacareados  indicadores económicos e gurús de poderosos lobbys de investimento...Tras a venda dunha tremoia de credibilidade, tecnocracia e profesionalidade atrincheiranse estafadores, caloteiros e farsantes que amparados nunha economía globalizada de xeito temerario son quen de someter ao continente nunha operación concordada sen precedentes.


A Europa que forxou soños e esperanzas, segue desnortada nun interminable proceso de construción que cada vez mostrase mais espurio e carente de coherencia coas expectativas espertadas. As perdas de soberanía dos estados membros non foron para amalgamar socialmente o proxecto senón para abrirlle as portas aos manexos das grandes corporacións globalizadoras da man dos seus lacaios locais. O poder real aglutinase en círculos escuros alleos ao control cidadán convertido en mera caricatura do estado de dereito. Lonxe quedan verbas coma as do presidente Franklin D. Roosevelt “debemos escoller o camiño da xustiza, o único que pode conducirnos cara a unha mellora permanente da nosa civilización, a senda que habemos de mostrar aos nosos fillos”. E desde logo as súas reflexións ante “A Gran Depresión”: “A magnitude da recuperación depende da medida en que apliquemos valores sociais máis nobres que o mero beneficio económico”.  Pola contra, cando na Europa merkeliana e o seu portavoz particular, o Sr. Rajoy, alporizanse clamando contra o déficit como cancro da moi utópica unión, faise máis  sonoro o seu silencio ante o déficit democrático que asoma descarnado segundo profúndase a crise actual.


Temos un Europarlamento cuxa actividade máis significativa foi votar por unha maioría impúdica de conservadores de dereitas (“populares”) e conservadores de esquerda (“socialdemócratas”) que os seus membros sigan viaxando en clase preferente. Unha Cámara cuxa biografía mostra non só a súa ineptitude para controlar o que  presumese o goberno comunitario, a Comisión Europea, senón que é cómplice da ausencia dunha Europa social capaz de contribuír á supremacía dos cidadáns ou evitar o monopolio do capitalismo especulador e as multinacionais sobre a Unión. As súas euroseñorias, - pouco señorío e moita desvergoña-, son convidados de pedra ante a crise profunda dunha Europa que degrada o acerbo social que imprimiu carácter a súa fundación ante os intereses da Europa dos feirantes.  Nos seus fuciños perpétrase o latrocinio e a depredación de especuladores que cabalgando a lombos dunha  crise xerada por eles mesmos dinamita os alicerces do estado de benestar alegando unha carencia de recursos, que foron devorados pola súa cobiza insaciable...


Hipotecase o futuro. A educación e a cultura. A sanidade. As prestacións sociais.  Dereitos, ilusións e esperanzas sacrifícanse na pira dun capitalismo salvaxe florecido dunha desregulación delictiva e dunha ideoloxía ultraliberal que creba a cohesión social que proporciona  a clase media e o mundo do traballo engulidos por unhas medidas que á vez que calamitosas son insolidarias. É un golpe de estado perfectamente orquestrado, aforrando o mal gusto dos tanques nas rúas, utilizando a economía para impoñer a dictadura ideoloxíca dun modelo de sociedade alleo ás nosas tradicións e conquistas sociais. 


Falecen baixo as súas botas os principios  de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que son columna vertebral da democracia. Que se reflicten no artigo 1º da Declaración Universal dos Dereitos Humanos cando proclama  “Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros”. 
A situación actual suscita unha severa esixencia de rediseñar eticamente o  sistema económico e a democracia común. Urxe recuperar os valores esenciais que lle deron razón ser.

 

miércoles, 18 de julio de 2012

¡Que se jodan¡ - Antonio Campos Romay

Si son parados que observan con vértigo el fin de sus prestaciones y el acoso de la miseria en un mercado laboral quimérico que se cierra obstinadamente mientras sus magros ingresos son decrecidos por recortes despiadados, ¡QUE SE JODAN¡

Si son enfermos crónicos con dificultades para poder atender su padecimiento agobiados por un repago que esquilma sus escuálidos ingresos, ¡QUE SE JODAN¡

Si son emigrantes y no reciben atención sanitaria por mor de los recortes y la población en general como consecuencia puede ser susceptible de patologías que se presumen ya superadas nivel local, ¡QUE SE JODAN¡

Si son pensionistas incapaces de llegar a fin de mes con un estipendio no regalado, sino recuperación de lo anticipado tras toda una vida de trabajo, y con el que suelen ayudar a hijos o nietos en momentos de penurias y carencias, ¡QUE SE JODAN¡

Si son niños y niñas que cada día tienen mas difícil el comer en el colegio, y se ven necesitados a llevar el “taper” de casa (Valencia tiene el dudoso honor de ser experiencia piloto) ¡QUE SE JODAN¡

Si esos mismos niños cada día tienen menor calidad de enseñanza, menor atención de sus docentes por masificacion, y por ello mayor posibilidad de fracaso escolar, ¡QUE SE JODAN¡

Si alguno de esos niños o niñas podría tener oportunidad de acceder a la formación superior pero las nuevas trabas económicas hipertrofiadas se lo impiden ¡QUE SE JODAN¡

¡Si la suba del IVA castiga indiscriminadamente a parados, jubilados, economías de escaso poder adquisitivo o los negocios de autónomos…¡QUE SE JODAN¡

Si cada día mas ciudadanas y ciudadanos de clases medias  incrementan las colas de mendicidad vergonzante a la puerta de Caritas, Cocinas Económicas o similares centros de beneficencia, ¡QUE SE JODAN¡

Si empezaban a estar satisfechos con una TV publica veraz, plural e independiente y llegó el comisario político electo de forma ajena a lo establecido para que pueda manipular a sus anchas convirtiendo el ente publico en la voz de su amo, ¡QUE SE JODAN¡

Si no son hijas o hijos de papá multimputado por trafico de influencias, evasión de impuestos, y un etcétera tan largo como la pista de un aeropuerto al que después de mas de un año aun no llegó un avión, pero gran afortunado en los sorteos de lotería
presidiendo una Diputación, la de Castellón por vía de ejemplo, ¡QUE SE JODAN¡

Si no viven en una de las urbanizaciones más lujosas de toda España como la madrileña de Pozuelo de Alarcón, ("Los Lagos de la Finca") donde la trama Gürtel campaba a sus anchas, y donde una parcela de 3.000 a 10.000 m2s cuesta entre 5 y 7 millones de euros, ¡QUE SE JODAN¡

Si Bancaja no les conceden prestamos millonarios con intereses liliputienses ¡QUE SE JODAN¡

Si tras escuchar la ventosidad ideológica que le salio incoercible a la hija de Fabra, Doña Andrea, y con ella, sus sentimientos hacia millones de ciudadanos que viven en la desesperación al oir de labios del presidente del Gobierno la reducción de las prestaciones a los parados, el grupo parlamentario popular, el presidente del Congreso de los Diputados (miembro de dicho grupo parlamentario), el presidente del gobierno y presidente del PP, ninguno de ellos toma cartas en el asunto, optando por justificar lo injustificable, solo cabe una interpretación. Que sus palabras de  pesar ante los recortes son lágrimas de cocodrilo. Que su proyecto es subvertir el orden social del país al servicio razones ideológicas y de intereses económicos brutalmente insolidarios, foráneos y  locales. Usando una mayoria parlamentaria obtenida de forma fraudulenta.

Basada en violar sistemáticamente el contrato social con los electores. Incumpliendo en su integridad el mandato recibido en orden a una propuesta electoral concreta. Una situación de legitimidad muy dudosa, salvo que esta se mida por el criterio tan usado por el franquismo que hizo suya la “singular” ministra Bañez,… “la mayoría silenciosa de los españoles de bien”.

Así las cosas queda la alarmante sensación de que los sentimientos gubernamentales hacia la ciudadanía, asumido el criterio de la diputada hija de Fabra, desenmascarada la hipocresía, se sintetizan en tres palabras, ¡QUE SE JODAN ¡

 

jueves, 12 de julio de 2012


El sablazo del mal gobernante - Antonio Campos Romay

La sociedad asiste entre aturdida e indignada a la exposición las medidas más crueles que ha adoptado un gobierno democrático contra la clase media y los trabajadores. Un gobierno que en poco más de un semestre agotó gran parte del fuerte depósito de confianza recibido. Unos gobernantes sobre los que pesan como losas sus comportamientos en la oposición frente al Sr. Rodríguez Zapatero. Que acumula en apenas siete meses los errores y dislates que el leonés tardo siete años en sumar a su debe. Salvo que éste a diferencia de los actuales responsables, al menos alivió sus errores con su sincero interés por las políticas sociales y los derechos civiles. El presidente Rajoy, la Sra. de Cospedal y la hoy Vicepresidenta entre otros son paradigma de su incoherencia. La prima de riesgo y el coste de la financiación de la deuda son apenas uno de los muchos ejemplos. Por no citar las severas reprimendas a su actuación del BCE.

Quien acusaba de mentir al Sr. Rodríguez Zapatero, no ha dicho una sola cosa que mantenga su veracidad más allá de cuarenta y ocho horas. “El sablazo del mal gobernante” era frase preferida del Sr. Presidente para referirse al incremento del IVA por el anterior gobierno. El que no paraba de criticar la presencia exterior del anterior jefe del ejecutivo es hoy un caballero de la triste figura vagando fantasmal por el entorno europeo. Quien decía que iba a devolver a España al podio con solo salir a escena, hoy sin un guión creíble regatea el pozo de la 2º división europea. El gobierno popular deja por el camino presencias como la teníamos en el Consejo ejecutivo del BCE. Y todo esto, pasando por alto actitudes sórdidas como la del titular de la cartera de Hacienda, Sr.  Montoro, feliz de la ruina de España con tal de hundir al ejecutivo socialista.

Una crisis financiera insaciable, auspiciada en Wall Street, e impulsada en estas tierras entre otras circunstancias por los comportamientos sin escrúpulos de bancos y cajas de ahorros de las que ni un solo dirigente se había enfrentado hasta el momento a la acción de la justicia. Esa que afirma el Sr. de Borbón es igual para todos. La malversación, las ganancias mal habidas,  las prácticas corruptas campan inmunes pese al reproche social o las evidencias fehacientes. La impunidad se traduce en la visión de muchos de los auténticos culpables maniobrando sin la menor inquietud. Si acaso impartiendo doctrina para atajar sus desafueros a costa del bolsillo del contribuyente. Por vía de ejemplo, el imputado Sr. Rato conferenciante en tierras asturianas. Las tramas económicas tras las que se parapetan son tan poderosas que los gobiernos prefieren mirar hacia otro lado antes que enfrentárseles.

Pocos proponen alumbrar los rincones oscuros de las finanzas y los secretos bancarios inconfesables. A regañadientes hay peticiones con la boca pequeña. Las transacciones reñidas con la legalidad, ahormadas durante largo tiempo y con tantas complicidades, alcanzan tal dimensión que amenazan el poder y la legitimidad de una  economía sometida a sospecha. Al rebufo de ello  se propicia una desigualdad de ingresos sin precedentes que dinamita la cohesión social. El déficit presupuestario se desboca tanto por la incapacidad política y operativa de los gobiernos como por la ausencia de una fiscalidad justa. Casualmente siempre orientada al beneficio de los sectores más poderosas. Una reflexión de Nelson Mandela seria útil al Sr. Rajoy: "Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en buena posición económica, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada."

Machaconamente se adereza un porvenir de miseria. Se propone enajenar el valor de las pensiones al asociarlas a toda la vida laboral. Se tritura la función pública, colectivo fácil de vejar desde el más bajo populismo. Se devalúa la cobertura de desempleo con la falacia de que estimula la búsqueda de trabajo (en un mercado con cerca de seis millones de parados). Se penaliza a pensionistas y usuarios con el repago de una cobertura sanitaria que se deteriora día a día como todo el estado social del que habla la Constitución y que  está siendo arrasado hasta los cimientos. Se rompe el acceso a la educación superior para los menos favorecidos con barreras económicas insalvables y se debilita intencionadamente la educación pública. Se dinamita el consumo y el poder adquisitivo con un suicida incremento del IVA en una nueva agresión indiscriminada a los sectores más frágiles o estratégicos como el turismo.

El ultraliberalismo más insolidario e incivil lleva al país a velocidad de crucero hacia el tercermundismo y las brechas sociales. Mientras, se dispone el saldo de los restos del patrimonio publico rentable. Castelao señala en “Sempre en Galicia”: “Los elementos de derecha sólo conciben una patria artificial, puesta al servicio de sus intereses”. Es la misma derecha que aplaude histérica en el Congreso el rosario de puñaladas sociales vestidas de recorte desgranadas por el Presidente del Gobierno. Un acto de indigencia moral que alcanza mayor relieve si cabe recordando las lagrimas de la ministra italiana de trabajo, Elsa Fornero en similar trance.

 

martes, 24 de julio de 2012


Esta Europa, non. - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Europa, berce de dereitos  e  liberdades, de solidariedade  e de conquistas  sociais cada día que pasa mostra un presente máis túzaro e anuncia ás  xeracións que haberán de seguirnos un escenario de inxustiza e penuria que criamos xa resolto tras centenarias e cruentas vicisitudes. Tanto coma a suicida irracionalidade cíclica dunha Alemania que produce desconcerto e desacougo.

Un escenario empedrado polos efectos perversos da burbulla inmobiliaria, os danos ao ecosistema para beneficio privado, o empobrecemento crecente, a fractúra no acceso ao saber e o coñecemento, a insolidariedade norte sur que descontáramos superada,  o esquecemento do compromiso social dunha economía sumisa ao ditado de cacareados  indicadores económicos e gurús de poderosos lobbys de investimento...Tras a venda dunha tremoia de credibilidade, tecnocracia e profesionalidade atrincheiranse estafadores, caloteiros e farsantes que amparados nunha economía globalizada de xeito temerario son quen de someter ao continente nunha operación concordada sen precedentes.

A Europa que forxou soños e esperanzas, segue desnortada nun interminable proceso de construción que cada vez mostrase mais espurio e carente de coherencia coas expectativas espertadas. As perdas de soberanía dos estados membros non foron para amalgamar socialmente o proxecto senón para abrirlle as portas aos manexos das grandes corporacións globalizadoras da man dos seus lacaios locais. O poder real aglutinase en círculos escuros alleos ao control cidadán convertido en mera caricatura do estado de dereito. Lonxe quedan verbas coma as do presidente Franklin D. Roosevelt “debemos escoller o camiño da xustiza, o único que pode conducirnos cara a unha mellora permanente da nosa civilización, a senda que habemos de mostrar aos nosos fillos”. E desde logo as súas reflexións ante “A Gran Depresión”: “A magnitude da recuperación depende da medida en que apliquemos valores sociais máis nobres que o mero beneficio económico”.  Pola contra, cando na Europa merkeliana e o seu portavoz particular, o Sr. Rajoy, alporizanse clamando contra o déficit como cancro da moi utópica unión, faise máis  sonoro o seu silencio ante o déficit democrático que asoma descarnado segundo profúndase a crise actual.

Temos un Europarlamento cuxa actividade máis significativa foi votar por unha maioría impúdica de conservadores de dereitas (“populares”) e conservadores de esquerda (“socialdemócratas”) que os seus membros sigan viaxando en clase preferente. Unha Cámara cuxa biografía mostra non só a súa ineptitude para controlar o que  presumese o goberno comunitario, a Comisión Europea, senón que é cómplice da ausencia dunha Europa social capaz de contribuír á supremacía dos cidadáns ou evitar o monopolio do capitalismo especulador e as multinacionais sobre a Unión. As súas euroseñorias, - pouco señorío e moita desvergoña-, son convidados de pedra ante a crise profunda dunha Europa que degrada o acerbo social que imprimiu carácter a súa fundación ante os intereses da Europa dos feirantes.  Nos seus fuciños perpétrase o latrocinio e a depredación de especuladores que cabalgando a lombos dunha  crise xerada por eles mesmos dinamita os alicerces do estado de benestar alegando unha carencia de recursos, que foron devorados pola súa cobiza insaciable...

Hipotecase o futuro. A educación e a cultura. A sanidade. As prestacións sociais.  Dereitos, ilusións e esperanzas sacrifícanse na pira dun capitalismo salvaxe florecido dunha desregulación delictiva e dunha ideoloxía ultraliberal que creba a cohesión social que proporciona  a clase media e o mundo do traballo engulidos por unhas medidas que á vez que calamitosas son insolidarias. É un golpe de estado perfectamente orquestrado, aforrando o mal gusto dos tanques nas rúas, utilizando a economía para impoñer a dictadura ideoloxíca dun modelo de sociedade alleo ás nosas tradicións e conquistas sociais. 

Falecen baixo as súas botas os principios  de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que son columna vertebral da democracia. Que se reflicten no artigo 1º da Declaración Universal dos Dereitos Humanos cando proclama  “Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros”. 
A situación actual suscita unha severa esixencia de rediseñar eticamente o  sistema económico e a democracia común. Urxe recuperar os valores esenciais que lle deron razón ser.

 

miércoles, 18 de julio de 2012

¡Que se jodan¡ - Antonio Campos Romay

Si son parados que observan con vértigo el fin de sus prestaciones y el acoso de la miseria en un mercado laboral quimérico que se cierra obstinadamente mientras sus magros ingresos son decrecidos por recortes despiadados, ¡QUE SE JODAN¡

Si son enfermos crónicos con dificultades para poder atender su padecimiento agobiados por un repago que esquilma sus escuálidos ingresos, ¡QUE SE JODAN¡

Si son emigrantes y no reciben atención sanitaria por mor de los recortes y la población en general como consecuencia puede ser susceptible de patologías que se presumen ya superadas nivel local, ¡QUE SE JODAN¡

Si son pensionistas incapaces de llegar a fin de mes con un estipendio no regalado, sino recuperación de lo anticipado tras toda una vida de trabajo, y con el que suelen ayudar a hijos o nietos en momentos de penurias y carencias, ¡QUE SE JODAN¡

Si son niños y niñas que cada día tienen mas difícil el comer en el colegio, y se ven necesitados a llevar el “taper” de casa (Valencia tiene el dudoso honor de ser experiencia piloto) ¡QUE SE JODAN¡

Si esos mismos niños cada día tienen menor calidad de enseñanza, menor atención de sus docentes por masificacion, y por ello mayor posibilidad de fracaso escolar, ¡QUE SE JODAN¡

Si alguno de esos niños o niñas podría tener oportunidad de acceder a la formación superior pero las nuevas trabas económicas hipertrofiadas se lo impiden ¡QUE SE JODAN¡

¡Si la suba del IVA castiga indiscriminadamente a parados, jubilados, economías de escaso poder adquisitivo o los negocios de autónomos…¡QUE SE JODAN¡

Si cada día mas ciudadanas y ciudadanos de clases medias  incrementan las colas de mendicidad vergonzante a la puerta de Caritas, Cocinas Económicas o similares centros de beneficencia, ¡QUE SE JODAN¡

Si empezaban a estar satisfechos con una TV publica veraz, plural e independiente y llegó el comisario político electo de forma ajena a lo establecido para que pueda manipular a sus anchas convirtiendo el ente publico en la voz de su amo, ¡QUE SE JODAN¡

Si no son hijas o hijos de papá multimputado por trafico de influencias, evasión de impuestos, y un etcétera tan largo como la pista de un aeropuerto al que después de mas de un año aun no llegó un avión, pero gran afortunado en los sorteos de lotería
presidiendo una Diputación, la de Castellón por vía de ejemplo, ¡QUE SE JODAN¡

Si no viven en una de las urbanizaciones más lujosas de toda España como la madrileña de Pozuelo de Alarcón, ("Los Lagos de la Finca") donde la trama Gürtel campaba a sus anchas, y donde una parcela de 3.000 a 10.000 m2s cuesta entre 5 y 7 millones de euros, ¡QUE SE JODAN¡

Si Bancaja no les conceden prestamos millonarios con intereses liliputienses ¡QUE SE JODAN¡

Si tras escuchar la ventosidad ideológica que le salio incoercible a la hija de Fabra, Doña Andrea, y con ella, sus sentimientos hacia millones de ciudadanos que viven en la desesperación al oir de labios del presidente del Gobierno la reducción de las prestaciones a los parados, el grupo parlamentario popular, el presidente del Congreso de los Diputados (miembro de dicho grupo parlamentario), el presidente del gobierno y presidente del PP, ninguno de ellos toma cartas en el asunto, optando por justificar lo injustificable, solo cabe una interpretación. Que sus palabras de  pesar ante los recortes son lágrimas de cocodrilo. Que su proyecto es subvertir el orden social del país al servicio razones ideológicas y de intereses económicos brutalmente insolidarios, foráneos y  locales. Usando una mayoria parlamentaria obtenida de forma fraudulenta.

Basada en violar sistemáticamente el contrato social con los electores. Incumpliendo en su integridad el mandato recibido en orden a una propuesta electoral concreta. Una situación de legitimidad muy dudosa, salvo que esta se mida por el criterio tan usado por el franquismo que hizo suya la “singular” ministra Bañez,… “la mayoría silenciosa de los españoles de bien”.

Así las cosas queda la alarmante sensación de que los sentimientos gubernamentales hacia la ciudadanía, asumido el criterio de la diputada hija de Fabra, desenmascarada la hipocresía, se sintetizan en tres palabras, ¡QUE SE JODAN ¡jueves, 12 de julio de 2012


El sablazo del mal gobernante - Antonio Campos Romay

La sociedad asiste entre aturdida e indignada a la exposición las medidas más crueles que ha adoptado un gobierno democrático contra la clase media y los trabajadores. Un gobierno que en poco más de un semestre agotó gran parte del fuerte depósito de confianza recibido. Unos gobernantes sobre los que pesan como losas sus comportamientos en la oposición frente al Sr. Rodríguez Zapatero. Que acumula en apenas siete meses los errores y dislates que el leonés tardo siete años en sumar a su debe. Salvo que éste a diferencia de los actuales responsables, al menos alivió sus errores con su sincero interés por las políticas sociales y los derechos civiles. El presidente Rajoy, la Sra. de Cospedal y la hoy Vicepresidenta entre otros son paradigma de su incoherencia. La prima de riesgo y el coste de la financiación de la deuda son apenas uno de los muchos ejemplos. Por no citar las severas reprimendas a su actuación del BCE.

Quien acusaba de mentir al Sr. Rodríguez Zapatero, no ha dicho una sola cosa que mantenga su veracidad más allá de cuarenta y ocho horas. “El sablazo del mal gobernante” era frase preferida del Sr. Presidente para referirse al incremento del IVA por el anterior gobierno. El que no paraba de criticar la presencia exterior del anterior jefe del ejecutivo es hoy un caballero de la triste figura vagando fantasmal por el entorno europeo. Quien decía que iba a devolver a España al podio con solo salir a escena, hoy sin un guión creíble regatea el pozo de la 2º división europea. El gobierno popular deja por el camino presencias como la teníamos en el Consejo ejecutivo del BCE. Y todo esto, pasando por alto actitudes sórdidas como la del titular de la cartera de Hacienda, Sr.  Montoro, feliz de la ruina de España con tal de hundir al ejecutivo socialista.

Una crisis financiera insaciable, auspiciada en Wall Street, e impulsada en estas tierras entre otras circunstancias por los comportamientos sin escrúpulos de bancos y cajas de ahorros de las que ni un solo dirigente se había enfrentado hasta el momento a la acción de la justicia. Esa que afirma el Sr. de Borbón es igual para todos. La malversación, las ganancias mal habidas,  las prácticas corruptas campan inmunes pese al reproche social o las evidencias fehacientes. La impunidad se traduce en la visión de muchos de los auténticos culpables maniobrando sin la menor inquietud. Si acaso impartiendo doctrina para atajar sus desafueros a costa del bolsillo del contribuyente. Por vía de ejemplo, el imputado Sr. Rato conferenciante en tierras asturianas. Las tramas económicas tras las que se parapetan son tan poderosas que los gobiernos prefieren mirar hacia otro lado antes que enfrentárseles.

Pocos proponen alumbrar los rincones oscuros de las finanzas y los secretos bancarios inconfesables. A regañadientes hay peticiones con la boca pequeña. Las transacciones reñidas con la legalidad, ahormadas durante largo tiempo y con tantas complicidades, alcanzan tal dimensión que amenazan el poder y la legitimidad de una  economía sometida a sospecha. Al rebufo de ello  se propicia una desigualdad de ingresos sin precedentes que dinamita la cohesión social. El déficit presupuestario se desboca tanto por la incapacidad política y operativa de los gobiernos como por la ausencia de una fiscalidad justa. Casualmente siempre orientada al beneficio de los sectores más poderosas. Una reflexión de Nelson Mandela seria útil al Sr. Rajoy: "Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en buena posición económica, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada."

Machaconamente se adereza un porvenir de miseria. Se propone enajenar el valor de las pensiones al asociarlas a toda la vida laboral. Se tritura la función pública, colectivo fácil de vejar desde el más bajo populismo. Se devalúa la cobertura de desempleo con la falacia de que estimula la búsqueda de trabajo (en un mercado con cerca de seis millones de parados). Se penaliza a pensionistas y usuarios con el repago de una cobertura sanitaria que se deteriora día a día como todo el estado social del que habla la Constitución y que  está siendo arrasado hasta los cimientos. Se rompe el acceso a la educación superior para los menos favorecidos con barreras económicas insalvables y se debilita intencionadamente la educación pública. Se dinamita el consumo y el poder adquisitivo con un suicida incremento del IVA en una nueva agresión indiscriminada a los sectores más frágiles o estratégicos como el turismo.

El ultraliberalismo más insolidario e incivil lleva al país a velocidad de crucero hacia el tercermundismo y las brechas sociales. Mientras, se dispone el saldo de los restos del patrimonio publico rentable. Castelao señala en “Sempre en Galicia”: “Los elementos de derecha sólo conciben una patria artificial, puesta al servicio de sus intereses”. Es la misma derecha que aplaude histérica en el Congreso el rosario de puñaladas sociales vestidas de recorte desgranadas por el Presidente del Gobierno. Un acto de indigencia moral que alcanza mayor relieve si cabe recordando las lagrimas de la ministra italiana de trabajo, Elsa Fornero en similar trance.viernes, 6 de julio de 2012


Roma no paga traidores. El PP tampoco - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Cuando el cónsul Escipión ordeno ejecutar a Àudax, Ditalco y Minurus, los asesinos que traicionaron a Viriato, desde el prudente convencimiento de que los traidores nunca son de fiar dicen que pronunció una frase, que seguramente tenga mas de literaria que de real,  pero que por apropiada quedaría afincada en el imaginario colectivo. Roma no paga traidores.

Según relata la tradición a otro traidor notorio, Judas, al igual que a Audax y sus corifeos su acto de indignidad le valió de bien poco. La diferencia es que Judas tuvo el gesto de poner fin a su vida asqueado de su indignidad y que las treinta monedas de plata no lograron paliar sus remordimientos.


Seguramente en la calle Génova, sede del partido que nos gobierna, alguien tomó nota de la historia. Y obró en consecuencia, dejando en manos de Soledad la Defensa del Pueblo y en la mayor soledad tras haberlos usado como polichinelas útiles a los pedigüeños que los importunaban  desde antes del naufragio de la “rive gauche”. 


Meritorios sin pudor pujando a lo largo de un periodo nada corto más que por la defensa de sus conciudadanos por la de su personal interés. Personas sin más fe ni creencia que el provecho personal. Con moralidad de pelele hueco haciendo punta de lanza de la religión convertida en actitud que no sentimiento, como muleta para aviar un caminar torcido de fanatismo dramatizado, que no  virtuoso. Tan hueco como algunas campañas mediáticas que por su tozudez no dejan de ser curiosas.

Tales pedigüeños, son audaces en la traición y tímidos en la lealtad. Conspiran en la sombra, difaman con felona suavidad y envuelven las miserias de su personalidad en los ropones de la mentira permanente. Ortodoxos de la Obra de Dios en clave de nacionalcatolicismo, seguramente estiman superflua cuando no pecaminosa la lectura de textos  islámicos. Por ello perdieron la oportunidad de conocer unas prescripciones del Profeta a los suyos, que parecen bastante razonables.  “Está vedado que un musulmán mendigue a los otros sin necesidad directa, perdiendo así su honor y su dignidad”. "Quien mendiga sin necesidad es como una persona que sujeta una brasa ardiente en su mano" “Quien pide limosna de la gente ajena para aumentar su fortuna tendrá su rostro desgarrado y comerá piedras ardientes del Infierno” "Habrá personas que seguirán mendigando hasta que se encuentren con Dios (en el Día del Juicio) sin nada de carne en sus rostros".


La institución de Defensor del Pueblo trasplantada a nuestra sociedad desde la cultura anglosajona, en orden a sus frutos parece notablemente prescindible –especialmente en tiempos de zozobra económica-, tanto como sus fotocopias autonómicas. Especialmente si el Congreso de los Diputados respondiese a una de sus obligaciones, ser voz de los ciudadanos y defensor y custodio de sus derechos. Quizás lo más reseñable en su biografía sea su utilidad como confortable acomodo para agradecer servicios prestados o aparcar trayectorias agotadas. Quizás lo máss significado, las numerosas perlas dejadas en su ejercicio por el Sr. Mújica en la lejanía madrileña o más  próximo por el recién cesado “defensor” en Santiago.


Puede que no haya mucho que esperar de Doña Soledad o puede que sí. Aunque al menos existe la garantía de un talante abierto, sinceramente democrático y respetuoso con lo plural. Lo mismo en ella que en el caso del Sr Marugán. Un socialista coherente y con solera ideológica. Con probada lealtad a sus principios. Por lo menos, – y no es poco-, aparentan y sus historias los avalan, que no harán uso de sus limitadas competencias para ser azotes de los derechos civiles, de las mujeres y sus conquistas, de los homosexuales, de los laicos, de los que entienden España de forma distinta…

Que Dios, en honor de los que en él confían, bendiga los pasos de los prescindibles y esforzados defensores recién nacidos. Y que en su inmensa bondad lleve el sosiego y un rayo de luz a los corazones de los fatigosos y despechados mendigos, burladores burlados.

Por cierto D. Antonio Machado decía, “En el análisis psicológico de las grandes traiciones encontraréis siempre la mentecatez de Judas Iscariote”.lunes, 4 de junio de 2012


O pais das Is - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Alguén definía este país como o das Is. Da Indignación explosiva da mocidade que inunda as rúas e campa nas prazas. Da indignación dos mais mesurados co cabreo contido de moitas loitas sobre o lombo que semellan perdidas. Dos que reflexionan en códigos éticos coa integridade moral dun Sampedro ou dun  Hessel.  Da Impotencia dos que vense faltos de mecanismos para corrixir a deriva vergoñenta e reaccionaria que invade a sociedade coa coartada dunha crise a que son alleos. Impotencia por ver siglas que reclamándose de esquerda mesmo diputan o centro dereita aos nativos de tal espazo. De ollar uns sindicatos que se atopan na encrucillada cunha maquinaria que ameaza quedarse obsoleta. Impotencia ao ver coma se dilapidan as esperanzas dun futuro razoable trituradas por unha maquinaria infernal e todopoderosa.  Indiferenza, que casaría con Impunidade. A Indiferenza fatalista de quen escolle ignorar os cantos ladroeiros dos que róubanlle as ilusións primeiro e os cartos despois agochándose na Impunidade. A Indiferenza diante das ofertas de moitos dos políticos ao uso que como os presuntos agasallos dos bancos rematan en ser un caramelo envelenado. Indiferenza diante dunha clase política que convirte o epidérmico en pelexa de galos e o hipodérmico na heráldica Fernando-Isabelina, tanto monta, monta tanto. Indiferenza nada da impotencia para actuar pechados por unha coiraza legal que avala unha xustiza “igual para todos” en parámetros borbónicos, que permite que todo tipo de desvergoñados campen libremente ríndose da miseria dos mais, incluso permitíndose  campanudos discursos. Inanidade, dun goberno que fai todo o contrario do que comprométese a facer. Que tendo un importante respaldo cidadán é absolutamente minguante nas súas actuacións facendo deixacion dos máis elementais compromisos cos intereses nacionais ante as súas divisións internas á hora de  afrontar solucións en momentos dramáticos. Son fútiles, triviais e insignificantes no plano internacional, antepoñendo a ideoloxía en cada un dos seus actos.

Indignación, impotencia, indiferenza, impunidade, inanidade e o que sofre unha cidadanía sometida ao permanente bombardeo de cifras e datos para asoballala e amedrentala. Unha sociedade que ten que asimilar unha serie de termos que lle eran alleos. “Prima de risco”, debida soberana, FROB, flutuación do IBEX, eurobonos, interese diferencial, rescate da banca, e unha interminable ringleira mais a que hai que engadir nomes propios. Na transición os nomes a lembrar teimosamente eran os dos mandos do exercito. Hoxe eses nomes corresponden a especuladores, ladróns de luvas brancas, falsos profetas do becerro de ouro, e alquimistas inversos convertedores dos cartos produto do traballo en bonos lixo. Falase de miles de millóns de euros coa estúpida frivolidade de quen mais que apelidarse De Guindos semella querer facernos caer “do guindo” cada vez que fala. Mentres, o cidadán que contaba por euros  agora faino por céntimos, tal como debera ser si o tal Rato que roeu Bankia houbera feito a pedagoxia correcta. Como ministro con moreas de louvanzas que parece difícil decatarse a que correspóndense, meteunos de xeito insensato e absoluta indefensión dos consumidores nesa moeda que escaldou décadas os noso petos cunha brutal inflación tácita que inda hoxe non superamos.

O tal Rato e o seu xefe Aznar,  deixaron unha herdanza non das boaventuras que predican os seus seareiros. Nunha contorna económica mundial propicia, a burbulla inmobiliaria de Rato-Aznar foi un sinistro espellismo que tradúcese en construír moito mais do que era posible absorver pagando o dobre polo que apenas valía a metade. A herdanza son millóns de parados que o único que fixeron na súa vida é poñer ladrillos, millóns de pisos que non se venderán, e insondables buratos do sector financeiro que contribuíu a desfeita. No resto do mundo soñábase con emular a Bill Gates, pero Rato vendíalle aos españois o sono dourado de ser “poceiros”…Aznar que agora defende a Rato co todo ou seu aparello de poder, pois poñendo en solfa a Rato ponse en corentena o seu “milagre” económico, a diferenza  do resto dos presidentes da democracia saíu do poder sen elegancia e rematou sendo ou faime-rir da a prensa nacional e internacional acumulando dislates e deixando un herdeiro, que nin está ni se lle espera.

Escoitase falar de miles de millóns con total impudencia  mentres a maioría das xentes  con escasos mil euros teñen que rematar o mes. Iso os privilexiados. Por primeira vez  desde a guerra civil xurde esa figura xurídica recollida en moitos códigos penais como “roubo famélico”. Algo que ten a súa orixe na desigualdade da sociedade e no inxusto reparto da riqueza e que constitúe en moitos países unha excluínte de responsabilidade penal entendendo que non hai que ver unicamente un comportamento delituoso nunha actuación cuxa causa é a deriva cara a un inhumano sistema social, que comporta marxinación social, económica, cultural e política. 
jueves, 31 de mayo de 2012

 ¿Unha monarquía bananeira? – Antonio Campos Romay

Por república bananeira, de xeito pexorativo é común referirse a un pais onde a inestabilidade e a  corrupción abunda xunto a un escaso respecto á norma e ao dereito.  Países económicamente deprimidos, empobrecidos e con producións dun  escaso valor agregado. Onde a especulación financeira e o suborno son axentes  máis importantes que o pacto social. Onde os corruptos vulneran permanentemente a ficción democrática do país e a súa  presunta independencia. “O Henry”, un dos máis grandes mestres do relato curto, falecido en 1910 de cirroses hepática con apenas  50 anos acuñou o termo nun dos seus relatos. A expresión fixo fortuna e pasou a ser sinónimo dos paraísos dos delincuentes non comúns. “O Henry” cuxo nome real era William Sydney Porter fíxose famoso polo seu admirable tratamento dos finais narrativos insospeitados o que popularizou en lingua inglesa a expresión “un final ao O Henry”. 

Os delincuentes non comúns, son os que andan impunes pola rúa pavonándose das súas rapiñas e estafas. Normalmente son ex de case todo e especialistas en apañar o produto do suor alleo sen a menor vergoña. Omnipresentes e omnipotentes. Sen entender de color nin de bandeira. E coma non, penduranlle medallas no peito. Os delincuentes comúns están no cárcere. Por roubar migallas, traficar cuns gramos de coca (os grandes traficantes tamén son delincuentes non comúns), asaltar co mono unha botica, andar exercendo a prostitución mais esgazada nunha beirarrúa, ou caer nunha redada de top-manta.

Delincuentes non comúns abundan a reo nesta monarquía. Velahí a definición de “O Henry”. Segundo dela compre falar dunha monarquía bananeira… O xefe do estado, chamado “O Rei”,  amamantado aos peitos dun ditador, cando o pais esta piques de entrar en quebra vaise de elefantes en noites de viño e rosas ao mais lonxe de Africa afastando a súa real persoa das miserias dun pais que agoniza. O xenro, no tempo que non anda polos xulgados podería encadernar os correos  que remitiulle ao seu ex - socio co gallo de subliñar mais a facíana do seu real sogro como exemplar pai de familia que vela por cada un dous seus intercedendo onde faga falla. Virtuosa familia que fixo do aforro exemplo se damos creto ao listado Forbes que atribúelle unha substanciosa fortuna. De ser  certo non está nada mal tomando conta  como chegou non seu dia de rapaciño ao Pazo do Pardo, non pola senda dos elefantes senón pola fronteira portuguesa.

Quen preside os xuíces, chamado a ser modelo etico de  comportamento, esquece que goza dun salario propio dun sátrapa das mil e unha noites nestes tempos de crise  (e mesmo nos de bonanza), e a única pauta que nos deixa e a súa afección  a Porto Banús e aforrando no persoal, que para iso está xa o publico. Nin dimite nin explica. So tatexa o estribeillo dunha canción lusitana: “Daqui não saio! Daqui ninguém me tira!” Mentres o Tribunal Constitucional, nin esta ni se lle espera…

Banqueiros,  “caixeiros” e “bankistas” fican bailando a ienka un paso adiante outro para atrás pero sempre impunes e cos petos cheos de cartos publicos. A carón deles unha clase política, cómplice por acción ou misión, asubía ollando o ceo. Se acaso rosma pa si mesma...Si home si,  comisión de investigación. Ben, de seguro, pero nin agora nin e hora. Trasparencia, si home...como non…O gobernador do Banco de España vaise sen explicar porque faino. Cego e mudo, tal que estivo moito tempo. Tampouco e cousa de que agora prodúzase o milagre. Nin falará agora e de seguro calarano para sempre. Como os documentos non desclasificables do Ministerio de Defensa.

A clase política ten o prestixio en circunstancias parellas as do Sporting de Xixón. En descenso automático. A diferenza e que os do Sporting son mozos simpáticos que merecen o noso respeto. Os medios de comunicación non afíns a ideoloxía económica imperante faleceron en combate de xeito sistemático e programado.

Dende a xefatura do estado ate o executivo, pasando pola inoperancia do legislativo –masa coral silente-, a xudicatura e moitos recunchos distintos, impera unha vaga de comportamentos que estremecen calqueira sentimento de vigor democrático. As ordes chegan de fora e cada vez mais imperativas e acatanse sumisamente… Intervidos, rescatados, secuestrados? Que mais ten… Xaque logo tal e, e tal parece, todo  invita a entender que poderiamos  segundo as premisas de “O Henry”, ser súbditos dunha  monarquía bananeira.

 

sábado, 26 de mayo de 2012


Fútbol 6 - Espe 0 – Antonio Campos Romay

Por goleada gañou o fútbol á lideresa. Exemplares as afeccións do Atletic e do Barça, en Madrid e tamén  en Bilbao e Barcelona. Os segundos de pitada ao himno e ao Sr. De Borbón Júnior foron apenas anécdota ao entusiasmo que ambas afeccións dedicaron a agradecer a Dona Esperanza Aguirre, pirómana profesional, afortunadamente sonora polo seu fracaso. E vaia por diante a solidariedade coa súa nai que seguramente non é merecedora de ter unha  filla que a pon na fala da xente. Por certo os afeccionados mostraron tamén certa vocación polo reino animal entoando algo sobre “un elefante se balanceaba...”

As forzas de seguridade empregáronse a fondo previo ao partido en   comisarlle o pito (silbato) aos presuntos espectadores que estaban en posesión de tal instrumento. De vento claro. Ningún foi o celo en comisar as bandeiras nazis e anticonstitucionais exhibidas na manifestación da ultradereita que circulou pola capital da Monarquía coa mesma impunidade que D. Pedro pola súa casa.

Dicía o Ministro de Exteriores que foi un espectáculo daniño para España o dado no  Manzanares ao asubiar ao vinculeiro e á Marcha Real. Pararíase  o Sr.Margallo a pensar si o problema mais daniños para España non serán os repetidos charcos nos que nos mete coa súa incontinencia?

O fútbol superou coa exemplaridade dos xogadores no terreo de xogo, a elegancia e civismo dos dous adestradores (no banquiño nin estaba Mouriño nin se lle esperaba), e o comportamento das afeccións os propósitos de Dona Esperanza. Que por facer nin sequera fai graza xa aos máis responsables da súa propia corda.

Pasado sen materia para a crónica de sucesos esta efeméride, coa frustración dos que tiñan afiada a navalla, incrementados os militantes do independentismo trala pedagoxía da lideresa, é momento de volver ao cotián. Por exemplo como  vaise amañar o tema de Banquia? De onde vai saír o dobre do orzamento da Comunidade de Galicia, ou o  dobre do cortado agresivamente sobre a sanidade e o ensino publica, so  para tapar as trapalladas e miserias da xestión realizada en tal entidade?

Escoitando o actual “responsable” na súa roda de prensa dan ganas de rir ou de chorar. De rir porque este cabaleiro de apelido tan impronunciable como os seus argumentos tomounos a todos por bobos, ou de chorar, porque si realmente toleramos tanto atropelo é que somos máis parvos do que nos supón.

Dona Esperanza, vostede o día do partido (de fútbol) escondeuse no súa tobeira.  Neste tema en que loitou a brazo aberto contra o actual Ministro de Xustiza agora ponse de perfil. Anímese lideresa, déixenos unhas perlas das súas.viernes, 25 de mayo de 2012


A copa da lideresa - Antonio Campos Romay

En 1902 con motivo da maioría de idade de Alfonso XIII, os irmáns Padrós, fundadores do Madrid CF. organizaron un torneo chamado Copa da Coroación. Tal torneo tiña un carácter moi madrileño inda que participaban algúns equipos españois. No ano seguinte abriase xa a presenza dun representante por provincia. Pedíuselle ao monarca que doase unha copa para o vencedor. O Madrid CF (aínda sen o de Real) organizou durante varios anos o evento que tiña como sé O Hipódromo de Castelá. En 1903 participan o Atletic, o Español de Barcelona e os anfitrións. Álzanse coa vitoria os bilbaínos. En 1909 organízase a a Federación Española de Clubs de Foot-ball, e as bases do Campionato outórganlle o dereito a organizar o torneo unha vez constituída. Sofre diversos avatares e escisións chegándose a xogarse dous torneos paralelos ata que nos anos 20 toma as rendas a recentemente nada RFF.

A  denominación primitiva  da competición é moi razoable: Campionato de España. Pero a competición foi acomodándose  na súa denominación aos diversos titulares da Xefatura do Estado. Foi  desde a súa creación segundo quen doaba o trofeo Copa da Súa Maxestade o Rei, da súa Excelencia o Presidente da República, ou da súa Excelencia o Xeneralísimo. Desde a tempada 1976/77 novamente Copa da súa Maxestade o Rei. Durante a República o Sevilla lévaa en dúas ocasións a Copa e tamén a primeira doada por Franco. O primeiro trofeo da actual  etapa gañaríao o Betis Balompié. O Atletic e o Barça son de pleno dereito historia viva da competición. Case empatados a trofeos, 23 os bilbaínos e 25 os cataláns, xa se enfrontaron en seis finais das que catro saldaronse a prol destes.

Que algúns xiareiros  fáganos sentir nos prolegómenos  o seu desapego durante escasos minutos cara ao xefe do estado ou cara a un himno cuxas reminiscencia seguramente non son do seu gosto, só pon en evidencia unha baixa calidade democrática en quen de tal pretende facer “causa belli”. Podemos estar diante dun un xesto de mal gusto, pero o colmo da estupidez e irresponsabilidade é propoñer suspender un acto con 50 ou sesenta mil afeccionados desprazados varios centos de quilómetros fundamentalmente con euforia e desexos de divertirse. 

Esperanza Aguirre que tanto celo pon no Borbón que herdará a coenxía do pai e represéntalle no evento, ben faría en ser máis entregada á causa das contas que altera e oculta, o que fai presumir unha alarmante herdanza cando se vaia. Tamén debese ter máis dignidade cando tras lanzar a pedra envelenada para crispar o ambiente ata o paroxismo mostra a súa covardía fuxindo como alma que leva o diaño do acto no que por función do seu cargo debese estar presente. Van parellas a súa logorrea e a súa covardía, poñendo en situación embarazosa a seus compañeiros de partido, caso do ministro do Interior, a Delegada do Goberno  ou o propio Sr. Presidente. Pero isto é algo que a súa mala fe faralle gozar na súa tobeira. Hai xente que cando fala sobe o pan. Esta “política” con ínfulas de Dama de Ferro e que se queda en pura e barroca Dama Boba ou Dama de Folla de Lata, cando fala multiplica o sentimento independentista. A súa obscenidade queda probada cando durante os momentos máis solemnes do Desfile da Forzas Armadas determinados sectores moi caracterizados berreaban contra o Presidente Zapatero sen respecto ao Toque de Oración e Homenaxe aos Caídos. A Lideresa entón calaba cómplice. E desde logo diante de aqueles atropelos repetidos sistematicamente cada ano, xamais solicitou a suspensión do desfile. E alí desprezábase groseiramente  a solemnidade do momento e a súa simboloxía

Hoxe, desafiando a sensatez e o sentido común unha manifestación de neofascistas desfilará en Madrid desoindo a prudencia da Sra. Delegada do Goberno. En Semana Santa –con acerto- impediuse a concorrencia dos actos confesionais e os previstos polos colectivos ateos. Curiosamente a ciencia infusa que adorna os xuices do  Tribunal Superior de Madrid non ve risco neste caso.

Se cadra, curiosamente, á fronte desa manifestación, a titulo persoal, de seguro só con vontade de impoñer o seu ánimo de “muller de paz”, igual poida verse á Sra. Lideresa.

martes, 15 de mayo de 2012


É lexítima a indignación? - Antonio Campos Romay

A cidadanía que sofre a crise nas súas costas e outea o horizonte sen esperanzas está cada vez máis indignada. Boa mostra son as prazas das nosas cidades  revivindo o 15M no seu primeiro cabodano. Amen da expresión publica mais ou menos organizada, está a indignación soterrada, en acumulo. Personalizada. De quen leva anos zarandeado e desangrado, inerme ante a impunidade.

Tras unha longa ditadura, chegouse a unha praia que  prometíase de augas limpas. A miseria moral e o deterioro da dignidade dos tempos escuros, parecían deixar paso  unha nova sociedade. Os auspicios alentaban pouco tal ilusión. Nacía un Partido Socialista, enxerto socialdemócrata defectuosamente implantado no vello  PSOE falecido en Surennes. O P. C., emulo de Enrique IV de Francia, o primeiro rei francés  Borbón que xa mostraba formas, “París ben vale unha misa”, entendía que uns escanos ben valían unha bandeira. O nacionalismo, lastrado coa cegueira que da  demorarse nun espazo reducido, era alleo en grande medida a obxectivos comúns. Os franquistas máis argalleiros apañábanse nun curso intensivo de transformismo democrático para especializarse en expender carnés de demócratas. A Constitución nacía eslombada nunha bóveda de aceiro. O seu espírito achegábase perigosamente ao xuízo de Lampedusa, “algo debe mudar para que todo siga igual”. E como sempre un Borbón. Unhas veces chegado da man do sabre, (Martínez Campos), outra utilizando o rumor de sabres e o testamento do defunto “Caudillo”, para erixirse en augusto salvador da partitura, “avanzando eu o primeiro pola senda constitucional”... ¡Que previsible é esta familia¡

Tras case catro décadas, o soño democrático fica tan enfraquecido coma a carne que servía a patroa ao estudante, que a través dela  vía o prato. Os dereitos gañados polas xeracións que deixaron partes importantes da súa vida na súa procura, desvanécense entre os dedos dos seus fillos, netos ou bisnetos. Si quedase algo de sensibilidade, este país avergoñaríase vendo como xogaxe co dereito a unha xubilación digna tras toda unha vida de sacrificio. Ou ante a visión da mocidade con vinte ou trinta anos vagando como espectros pola casa paterna ou dos avós sen acadar unha ocupación estable. Ou aos parados con corenta e cincuenta anos convertidos en desfeito do mercado laboral.

É unha democracia en risco tanto na súa credibilidade como na práctica. Un sistema que no colmo do absurdo posibilita por vía de exemplo, a descomunal estafa que pretendese facer á cidadanía con Bankia. O  grado de consunción e tal que  permite que o pai da burbulla  inmobiliaria baixo a éxida do Sr. Aznar, o Sr. Rato, convértase en profesional da burbulla especulativa presidindo un Consello de Administración que lembra unha necrolóxica funeraria. A nada desconsolada esposa, Neves Alarcón, casualmente esposa de Francisco Granados, ex Secretario Xeral do PP madrileño. Os fillos, María Zaplana, bolseira en Caixa Madrid, casualmente filla de Eduardo Zaplana. Os cuñados, Carmen Cavero casualmente cuñada de Ignacio González, Vicepresidente do Goberno de Aguirre, e Alarcó Canosa, casualmente cuñado do Sr. Rato e irmán de Anxos Alarcó, presidenta de Paradores Nacionais. Os curmáns, Aguirre Pemán, casualmente curmán de Esperanza Aguirre que e senador e foi responsable de Merrill Lynch en España e Portugal. E demais familia… Mercés da Mercé e Manuel Lamela (PP), Arturo Fernández (vicepresidente da CEOE), etc.  Na comitiva incrústanse algún socialista, sindicalista ou membro de EU como guindas útiles para argallar o enterramento. Todo iso trala rifa tabernaria dos Blesa, Rajoy, Gallardon, Rato, Aguirre e demais grupos de poder do PP madrileño por Caixa  Madrid. “Pelexáronse por ela coma se fose un xoguete e rompérono", en palabras de Tomás  Gómez. O mesmo que a inclusión no proxecto de Bancaja, tralo que estaban as presións de afíns do Sr. Camps (o do exquisito gusto polos traxes) aínda que os populares intenten derivar o lume cara a outros.

Unha catastrofe en grande medida  responsabilidade dos políticos e os xestores que tiveron nas súas mans o control do sistema financeiro. E que logo voaron impunes con sumas millonarias baixo as ás. Coa bendición do inefable “MAFO” azoute dos dereitos dos traballadores e lacaio do capital. Desde o seu atalaia do Banco de España tiña a obriga de controlar latrocinios, embustes e corruptelas.  Vaites¡

En Bankia como en entidades similares que nos collen máis preto, as dietas, os gastos de representación, as indemnizacións abusivas, os contratos blindados, as xubilacións fastuosas, etc. fixadas pródigamente en comisións “ad hoc” entre amiguiños, non son o chocolate do loro. En España non sería arriscado afirmar superan os mil millóns de euros, ou sexa máis 166.000 millóns das antigas pesetas. En Galicia de acordo con fontes cribles sospéitase que exceden con fartura os 150 millóns de euros. Mais do dobre do que considera a Xunta como recorte para este exercicio. Teñen nome e apelidos. Facendo honra ao apelido do Sr. Fiscal Xeral, a fiscalía é sumamente doce co tema.

É lexítima a indignación ao ver a Facenda, máis garfo que parte harmónica dunha administración ao servizo da comunidade? Gadoupa selectiva sobre pequenos empresarios ou asalariados, esquecendo as lentes que corrixen a súa miopía ante os grandes defraudadores, hoxe presuntos amnistiados por lei. Ou cando o xefe do estado anda pola senda dos elefantes e o seu xenro transita a senda dos xulgados lanzando globos sonda para ver de saír mellor parado? Ou cando se denuncia que un titular das máis alta instancias da xudicatura usa os fondos públicos para fins pouco edificantes?  “O moito volvese pouco só con desexar algo máis” dicía Quevedo.

Compre indignarse cando o despropósito administrador do patrimonio público devén en fortunas pingues que non casan coa situación de inicio? Ao velos circular impunes deixando tras de si os “froitos” do seu paranoia e rapiña?.  Compre a indignación ante a impunidade desta cleptocracia saída das entrañas do trafico de influencias e favores? É de recibo que a vicepresidenta dos gromos verdes, aínda quente o corpo do goberno que agonizou coa peor crise económica da democracia apareza xa cun suculento contrato empresarial?

Como contrapartida, o asañamento coas economías máis minguadas. O ataque sistemático á columna vertebral do “estado social, democrático e de dereito”.(Titulo preliminar, Art.1 Constitución Española).

Mentres, o Sr. Rajoy, nin sabe, nin contesta. Ou fuxe pola porta do garaxe.

 

martes, 8 de mayo de 2012


“La crisis de nuestra economía” – Antonio Campos Romay

“Se han repetido todos los tópicos para justificar el desplazamientos de votos y su evolución y casi siempre sin acierto. No se ha llegado a justificar el desplazamiento de las masas hasta constituir una mayoría tan dispar con la anterior en su significado ideológico. ¿Motivos políticos? ¿Luchas de clases? Los orígenes de estos vaivenes en periodos tan cortos de la vida de un pueblo hay que buscarlo en causas fundamentales. En la escasa prosperidad general y en la falta de trabajo.

Son figuras equivalentes, contrapuestas en su acción, prosperidad y paro forzoso, trabajo y miseria. El complejo nacional se ha movido en un círculo vicioso en los últimos siete años con evidente mala fortuna. La coyuntura nacional y su relación con la crisis mundial, ha sido cada vez más lamentable.  En siete años no se dio con el remedio. La escasa labor realizada para la creación de trabajo; la falta de visión certera o mejor visión de conjunto, ha sido tal que el paro obrero ha crecido con sus dobles vertientes sobre el proletariado y sobre ese otro subproletariado, la clase media, donde se mezclan y borran las líneas diferenciales, las profesiones liberales, el pequeño comercio y la pequeña industria. Los primeros perjudicados por el descenso aterrador del poder de compra de la masa que el paro ha producido.

El paro obrero. He aquí el promotor del descontento y por ende de esos desplazamientos de opinión. El peligro se veía lejos, muy lejos. Pero no era así. Se agrava por momentos, es necesario afrontarlo inmediatamente; ya no se puede pensar en actuar con reactivos sobre la economía privada, sobre la iniciativa particular; ya no se puede lucubrar sobre esa técnica de la oportunidad de las inversiones de dinero. Ahora hay que crear trabajo y crearlo aprisa. En junio las estadísticas de paro deben cerrar sus interrogantes. Quinientos, mil, dos mil millones de pesetas. No precisamos el gasto. Señalamos la necesidad ineludible de que se resuelva de manera definitiva esta incipiente miseria. Pesa sobre el Gobierno esta consideración. Aparte de que el problema del paro es la esencia de su programa preelectoral, hay un imperativo de conciencia que obliga a resolverlo. De una manera especial queremos requerir al ministro de Hacienda. 

A un lado sus deseos de mantener la política de reajuste. A otro lado la miseria, el  hambre, la revuelta de la calle. Hay que decidirse por lo más urgente. A la postre, del obrero al burgués, todos gozaran de la prosperidad a través de una política de gastos  bien ordenada que tenga por objeto remediar el paro y la puesta en marcha de toda la riqueza nacional. Sabe el ministro que no puede haber hacienda donde no hay orden, y que este orden no nace de las medidas de coerción sino de la existencia de un buen pasar de las clases populares. Aun iremos más allá. Es inútil buscar un presupuesto nivelado a base de una economía depauperada. Los avances fiscales más renovadores –que aun caben muchos en España- solo son soportables cuando el bienestar, exponente de actividad y de trabajo, engendra una riqueza imponible más intensa. Cuando las Cortes se constituyan, ésta debe ser la primera materia de discusión, encaminada a conseguir que el dinero del Tesoro, elemento esencial del ataque contra la miseria, no sea lanzado a voleo, sino empleado en proyectos remuneradores, debidamente estudiados.
El mejor remedio contra el paro seria la rápida aprobación de una ley que concediese los créditos necesarios para la puesta en marcha de numerosos proyectos, ya en buena parte o totalmente discutidos en las Cortes, sin contar las obras ya comenzadas e insuficientemente desarrolladas por deficiencias en la consignación presupuestaria. Obras de las Confederaciones hidráulicas, ferrocarriles de nuevas construcción, edificios públicos en construcción, sobre todo escuelas, obras para la defensa nacional y unidades de la escuadra, desarrollo de la ley de Comunicaciones marítimas etc. He aquí un programa realizable inmediatamente con una primera ley. Con más calma se construiría el segundo escalón y se dibujarían mejor los perfiles de la obra total.

Se precisa utilizar los dos próximos trimestres en las obras dotadas en los presupuestos vigentes. Conviene poner de relieve, que iniciado el plan se produciría un reflejo favorable en la industria pesada, que inmediatamente se extendería a otras ramas de la metalurgia y de la industria en general, para repercutir precisamente en la hora de los aprovisionamientos para el invierno en todas las industrias de consumo.

En espera de una coyuntura menos penosa al finalizar el ejercicio se podrían estudiar las reformas fiscales para el siguiente año, base de un reajuste presupuestario más hacedero sobre una economía en camino de resurgimiento.

El  ministro de Hacienda debe recordar, para que esa experiencia alumbre su camino, cual ha sido la orientación de sus antecesores, y cuales los frutos recogidos. Con la mejor buena fe actuaron según las normas clásicas. Los resultados, poco brillantes para los mismos intereses que creían salvaguardar, se recogen ahora.”

Foi escrito nestes dias? Semellaria que si. Pero tratase dun artigo dun columnista político do xornal “El Sol”, publicado fai 76 anos, o 24 de abril de 1936. A musica sona do mais actual, cunha pequenas variacións na letra.  Por certo o artigo comenzaba, “Unas elecciones en 1931 derribaron la Monarquia; otras en 1933, desplazaron del poder a las izquierdas. Las de 1936 eliminaron del poder a la derecha y el centro”. O título “La crisis de nuestra economia” non pode ser mais vixente. Por certo ao cabo de catro meses tal que diría o defunto Iglesias Corral, “aquí pasou o que pasou”…

“El Sol” era un xornal madrileño nado en 1917 como liberal e rexeracionista da man Nicolás Urgoiti. Proclamaba na cabeceira  a súa vocación critica e independente : “El Sol no admite subvenciones, ni anticipos reintegrables. Su precio es de 10 céntimos porque el papel cuesta más de 5, y no cuenta con más ingresos que los lícitos y confesables en que se basa toda empresa seria e independiente” Liberal e republicano, na súa tranversalidade acollia nas súas paxinas literarias a escritores fascistas como Eugenio Montes ou Gimenez Caballero. Sofriu diversos avatares durante os anos trinta, rematando a sua andaina o final da guerra civil incautado pola Falanxe para editar o xornal “Arriba”.

 

miércoles 2 de mayo de 2012

“Se callen coño…” e algaradas diversas – Antonio Campos Romay

O motor máis visible dos neocoms compulsivos que inundan coas súas receitas este país, o seu mellor altofalante e a súa musa é unha señora que preside unha comunidade que debese ser distrito federal. Cuxa maior preocupación é que o goberno non recorta o suficiente. E que o vai pouco a pouco cando seu criterio é que non hai mellor pauta farmacolóxica que darlle ao paciente o tubo de pastillas de vez. Desde a súa autoridade prepotente e portavoz cualificada de todos os tópicos que a forza de repetilos intentan facelos realidade, - Goebbels morreríase de envexa -, afirma sen o menor pudor “os sindicatos non representan aos españois” E non e gratuíto tal encoraxamento contra as organización sindicais, derradeiro muro, nestes intres de agresión brutal aos dereitos dos traballadores.

Curiosamente cando a bandeira da recuperación do social e de manter o estado empúñaa ata a extrema dereita en Francia ou Holanda, o goberno de D.Mariano que perfectamente podería recibir o alcumo de “Manostijeras” devandito sen menoscabo da  súa dignidade, encastelase no déficit económico como única meta con absoluto desprezo polo déficit social. Incluso o látego alemán que empuña a señora Merkell sobre as costas dos membros da UE, con especial empeño sobre aqueles de a área mediterránea, latinos epicúreos, insolventes e vagos para o seu concepto de ortodoxia calvinista pouco dúctil ao perdón, modulase, polo menos tenuemente, na percura dun mínimo crecemento que oxíxeno as abafadas respiracións dos países da eurozona.

Don Mariano, “impasible o ademán” segue venres tras venres apuñalando o estado de benestar. Apuñalando a clase media que deu cohesión social e estabilidade a este país, de antecedentes convulsos. Apuñalando aos traballadores que creron as súas laretadas augurándolle que o PP era o partido que os ía defender.  Apuñalando aos pensionistas que afirmou eran a súa única excepción. Apuñalando a xuventude na súa esperanza en acceder á sociedade do coñecemento superando barreiras económicas. Apuñalando aos enfermos, pois deles non será o reino da saúde en moitos casos. Apuñalando á investigación e  á innovación retrotraéndomos ata a primeira década do século XX,  a controversia  entre Unamuno e Ortega, facendo seu o “que inventen eles”. Apuñalando á muller nos seus dereitos e dignidade con receitas morais de vocación tridentina. Apuñalando aos servidores da función pública branco feble de tódalas demagoxias. Apuñalando aos usuarios das autovías feitas cos cartos dos seus usuarios. Apuñalando aos contribuíntes honestos indultando aos defraudadores…E suma e segue…

A persoa que levalle os negocios de palacio, algúns en tempos chamaríana “A Intendenta”, Dona Soraya pontifica sen recato sobre o dereito de saír á rúa de algo así como dez millóns de cidadáns dun determinado signo político aos que anatematiza negándolles o dereito de manifestación, e caso de saír a rúa so pa ir con cinzas nos cabelos camiño da fogueira inquisitorial, tan do gusto dos novos poderes. Por non deixala en mal lugar, Don Mariano, o seu xefe,  cunha linguaxe  propio do 23 F e dun  ex - coronel de bigotes e tricorne, apela ao “se callen coño” ou quizais por afinidade quédese no borbónico “porque non te callas” intentando o silenciar calqueira voz disonante que poña en cuestión o seu desordenado pilotaxe da maquinaria do estado que ten todas as luces vermellas acesas mentres busca o libro de instrucións coa súa proverbial dispersión. Unha actitude que comparece pouco cun sistema democrático que segundo parece na Constitución consagra – polo menos de momento-  algún que outro dereito, verbo da liberdade de manifestación e expresión.

A pasos axigantados repítense os aspectos máis erráticos do final de Zapatero. As actuacións mantidas polo Sr. Rajoy como oposición levántanse hoxe como pantasmas acusadores, deixándoo espido de autoridade moral. En escaso tempo fai bo o refrán  que refire, “tras de o min virá quen bo farame”. Nin D. José Luís merecía a permanente invocación de envialo “ao foxo co seu avó” como era vontade expresada a berros polos “hoolligans” do PP, nin se observa por ningún lado, o goberno que non mente, que inspira tranquilidade aos mercados, que nos converte en interlocutores con peso no contencioso internacional. Que nin sequera aínda tendo nas súas ringleiras ao Sr. Aznar, aquel que paseaba os seus pés polas mesas do seu “amigo” Bush e falaba tex-mes, ábrenllenos as portas da Casa Blanca cando esta ha de mollarse ante gobernos como o  arxentino no contencioso a favor dunha empresa estatalizada ao parecer con argumentos polo menos confusos, onde algúns españois teñen certos intereses.

E só van cinco meses meses…

viernes 27 de abril de 2012


Pep Guardiola – Antonio Campos Romay

Pep Guardiola
El mundo del deporte pierde, es de esperar que de forma momentánea, un hombre no habitual en el futbol, ese escenario en el que se mueven pasiones e intereses económicos de forma desproporcionada. Un mundo que la testosterona suele hacer campo de batalla y en el que ha sobresalido Guardiola por su pulcritud y su peculiaridad marcando diferencia. Con una distinción natural que ha habilitado a maledicientes, que tanto abundan de oficio y más al servicio de intereses espurios, que trataron de convertir su elegancia en signo de afeminamiento.

Pep Guardiola “el niño” como le llamaban sus compañeros, procedente de la comarca del Bagés en la provincia de Barcelona, fue siempre dueño de una modestia que no le abandono en ningún momento. Un señorío que le hace  pertenecer por derecho propio a ese club selecto de grandes caballeros del deporte, que brillaron tanto dentro como fuera del campo.

Hombres que ejemplarizaron el futbol con su aptitud deportiva, sus conocimientos, su calidad humana y su liderazgo moral con capacidad de proyectarlo sobre sus compañeros recogiendo el respeto de sus coetáneos. Gentes que en tiempos distintos y escenarios diferentes tuvieron virtudes comunes como D. Roberto Ozores, D. Ricardo Zamora, Valerón, Mauro Silva, Mazinho, Menotti, Zidane, Miguel Muñoz, Laudrup, Quini, Miera, Iribar, Xabier “Bigotones”Azkargorta, Del Bosque etc., entre muchos otros que honran y dignifican el deporte.

Gentes que lucen y se reclaman más si cabe su presencia en momentos en que la virulencia se desboca especialmente por quien desde una altavoz cargado de gloria y tradición, ensucia lo poco que queda ya de noble en el futbol profesional convertido en pingüe negocio parapeto idóneo de especuladores y traficantes de ilusiones. Un lúgubre e insidioso personaje que hace de la treta oficio y de la artimaña vocación en la escuela mas descarnada del bilardismo, arribado en horas no muy felices a estas tierras donde ya los malos ejemplos y modales nos sobran sin necesidad de más personajes funestos.

Pep Guardiola jugó su primer partido en la División de Honor  frente al Cádiz en el Nou Camp allá por 1990. En poco tiempo ese mago del futbol que se llama Cruyff lo hizo director de orquesta del “Dream Team”, aquel equipo que enamoraba al futbol y a los aficionados al mismo. Formo parte del combinado olímpico español que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Luego participaría en cuarenta y siete encuentros de la selección absoluta. Pep sumaba su visión del juego con un excelente dominio en el toque de balón y elegancia en el campo.

Desde sus inicios mostró carisma, personalidad y una exquisita prudencia que simbolizan su carácter dentro y fuera del terreno de juego. Tras 11 años y con seis ligas ganadas dejó el Barcelona para un periplo en el extranjero no siempre afortunado.

En 2008 es llamado a entrenar el primer equipo del Barça, en sustitución del holandés Rijkaard. En su primera temporada  consigue  un triplete: la Champions, La Liga y la Copa. Hace al Barça el primer equipo en la historia de la Liga española en lograrlo.  En ese mismo año lograría completar cinco títulos siendo el primer entrenador en conseguir tal éxito en el periodo de un año. En su palmarés al dejar club quedan 13 títulos con la posibilidad del catorce si gana la próxima Copa del Rey, en apenas cuatro años.

Pero sobre todo queda atrás la imagen y el ejemplo  de un caballero del deporte. Un hombre sensato, que supo cultivarse al tiempo que practicaba el deporte. Que ennobleció el futbol aportando técnica, belleza plástica y calidad. Y que hizo que los frutos de “La Masia” fueran la espina dorsal de sus éxitos. Gracias Pep.

viernes 13 de abril de 2012


Outro 14 de abril... - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay
Outro  14 de abril e van xa 81 desde que o Borbón 13 dos Alfonsos tivo que enfilar cara a Cartaxena poñendo fin á Restauración iniciada en Sagunto polo xeneral Martínez Campos e á parodia de democracia parlamentaria que representaba. A chegada da II República era un sopro de ilusión na que por primeira vez a cidadanía española parecía sentir perto da súa man o exercicio da súa soberanía. A monarquía da restauración era, ata Primo de Rivera, un réxime constitucional muy feble e cun Parlamento moi minguado nas súas funcións. 

A República nace enchida de ilusións e utopías. Pero tamén moi apremada por urxencias ancestrais. Tivo que afrontar de seguido moito retos sin apenas tempo para tomar folgos. Non foi allea a contemplar a necesidade de dar resposta  ás sensibilidades dos territorios diferenciados. Paladín diso curiosamente foi un político, D. Manuel Azaña, cuxa bagaxe previa non o facia precisamente proclive a tal cousa. As circunstancias nacionais de Cataluña, Euskadi e Galicia tiveron eco nuns estatutos que por mor das circunstancias dramáticas coñecidas, só o de Cataluña tomaría carta de natureza. A II República Española fixo súa desde o principio a necesidade da educación e a cultura. De formar cidadáns e de organizar un ensino laico nun país onde a relixión ten tendencia a invadir o espazo público. Así mesmo a República Española foi quen de abordar o voto da muller, a reforma agraria, a racionalización e modernización do erxercito e da administración e mesmo tratou na suá política exterior fortalecer un achegamento aos pobos americanos de raíz hispana.

A precariedade da II República ten mil argumentos distintos debidamente estudados. Ata nalgúns casos rescritos con liñas tortas sen que Deus áchese ao final. Máis aló deles convén lembrar o marco xeográfico en que nace. A República do Weimar sucumbindo ante o empuxón do nazismo e dun  titubeante presidente Hindenburg que non dubida en entregarlle o poder a Adolf Hitler. En Austria cos seus xiareiros socialcristiáns tras un golpe de estado empoleirase no poder Engelbert Dollfuss, no que se coñecería como o austro-fascismo. Italia domeñada polo máis prístino dos modelos fascistas, o de Benito Mussolini…

As democracias clásicas, Francia e Inglaterra ficaban escravas dunha vergoñenta claudicación ante o matonismo hitleriano. Recórdese a frase do  laborista Attlee  cando tralo Pacto de Munich chega Chamberlain oufano a Londres, “non conxurastes a guerra pero perdestes o honor” No caso británico, desde o rei que deixaría o trono pola Sra.Wallis Simpson para alivio dos seus contemporáneos, ata o Sr. Churchill subxacen non poucas simpatías iniciais a prol do cabo bohemio. E no caso de D. Winston, esta simpatía era aberta respeto do Duce. No medio a República  Española. Con inmensos problemas ao lombo, -que si eran herdanza de séculos dunha monarquía en descomposición-, e escasas mans amigas das que asirse. Naceu nun abril florido e morreu nun abril, en que chegou a vitoria dos seus inimigos pero non a paz. Naceu entre cantos e sorrisos e morreu resistindo heroicamente con mais vontade que acerto seguramente, pero facendo seu o grito da Pasionaria, tamén atribuído a Emiliano Zapata, “vale mais morrer de pé que vivir de xeonllos”.   

Aos poucos ábrese un aroma de republicanismo na sociedade española segundo vaise derrubando a fachada dunha Transición que nada con acerto, anquilosáse no paso do tempo enrocándose nos vicios da I Restauración. Un proceso que podendo ser modélico e como tal vendeuse, foi naufragando recen de compromisos non aclarados, de intereses partitocraticos e de miopías absurdas. 

Sendo pragmáticos, a III República Española, - como diría Salvador Allende, “mais pronto que tarde” - chegará. É posible que a chegada acelérese pola profundidade dunha crise cuxo calado entre outras cousas rematará co compromiso imposto polas circunstancias históricas tralo falecemento do xeneral Franco do que é herdeiro o actual xefe do estado. Unha crise que angustia e socava os máis profundos cimentos dun estado labrado con sufrimento e loitas sociais e que malia a insán cegueira de moitos no seu percorrido aínda azaroso e sen prazo fixo deixará un escenario tan  distinto ao que coñecemos, que fara valido o exabrupto de Alfonso Guerra, “non vai coñecelo nin a nai que o pariu”. Onde terminarán por estar en cuestión moitos aspectos do modelo constitucional e onde o capitalismo en tempos edulcorado amoxará desde a súa actual prepotencia a peor faciana, mercantilizando as ilusións e as esperanzas de toda unha sociedade. Un esceario que vai deixar moi pouco espazo para soster anacronismos.

A III República non cabe entendela como capricho de circunstancia. Menos como  desquite ou nostalgia. Ten razón de ser, como crisol de virtudes cívicas, laicas, democráticas, igualitarias, de dereitos sociais e liberdade. Onde prive o valor do público e do colectivo. Incorporando a concepción republicana da política, na que a noción “virtude cívica” é esencial. Como a elevación da dignidade do cidadan e do civilismo. Unha catarse para unha sociedade cuxo horizonte non para de esmorecerse.

 

domingo 1 de abril de 2012


Non hai peor cego que o que non quere ver - Antonio Campos RomayAntonio Campos Romay
Un antigo texto que fai seu a Biblia lembra que non hai mais cego que o que non quere ver nin máis xordo que o non quere oír... Ante cantas cousas cantas veces os humanos son cegos e  xordos por simples prexuízos, ideas obtusas ou rixideces mentais? Realmente esfórzanse  en interpretar o que outros intentan dicir ou esfórzanse en comprender ao contrario antes de estigmatizarlo como inimigo? Hai xente que se empeña en non querer ver a verdade, sexa xa porque dálle medo ou porque non lle gusta. Porque prexudica os seus intereses, as mais das veces velenosos para a colectividade. Ou porque simplemente séntese máis confortable crendo as súas propias quimeras.

O 29 M foi un fito singular no marco dunha crise singular. Medio millón de galegas e galegos saíron ás rúas do mesmo xeito que de forma masiva fíxoo a cidadanía no resto do Estado mostrando o seu malestar, a súa indignación e cabreo. Xentes que seria moi arriscado capitalizar frivolamente por interesados niso. Moitos eran severos críticos co comportamento dos sindicatos baixo cuxas siglas marchaban. Mesmo coa falla de unidade sindical nun momento tan crítico. Outros, de seguro varios miles, apenas fai cen días deran o seu voto á maioría gobernamental. Non poucos era a primeira vez que se manifestaban. Saíron de forma cívica. Cunha mesura da que carecen aqueles que contra eles verqueron toda sorte de insultos...matóns, delincuentes, vagos, camorristas...etc., etc. etc.  En Barcelona, a manifestación contaminouse de xeito espurio con infiltrados agochando a súa miseria baixo unha mascara, inhabilitados de calquera contido social. Os mesmos que rebentan os triunfos do Barça ou a celebración dunha festividade... Enlodan o que tocan facéndolle o xogo á reacción.

A lectura destas  expresións cidadás terían que tornarse nunha folla de ruta para dar cabida ás inquietudes dos manifestantes e nun  proxecto que fomente a suma de ideais que beneficien o acougo cidadán e da sociedade que nos rodea. Respostas  que non teñen que ser unicamente olladas coma un macroproxecto internacional, senón que deben atinxir á íntima inquietude de mellora da nosa contorna máis próxima e humana. Quizais sexa raiar na utopía pero é conveniente non esquecer as palabras de Eduardo Galeano: a utopía, serve para camiñar.

Onte desfilaron mostrando a súa indignación, estando xa ao bordo da súa capacidade de tolerancia, pero facendo un exercicio cívico. Alguén sensato pensa que será así indefinidamente si continúan as agresións a uns dereitos que non foron regalados senón patrimonio conquistado en séculos de loita social?

A caverna mediática, cada vez a referencia parece mais xusta, fala e non para de piquetes violentos, dunha folga que si por unha banda dan como fracaso por outro cualifican pouco menos que de revolucionaria repetindo ata o fastío o incendio de neumáticos e contedores en lugares moi concretos cal si España estivese en chamas. Nin sequera a patronal nin o Ministerio do Interior teñen tal percepción. Falan e non paran das perdas. Do deterioro da imaxe de España… Non  entenderon nada. Quizais tampouco na súa soberbia a maioría gobernamental. Os piquetes informativos máis violentos estiveron en determinados micrófonos e xornais. Ou nalgunha presidenta autonómica. As verdadeiras  perdas tiveronas os petos humildes aos que asistir á folga e á manifestación custoulle non menos de 50 ou cen euros dos seus escasos peculios. Esta non era como as que lembran con morriña algúns, concentracións da Praza de Oriente, sen descontos e  co autobús e o bocadillo pago.

A mala imaxe de España dana os ladróns que saquen as entidades de aforro coas súas artimañas financeiras e contratos inicuos. Coa súa impunidade. O diñeiro que dilapidase en proxectos faraónicos e inservibles máis aló da especulación e as comisións embolsadas. Un Banco de España, permanente D. Tancredo e cómplice por inacción. A Gurtell. Os Eres falsos. A corrupción rampante. É seica unha boa imaxe de España un orzamento que recorta principios substanciais de solidariedade e consagra a impunidade dos delincuentes que evadiron as súas obrigacións co fisco? Unha actuación que é unha “ocorrencia impresentable”. A ocorrencia, “Rajoy dixit e  impresentable, Cospedal dixit. Ambos dicían isto…pero antes das eleccións…Porque eles, non menten… Quizás sexa unha boa imaxe para España que Bankia, a entidade liderada por Rodrigo Rato retribúa aos seus conselleiros e membros da alta dirección con 6,44 millóns de euros polos seus labores á fronte da entidade durante 2011, segundo comunicou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). E que os membros do consello de administración de Bankia recibiran cretos da entidade por valor de 211.000 euros e achegas aos plans de pensións por un total de 1,9 millóns.

Seria interesante unha análise sociolóxica das razóns últimas dos millóns de persoas que en todo o Estado saíron á rúa. Que saíron pacíficos e en orde. Moi encabuxados pero con boa vontade. E buscar respostas antes de que a calma e a infinita paciencia dos agredidos, sempre os mesmos, remate.

 

domingo 25 de marzo de 2012


É necesaria a folga xeral? - Antonio Campos Romay

Os coros mediáticos da dereita en todas as súas versións, especialmente as máis duras empréganse en tromba contra a convocatoria da folga xeral do 29 M, poñendo o aceno da súa máxima inquiña nas organizacións sindicais. Fano con similar belixerancia coa que aplaudian a feita contra o Sr. Rodríguez  Zapatero Os máis sutís, con face amable recoñecen o dereito á folga (polo menos de momento) pero fan fincapé que ante o rolo parlamentario reforzado pola dereita catalá, ao día seguinte  seguirá todo igual. Un xeito trampulleiro de verdade encamiñado a estender o ánimo de que a folga non vale a pena seguila porque non vai servir para nada.
Como diría a Santa Nai Igrexa, é xusto e necesario, que ante medidas abertamente antisociais que o Sr. Rajoy  implementa tras cada Consello de Ministros, a sociedade de resposta contundente ao Goberno. A folga xeral é un mecanismo severo ante circunstancias severas. Cando o dereito ao traballo que consagra a Constitución, invocada a decote polos que creen mais ben pouco nos seus valores, é unha pura entelequia, e as medidas impostas polo  Sr. Rajoy lonxe de estar  encamiñadas á creación de emprego só auspician un deterioro dramático das condicións laborais, parece xusta unha resposta do mesmo tenor que a agresión.

Escóitanse permanentemente lateguiños demonizando a función publica, que por certo o número de empregados está  por baixo da media europea e moi lonxe de casos coma o sueco. Do mesmo xeito descualificase a xestión autonómica, difamase aos sindicatos e a os seus lideres ou ponse baixo sospeita a productividade dos traballadores.  O que si hai no ambiente é unha percepción que tras esta campaña, hai unha estratexia  máis ampla onde o capital local e foráneo, sectores importantes da patronal, poderes financeiros e outros cómplices necesarios, andan na tarefa de desmantelar os restos dun estado do benestar que tanto irrita en certos sectores coa coartada dunha crise que eles mesmos xeraron coas súas políticas especuladoras e de rapiña.

Un goberno que convoca á cidadanía a superar unha situación como a que vivimos cunha reforma laboral coma a posta sobre a mesa polo PP e os seus apoios do grupo catalán é, cando menos, un goberno ousado e descarado. Máis, cando campan as sua anchas os que saquearon caixas e bancos que hoxe lamen as súas pústulas con diñeiro publico. Recabar o sacrificio da cidadanía cando esta asiste atónita ao maior ataque ao marco legal do mundo do traballo cunha reforma que practicamente varre os dereitos laborais, non creaa emprego e pon todo o poder nas mans dos empresarios parece polo menos unha desvergoña. Deitar brutalmente sobre os ombreiros  da clase media e traballadora o peso da crise, mentres aos sectores especulativos e que acumulan o diñeiro do país, non se lles esixe un sacrificio acorde á súa situación, e non se actúa sobre a bolsa de grandes defraudadores que séntense intocables, como mínimo é procacidade épica.

Este país non pode seguir tragando a súa indignación en silencio. Unha sociedade democrática nin pode nin deben abonar impertérrita  o prezo que fixado unilateralmente para saír da crise por unha dereita insolidaria, española ou europea.  A crise ten unha saída social. Onde o recorte do déficit non se traduza  en recortes dos dereitos laborais e sociais conculcando a Constitución. É hora de poñer coto á permanente precarización dos asalariados e autónomos, dos pequenos e medianos empresarios, empeorando as consecuencias sociais e económicas e crebando a paz social.

En menos de dous meses, o inxenuo optimismo pola chegada do Sr. Rajoy deu paso a un estado de aprensión. A submisión do goberno plenamente escenificada por un Sr. Guindos afogado por un dirixente alemán,  mostrase descarnadamente cando prioriza a contención do déficit público en detrimento da loita contra o desemprego, con tal de cumprir cunha inusitada présa as esixencias da UE. Prometeron rigor e seriedade. ¡Confianza¡ Un país con peso en Europa... Pero cada palmadiña da Sra. Merkel nos lombos do Sr, Rajoy ou o Sr. Gunidos reflitese no sufrimento de centos de miles de familias españolas. Cada dia que pasa é maior o temor da sociedade fronte á situación do emprego. A actividade económica languidece mentres o creto necesario para impulsala  segue lonxe entanto unha chuva de milleiros de millóns de euros remata no papo insaaciable dos banqueiros.

A folga xeral e parte dunha resposta que debe visualizar con firmeza que a cidadanía non atura indefinidamente. Os que cada día ven minguados os seus ingresos. Os que ven pasar os días en negro ante un traballo que non chega. Os que a cotío asisten ao deterioro das prestacións esenciais como sanidade, educación, políticas sociais. Os que día tras dia ven a súa dignidade humillada. Os seus horizontes frustrados. As súas ilusións murchas. Os que asisten ao bochorno de ollar impotentes como ladróns de colo branco lévano cru, especulando, roubando, saqueando institucións de creto, montando corraliños atropelando aos mais indefensos… Todos eles están totalmente lexitimados para darlle un puñazo a mesa e plantarse ante os que cada día apértanlles as porcas levando o país á miseria sen o menor pudor e no seu  beneficio.

O día 29, pode ser un día bo para dicir como na canción de Vantroy…“Ya son demasiados que la  pasan mal. Dijimos basta y echado a andar”.

 

lunes 19 de marzo de 2012


Troulas de mal gusto – Antonio Campos Romay

Non deixa de ser unha troula de mal gusto utilizar algo transcendente, a fusión previsible dos concellos de Oza e Cesuras para agochar tres anos dilapidados na xestión dos intereses de Galicia a hora de dar contas diante do Parlamento. Un acto oportunista dun presidente que quixo ser mediatico e sentirse o D. Pelayo popular, comendador da reconquista da patria das “hordas vermellas” (outra brincadeira de cativo gusto, pois teñen o vermello tan acaído que mesmo parece laranxa). Pero quen presuporía ía premialo deulle as costas deixando espido e sen noiva mentres agasallaba a un alcalde entrampado ate as orellas e con apenas seis meses de reelecto. O mesmo que gardou os aloumiños para a presidenta dunha Comunidade con mais problemas que o Titanic, concedéndolle que poida  repicar e estar na misa da Secretaria Xeneral. Mentras a Dra. Pastor era chamada para facer curas en Fomento, o vello rival lucense, Barreiro, tiña voz e voto no Senado. O noso presidente como naquel bolero dos Panchos, estaba receptivo ate as “trancas”...si tu me dices ven lo dejo todo…mais atopouse cunha resposta mais propia de D. Sabino Fernández Campo, “nin está, nin esperáselle”.
D. Alberte, trala súa entrevista na Moncloa onde a cada petición o mais que arrancou foi,  “un xa veremos”, “por unha banda que queres que che diga, por outra que queres que che conte” quizais o único que debeulle ficar claro foi o mandado para cando celebrar as eleccións en Galicia. De seguro debeu saír dicindo entre dentes “cun amigo como este xa non fan falla inimigos... Arre demo, Ana Pontón e Pachi son anxos da garda”

 O Sr. Nuñez Feijoo no debate do Estado da Autonomía, cunha habilidade que xusto e recoñecerlle, botou man dun atractivo engado para distraer a atención tanto dos sermóns  reprobatorios da oposición como da frixida acollida do seu xefe de filas a sazón  Presidente do Goberno de España. Viulle de perlas facer fincapé en ter o primeiro caso en moitas décadas en que dous concellos deciden ir contra a corrente da irracionalidade sumando e non restando. E facelo baixo o seu padroado. Uns réditos felices con dimensión para saltar aos telexornais.

A disparatada distribución territorial do país, (non menor no Estado), paralela ao minifundio das terras dos nosos paisanos, cunha mínima racionalidade administrativa non parecía ser ate de agora unha das preocupacións do Sr. Presidente. Non hai referencias da súa preocupación por dar coherencia a un territorio espallado en 316 anacos na súa maior parte insuficientes para ser sostibles. Nin en orde as catro deputacións, salvo deféndellas e non eméndallas. Redutos sacrosantos aos que os partidos maioritarios cando as gobernan aférranse con uñas e dentes como lugar de apousento e nalgun caso de cacicadas. Onde xusto e dicilo brilla por mérito propio unha, que mais aló das singularidades que lles son propias a todas, suma a de ser hereditaria. Tampouco coñecemos inquedanzas do Sr. Presidente  sobre o futuro das catro provincias tan difíciles de casar coa  autonomía  coma as deputacións. Tampouco na presencia dos residuos da administración central. Cun delegado do goberno chegaría. Iso por tomar conta da falla de lealdade institucional que nos e tan común. O autentico delegado do goberno e xustamente o presidente do territorio. Imaxina alguén un delegado do goberno en Arkansas ou California ou nun lander alemán? O dos subdelegados seria xa surrealista.

Dentro da confusa cando non contraposta postura na materia dos dirixentes populares,  maior ainda que as ambigüidades tamén presentes nos lideres socialistas, cabe salientar, que con prudencia e mesura, fomentando os encontros dos concellos e arbitrando a súa racionalización, podria chegarse  a culminación dun escenario onde a desaparición das deputacións non seria de xeito abrupto senón por diluírse as súas obrigas

Si o Sr. Nuñez Feijo tivera realmente vocación no tema mais aló do oportunismo, diante da crise que non cesa, nunha economía que non parece ter un amencer distinto en anos, neste tempo de tixeretazo en tente teso,  estaría auspiciando un pleno monográfico sobre un proxecto coherente de reordenación territorial. Convocando aos partidos, aos concellos, a Fegamp, cuxo presidente e home intelixente e capaz. En fin estaría facendo cousas de moito mais calado e rigor que aproveitarse en plan triquillón e epidermico dun dato de indubidable interese para camuflarse nun exame ao que chega como un mal alumno con pésimas notas en tres cursos seguidos... E magoa para Galicia que os ollos do Sr. Presidente estean noutro lado. Tamén e magoa para el, que  nese lado os ollos estean moi lonxes del.

 

miércoles 29 de febrero de 2012


Dios no, pero los mercados sí. - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay

Con cada hoja de calendario que se sucede se clavan con más fuerza las garras de los sectores financieros y especulativos sobre las espaldas de una temblorosa y vulnerable Europa. Tras la caída tan jaleada y bendecida de la dictadura del proletariado, se ensoñerea con plena impunidad de la vieja y cabalística Europa la dictadura del dinero. Poniendo en solfa la democracia. Convirtiendo la ciudadanía en invitado de piedra de su infame orgía. Caricaturizando a los políticos en comparsas necesarios. De labios del Sr. Obama o del presidente  Sarkozy, cierto que en con voz tenue -no fuese se molestase alguien-, se escucharon algunos balbuceos sobre refundar el capitalismo. Wall Street, santo y seña y cuna de  asesores de tan preclaros personajes enmendó con diligencia la plana.
Por su parte la socialdemocracia europea, y como no, la autóctona, actuando como fieles escuderos de los entramados financieros, prestaron sus servicios edulcorando y legitimando lo menos tragable de la recetas capitalistas, poniendo en valor las migajas del festín para los mansos uncidos en la noria con ronzal de seda, mientras sesteaban apaciblemente distraídos por vías de servicio... Luego amanecieron sorprendidos en su necedad al verse de forma inopinada, tras la caída del muro, como “valets de chambre” perfectamente prescindibles. Torpes peones innecesarios ante la renovada voracidad propiciada por una nueva situación. Los actores principales relegaban en su arrogancia a los figurantes interpuestos que le salvaron la cara.  De los tancredos más notorios, la palma quizás habría que concedérsela al británico Blair y su tercera vía hacia la estupidez... Por estos pagos, hace caso un siglo, un tal Pablo Iglesias, tipógrafo gallego afincado en Madrid decía “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”. Administrando lo políticamente correcto, esa sandez acuñada por el acatamiento de una izquierda sumisa a una derecha inclemente, mejor quedarse en D. Pablo que invocar a D. Ernesto Guevara, conocido como Che cuando afirmaba con juvenil rebeldía “solamente caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios o se está en contra de los monopolios”.
Los semilleros de tecnócratas como Goldman Sachs y otras agencias a que las  no parece exagerado apuntarle la parte más trascendente en el caos financiero de ambos lado del  Atlántico, no solo gozan de absoluta impunidad, sino siguen teniendo poderosos tentáculos en primerísimos niveles de las administraciones de los gobiernos de Grecia, Portugal, Italia, España etc., maniobrando con plenos poderes en vez de estar afrontando sus responsabilidades. No puede menos de existir  la sensación de hallarnos inmersos en un virtual “golpe de estado” donde el mercado son los tanques y la ingeniería financiera la infantería.  Una ola inmensa barre con un sustancial retroceso la democracia formal. Esa democracia agónica, que asiste silente como estos personajes ocupan sus puestos dando la espalda al voto ciudadano con olímpico desprecio de sus intereses...
Frente a la  afirmación rayana en el mito de que viveros como Goldman Sachs y similares son “forjas de cultivo y creación de talentos” el interrogante que corresponde formular es porque en tan cuidadas factorías señalada por múltiples voces como responsables  de la autoria del ingente desastre, -más bien descomunal estafa-, que nos envuelve, no se abre una investigación para aclarar su responsabilidad. Como por precaución minima no se descalifica a todos aquéllos que hayan tenido una actividad ejecutiva en tales empresas para acceder a tareas de responsabilidad política en gobiernos o instituciones de carácter  público, nacionales o internacionales. No solo por higiene política sino por aplicación del sentido común y la decencia.
Lo más meritorio de empresas de la catadura de estas agencias, es trabajar eficazmente sin el menor escrúpulo legal o moral para enriquecer a sus propietarios y altos ejecutivos. El bienestar de la ciudadanía o de los países es la menor de sus preocupaciones. Más bien cabe en lo posible sea justamente el acicate de su negocio, el malestar y la ruina de estos. La calamitosa realidad es que sus actuaciones aquí y ahora, tienen influencia substantiva en el gobierno de los países de la Unión. Que se aceptan como natural. Sin que nadie se plantee una explicación transparente a la ciudadanía. Salvo que esta no quiera enterarse. En cuyo caso en esta crisis, son también culpables al menos  por omisión, los que ceden la gobernanza de sus intereses a quienes, no saben, no quieren, -defienden intereses ajenos-, o son indignos de representarles. Y con ello entregan también su libertad y su dignidad.
Se equivocaba  D. Adolfo Suárez, ese personaje cada vez más valorado y entrañable de nuestra historia reciente: “Hay algo que ni siquiera Dios pudo negar a los hombres: la libertad”  Querido presidente,  Dios no, pero los mercados si.

martes 21 de febrero de 2012


El año Mariano – Antonio Campos Romay

Presumen los corifeos del Presidente D. Mariano que en siete semanas hizo más que su antecesor en siete años. Y no les falta razón en ello. Su espíritu tridendentino llega tanto a la píldora del día después como al aborto. A convertir la puerta del armario de la normalidad gay en puerta de torno para retornar al pasado mas estigmatizante. Un tajazo a las carteras escuálidas para hacer boca en nombre de la NO suba de impuestos. A sus “intocables” pensionistas se les aparece la virgen de Fátima en forma de Ministra de Empleo que les anuncia que “este gobierno esta comprometido con el mantenimiento y mejora de  nuestro Estado de Bienestar” y le anuncia al “Estimado pensionista” la  revalorización de un 1% de su pensión. En anexo a la sentimental misiva, el Director General  de la Seguridad Social, que también estima al pensionista, le traslada una liquidación donde el aumento de las retenciones hace que dicha pensión se reduzca de forma drástica. La asignatura de Educación para la Ciudadanía se convierte en sucedáneo de “Educación del Espíritu Nacional” y sobre todo, ante todo y como traca previa a futuras mascletás, una reforma laboral, que por si solo se carga cien años de lucha obrera de una tacada y desde luego eso que tanto gustan en la filas del PP invocar, la transición y el consenso habidos durante 30 años en materia laboral. Como los vientos soplan favorables, dirigentes patronales compadres de mesa y mantel de los nuevos monclovitas, reclaman desde sus pulpitos, desde la  reconversión del derecho de huelga a caricatura hasta el envío a Laponia de trabajadores en paro, pues las pituitaria de los tiburones de la patronal más casposa se excitan hasta el paroxismo con la sangre vertida del mundo de trabajo. Si hicieran precio no seria mala idea incluir en el tour lapón, sin billete de vuelta claro está, a los sindicatos de clase.
Valencia recibe en su piel los latigazos furibundos de una  represión de brutal dureza, más sórdida si cabe, por serlo en las costillas más juveniles. La autoridad, por supuesto policial, habla de enemigos. Que jóvenes españoles que se manifiestan por la calidad de sus estudios son el enemigo, no es lapsus Sr. Ministro. Es otra cosa. Y tiene nombre concreto. Una delegada del gobierno presente cuando se manifiesta tal atrocidad y guarda silencio, en ese mismo momento pierde su legitimidad para ostentar el cargo. Tamaño dislate solo podría saldarse con un cese fulminante. De paso por el camino van quedando jirones de los dos grandes pilares de nuestra sociedad, la educación y la sanidad convertidas en chivos expiatorios de los ardores neoliberales del régimen marianista. Porque en España hoy a escasas fechas de  que en Sevilla y Asturias se sumen las últimas papeletas, hay un nuevo régimen. La todopoderosa De Cospedal, musa y clarín del nuevo régimen nacional-popular ya puede anunciar con su voz cantarina,”cautivo y desarmado el ejercito rojo, las tropas marianistas han alcanzado sus últimos objetivos. Sevilla 25 de marzo de 2012.”

Porque es un régimen de totalidad. Un estado donde todo,  ayuntamientos, diputaciones, comunidades, gobierno central, estará bajo el pendón borbónico, que ya por ello en el Congreso de Sevilla declaró D. Mariano al PP partido monárquico en su intervención de cierre con una comunicación de vasallaje a la Casa Real, y la bandera azul (no la de calidad de las playas), sino de gaviota, esas avecillas marineras cuyos hábitos alimenticios son debidamente conocidos.

Y esto solo acaba de empezar….

 

viernes 17 de febrero de 2012


Algo se está rompiendo – Antonio Campos Romay
La Transición, idealizada con el paso del tiempo hasta extremos idílicos, habilitó unas fuerzas políticas que sustituyeran el régimen autocrático al efecto de construir la democracia. La dinámica del proceso terminó por hacerlas victimas, especialmente a las de izquierda, de unas ansias de legalidad ante las que sacrificaron cotas de legitimidad. La primera consecuencia fue arbitrar concesiones de diverso calado en orden a hacer confortable la supervivencia para determinantes actores del régimen totalitario e incluso improntas del mismo. A ello contribuyó tanto una endeble conciencia política derivada de la obligada improvisación , como unos liderazgos más dominados por la urgencia que por la democratización en profundidad.

La “dimisión”, (borboneo y golpe de estado encubierto), de D. Adolfo Suárez, quien pese a sus orígenes se comprometió muy en serio con la democracia, auspició el diseño de un sistema que primó los aparatos partidarios y el monopolio de sus cúpulas sobre estos en detrimento de su función constitucional coartando no solo su dinámica sino la misma la vitalidad de la vida parlamentaria. Se propició un bipartidismo que alcanzó plena expresión en la década de los 80 del pasado siglo. Una reedición de la I Restauración con su mecánica de turnos, aunque con más pulcritud en las formas. Y como en la anterior bajo el interesado patronazgo de la monarquía. Monarquía, que en esta ocasión se cuela de forma subrepticia en la Constitución al socaire de unas urnas consultadas bajo bóveda de acero... Lampedusa se hace presente…"Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". Los sectores económicos más sagaces, parte sustancial del clero e incluso las sensibilidades conservadoras más o menos templadas y en menor medida los militares se sosiegan ante un proceso presidido por un rey elegido por el “Gran Atador”.

El 23 F, suceso recurrente cuya utilidad fue explotada hasta cotas inverosímiles por los hagiógrafos de cámara, vuelve a reclamar el interés público, tras la desclasificación de ciertos documentos por el Ministerio de Exteriores alemán. Los velos mediáticos que tutelan la corona también lo han hecho eficazmente en este caso. Lo que no evita que vayan trascendiendo informaciones que muestran un Jefe de Estado presuntamente con simpatías poco disimuladas hacia los golpistas y sus razones, lo que en otro país con más pedigrí democrático seguramente obligarían al titular de la jefatura del estado a dar explicaciones exhaustivas o plantearse muy seriamente la abdicación.

Si en un proceso contra una trama de corrupción vinculada a un partido político, quizás la más importante habida en democracia, que casualmente afecta al que nos gobierna, la primera victima es quien instruye la causa, como mínimo despierta gran perplejidad. Si la suma de sus acusadores es la representación legal del imputado codo a codo con “Manos Limpias” y “Falange”, con el impagable asesoramiento de algún juez en ejercicio, raya en lo absurdo. La justicia funciona en gran medida en base a precedentes. Los que traspasan la ley y los que les asesoran también. El caso Naseiro y su impunidad son un faro que les ilumina el camino.

La ciudadanía en general es lega en los entresijos de la ley. Los magistrados del máximo tribunal han hecho todo lo posible para que quedase claro. También es de agradecer la sinceridad de persona tan cualificada como la Sra. Portavoz del CGPJ, que admite llanamente que no todos los imputados son iguales…o sea que la justicia es distinta según el caso.

Pero cuando el sentido común ciudadano se distancia tanto de los llamados a impartir las normas que a todos se supone nos amparan y tratan de modo simétrico, algo va mal. Es habitual decir sobre una sentencia emitida que se la respeta. Lo más correcto seria decir que se acata por imperativo legal. Porque, el respeto es algo que se gana, lo que a día de hoy tras numerosos y sonoros fallos parece espinoso obtenerlo.

Si se pone en cuestión la credibilidad de la Justicia, algo se esta rompiendo. Si se pone en duda la integridad de “La Familia” que la que la forma de estado nos impone en la jefatura del mismo, algo se esta rompiendo. Si se da por inevitable el despilfarro sistemático del erario público, algo se esta rompiendo. Si el Presidente de gobierno en apenas 40 días de mandato hace justo lo contrario de la que prometió hace dos meses, algo se esta rompiendo...Si se produce la voladura metódica del estado de bienestar y si cada día que pasa somos más pobre y desiguales… Algo trascendental se rompiendo en el acuerdo social en el que convivíamos.

Solo la ceguera suicida que insiste en la ruptura de la cohesión social, dinamitando el mundo del trabajo y laminando las clases medias que son el nutriente de esa cohesión, puede ignorar que a cada vuelta de tuerca nos acerca más al precipicio.

 

viernes 10 de febrero de 2012

A Xustiza é igual para todos e para todas Maxestade?

Señor:
Recoñezo de antemán o miña contumacia, seguramente inxusta, contra unha ilustre dinastía, que Vosa Maxestade encabeza hoxe, a pesar habernos legado representantes tan notables na nosa historia como D. Carlos IV, suma de intelixencia e dedicación política; D. Fernando VII, espello de virtudes;  Dona Sabela II, recatada dama de firme criterio e fiel esposa; a casta austeridade de D.Alfonso XII, a exemplaridade constitucional de  D.Alfonso XIII,  e mais  outros ilustres representantes de tan nobre Casa.

Eu desde unha acendrada convicción republicana que espero saiba perdoarme, vindo da súa Augusta Maxestade a cita, creina cos ollos pechados. “A xustiza é igual para todos”…supoño que tamén “para todas” e que si a iso non fixo referencia A Súa Católica Maxestade non foi senón por usar o xenérico, e non  pensando nunha das súas fillas.

Aínda crendo cos pes xuntiños, como humilde súbdito da Súa Augusta Maxestade neste Reino que non o é pola graza de Deus senón máis ben por unha graza do El Pardo, recoñezo a miña torpeza ao facerme unha penosa lea sobre as razóns polas cales A Súa Alteza Real e esposo, ou sexa os Duques de Palma, de forma tan perentoria dirixiron os seus pasos a terras do “Tío SAM” onde unha suculenta coenxia telefónica esperáballes recoñecendo a impagable cualificación do seu ducal xenro, para tal responsabilidade. Unha escorrentada, que presumo como respetuoso vasallo, non connotaba ánimo de facerse incorpóreos ante algúns dedos insidioso que apuntaban á ducal parella como presuntos nalgún ilícito penal. Que é sabido que este, é país de chismes, e ponse á xente na picota por nada. E que para evitar tal desfeita, cando procede, ata ao xuíz máis pintado dáselle “gurtelazo” na cabeza e a outra cousa. Coa súa fonda convicción Señor, de que  a xustiza é igual para todos, e si houbese abrigada algunha sospeita nos Reais Sitios sobre a honorabilidade do Real Xenro, A Súa Augusta Maxestade, coa exemplaridade mostrada no seu discurso de nadal non tolerase tal viaxe polo que puidese ter de crebo á xustiza.

Ademais é difícil aceptar un comportamento anómalo no Sr. Duque de Palma, o fillo político benquerido, cando é de supoñer que tivo oportunidade de ser adoutrinado dos seus reais beizos, co relato da súa experiencia persoal sobre o que son as amizades perigosas, o que representan, andando soltos por este mundo personaxes, algúns deles en mans do Eterno, como Manolo (para a S.M.)  Prado e Colón de Carvajal, Reza Palevi (o ex-Rei de Reis do petróleo), Mario Conde, e outros mais de cuxo nome é difícil acordarse polo extenso da lista…Unha parella tan  inmaculada como a Ducal, co exemplo do seu Augusto Pai como testemuña, non haberían de caer como vulgares mortais en enredos de personaxes ou tentacións  mundanas.

Señor sei que algúns insidiosos pretenden que a Súa Real Filla, carne da súa carne borbónica, asómese polos xulgados para polo menos relatar como o corno da abundancia derramábase sobre o seu cristián fogar e ela recibíao gozosa á vez que o gozaba. Quizais o relato podería ser útil aos que padecen ausencia do mesmo e a única cornada que reciben é a do paro e a miseria. Pero din os que ofician na xustiza que a cándida e honesta dama da Real Casa nin estará nin esperase en tan sórdidos  sitios, inapropiados ao seu liñaxe. Atropelo intolerable seria á virtude dunha Infanta.

Señor sei tamén porque así din nos papeis, que o seu Real Xenro terá no xulgado tratamento substancialmente distinto que o dos seus socios e compañeiros de fatigas empresariais, velando as súas tribulacións de toga e banquiño aos ollos do vulgo e da súa retozona asechanza. E que aínda que na xustiza deste Reino de Flor de Lis é habito as filtracións do que se supón segredo, sen que ningunha medida haxa noticia  tómese, parece que neste caso, ao señor instrutor do mesmo, alguén pretende varearlle as nádegas por neglixente. Asimesmo Señor debera considerar se a súa moi arinada sentenza sobre “igualde diante da xustiza” non a pon en solfa a oficiosidade de Dona Gabriela, esa simpática xurista, voceira do CGPJ cando afirma, sin que queden dubidas de sabe do que fala, “que no todos los imputados son iguales” (sic).

Señor que digo eu, con notable confusión e o maior respecto de súbdito deste Reino, senón haberase trabucado A Vosa Maxestade no discurso navideño por ser xa en hora de anoitecida e en día tan entrañable e esquecese un “non” entre “a xustiza” e  “é igual para todos”

Perdóeme Augusto Señor as dúbidas. Non lle entreteño mais con elas coñecedor das pesadas obrigacións que conleva portar sobre a súa testa a Coroa de España, máxime cando de seguro andará moi atarefado coa lectura das revelacións a revista Der Spiegel recollendo a desclasificación do  “despacho 524” en relación a aquel 23-F, que o embaixador Lahn enviou ao Goberno de Bonn, que presidía Helmut Schmidt. (Por certo algo vermellón o tal canciller). Segundo o informe de her Lahn, “o Rei non mostrou nin desprezo nin indignación fronte aos actores, é máis, mostrou comprensión, cando non simpatía, e pouco menos que exculpou aos golpistas: Os xefes só pretendían o que todos desexabamos. Concretamente, o restablecemento da disciplina, a orde, a seguridade e a tranquilidade”... Señor, é que ultimamente os teutóns non para de darnos desacougos. Imos, que si Vosa Maxestade dubídao, preguntelle a  D. Mariano…

A Xustiza é igual para todos Maxestade?

 

lunes 6 de febrero de 2012


Falta unha eternidade - Antonio Campos Romay

En termos políticos e recollendo a acertada frase dun agudo analista político coma Xosé Luís Gómez, “falta unha eternidade para o 2015”. Nunha visión urxente tras o parto dos montes que semella este 38 Congreso do PSOE onde poucos votos separaron concepcións case tan distantes como as que representaban Bono e Zapatero noutro conclave socialista moi axustado, fican pendentes moitas respostas de interese en clave interna e externa. Como fogos de artificio propóñense medidas nas que coinciden moitos militantes e cidadáns. Certamente sorprende que no século XXI teñan que ser postas en valor por un partido de esquerdas, especialmente tras o paso deste polo o goberno en varias ocasións. Por citar algún tema dos que mostráronse como estrelas, a revisión do Concordato e o laicismo do estado ou a dación en pago.

Sendo unha eternidade o que falta para 2015 había oportunidade facer as cousas doutro xeito. Con menos presas e con ofertas de mais calado. Tras a perda escandalosa das derradeiras eleccións e coa responsabilidade de haber aberto paso de xeito triunfal a unha dereita crecida nos desexos de contrarreforma, parece obrigado afondar polo miúdo no xeito de marear nun novo ciclo histórico cargado de interrogantes. E aviar con total garantía a ferramenta partidaria converténdoa en algo acomodado tanto ao momento como aos retos que presenta. Facer un análise rigoroso con afán critico e non cos afáns dos que fican nunha situación critica no persoal tras ser apeados dos seus apousadeiros.

Cando falase dun combate sen cuartel fronte a unha serie de erros habidos, parece que rechían seriamente algúns nomes da Comisión Executiva Federal. Tanto que semellan unha noxenta herdanza cuia continuidade non sábese que crípticas razoes o apoian. Mentres a presidencia do partido, algo emblemático, tradicionalmente reservado a alguén con longa tradición militante e autoridade moral fora de toda dubida, entregáselle a quen non só presúmese non vai saír ben librado dunha inminente confronta electoral senón que dalgún xeito anda enguedellado en varios temas non menores. E coma unha vontade teimuda de premiar desfeitas e reincidir en esquecer aos protagonistas dos erros cunha organización coma socialista, a mesma que se reclama herdeira de Pablo Iglesias, está chamada a desterrar.

O novo secretario xeral foi rotundo en afondando na necesidade urxente da federación de Europa e consonte con elo, arranxar un Partido dos Socialistas Europeos. E ten toda a razón. A nivel interno establece unha liña vermella dacordo coa tradición e esencia do PSOE entre federalismo e confederalismo no nivel partidario reclamando a vixencia do primeiro presuposto. Algo que podería subtitular “relacións co PSC”. Pero botase de falla a referencia ao estado federal como saída racional ao apaño do estado das autonomías, cos efectos subseguintes de racionalidade e de economía. Entre outros por vía de exemplo, caso de órganos intermedios prescindibles coma as deputacións do que o secretario xeneral cando candidato fixo bandeira nalgunha ocasión. Chama a atención escoitalo facer fincapé en algo que xa debera estar fora de toda dubida, un cargo político un so salario. Malia que esquece que en sintonía coa proposta seria oportuno abundar  tamén no de un político un cargo, e non, casos coma dalgunha militante, cúas singulares dotes de seguro aos mortais négaselle coñecelas, xunta sobre as súas sacrificadas costas ser deputada, membro da Mesa do Parlamento, Tenente de Alcade, membro da executiva federal, local, etc. Incompatibilidades non so éticas en orde aos compromisos cos cidadáns, senón que topan co regulamentado establecido por unha Organización territorial que quizás teña que tragarse o tema, acollendose ao vergoñento refrán, “mexan por nos e din que chove”.

Este Congreso vai dar para moito mais. Tal debe estar pensando o líder do PS de G, para quen a lectura deste concilio andaralle dando voltas na cabeza moito tempo. Mais iso, e outra historia.martes 31 de enero de 2012


También nos roban la utopía - Antonio Campos Romay

Tomas Moro
La utopia, motor de progreso y esbozo de horizontes distintos, nos antecede desde que Tomás Moro reclamase nuestra atención hacia ella en una de sus mejores obras. Nos  relata como debiera ser un mundo perfecto en el que las injusticias o no existieran o fueran manejables. Algo que en parte probablemente bebió en “La Republica” de Platón. Utopia, un “no lugar”, una localización inexistente o imposible de encontrar, aunque sus sueños aportan sentido a nuestra existencia cuando la realidad se muestra insuficiente.  La Academia Española define “utopía” como “aquel plan, proyecto, doctrina o sistema óptimo que aparece como quimérico en el instante de su enunciación”. Pero como Martín Buber, la equipara a “la visión de lo justo en un tiempo perfecto”.  

Las utopías son verificables especialmente desde el siglo XVIII hasta hoy en su conversión paulatina en realidades de uso corriente. Nos dice Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte. “Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.  Ciertamente así venia siendo. En la utopía de ayer, se tramó la realidad de hoy, y cabria esperar que en la utopía de hoy mañana palpitasen nuevas realidades. Pero el presente nos muestra que no es así. Más bien al contrario. Hoy, el lavado de cerebro colectivo orquestado desde los ángulos oscuros, procura inducirnos a la conversión en una sociedad que renuncia a su derecho a la utopia. Una sociedad amedrentada. Que dimite de si misma hundida en un escenario grosero en el que no quede lugar para los sueños, la dignidad ni el respeto a los proyectos de vida. Una sociedad que se hace frágil enfangada en el individualismo y sometida a los intereses inconfesables de los etéreos, incorpóreos, pero omnipresentes secuestradores del futuro. 

Hace apenas treinta y cinco años teníamos grandes esperanzas. Hermosos sueños. Quizás excesivos por  próximos a la utopia de la sociedad perfecta. Pero cada día que pasa, alguien, – siempre alguien-, -siempre los mismos-, pisotean los sueños y las esperanzas. Hoy utopía y melancolía parecen el haz y envés de una misma moneda. Es Jano, dual y muy distinta: los ciudadanos, (ya súbditos por partida doble: política y económica),  que difícilmente la verán realizada y la del capitalismo globalizado y sus profetas, tahúres que juegan cartas marcadas y  llevan ya el triunfo en el coleto.

El drama de la sociedad actual es la convicción que se establece entre asalariados y subordinados de que es una utopia inalcanzable  pensar y anhelar algo digno, coherente con su condición de seres humanos. Cabe preguntarse con Andrés Rivera, convertido de obrero textil en Premio Nacional de Literatura en Argentina, ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? La respuesta podría estar en lo que nos auguran las novelas distopicas clásicas, “1984”, “Un mundo feliz, “La rebelión en la granja” o más recientes “Las leyes del mercado” o “La Larga Marcha”. Manipulación y  adoctrinamiento masivo. Algo que puede ejercer tanto un estado autoritario como la mano poseedora de los medios de transmisión y alienación que desde un control absoluto, condicionan la vida y existencia bajo una fachada de benevolencia
Un hombre que se hizo famoso en el cine por sus calzas caídas pero también por su corazón generoso, Mario Moreno decía “quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”. Su compatriota Emiliano Zapata en otro momento histórico afirmaba “quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”. Ambos compartían una utopia rota por una distopia perversa donde la realidad, la que  hoy vemos, transcurre por una senda opuesta a la sociedad cercana a la  ideal. Una sociedad en la que como dice Jacques Prévert “el ministerio de economía debería llamarse ministerio de la miseria ya que el ministerio de la guerra no se llama nunca el ministerio de la paz”.

Utopia es creer en las libertades políticas que tanto gustan verbalizar los detentadores del poder cuando son apenas frustraciones mientras no se conquiste la libertad económica de los débiles. De nada vale renegar de la existencia de la lucha de clases  y desconocer la subsistencia de intereses antagónicos en la sociedad cuando la explotación de los mercados con dogal de acero e hipocresía de cuello blanco revienta a los pequeños y medianos empresarios y a los asalariados. O cuando el sistema jurídico e institucional pone sus mecanismos al servicio de una clase e intereses determinados, cuyo epicentro, en muchas ocasiones radica a miles de kilómetros de distancia.

 

miércoles 25 de enero de 2012


SE QUITAN LA CARETA - ANTONIO CAMPOS ROMAY

Citar como paradigma EEUU y olvidar el mosaico de contradicciones y miserias que acucian una potencia que se resiste a perder el liderazgo y pretende seguir imponiendo al mundo sus recetas como única vía de futuro, es como mínimo, parcial.

Una sociedad cuya brecha riqueza/pobreza no para de crecer desde comienzos de los años 80 y sobre la que Edward N. Luttwak, miembro Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, afirma que mientras entre 1979 y 1990,  pasaba de 8 a 15 millones las personas en el umbral de la pobreza, los altos directivos inventariados por “Business Week” percibían en promedio 625 mil dólares anuales, 42 veces el salario medio de los obreros fabriles corrientes. En 1991 los ingresos de esos ejecutivos habían aumentado a 2.466 mil dólares, 104 veces más que los salarios de los mismos obreros. Edmund S. Phelps, profesor en la Universidad de Columbia,  Nobel de Economía en 2006 por sus aportes en el análisis sobre las compensaciones internacionales en las políticas macroeconómicas, subraya que pese a que en los EEUU la tasa de desempleo es menor que en Europa, no hay que olvidar que el salario medio de los trabajadores no ha mejorado en los últimos 20 años,  y que parte de la población joven, especialmente entre las minorías étnicas, ha salido del mercado de trabajo dedicándose a actividades ilegales, aumentado sustancialmente la criminalidad. Apoya este dato indicando que en las prisiones norteamericanas hay 1,5 millones de hombres en edad laboral, lo que representa el 1% de la fuerza de trabajo del país.

EEUU según su propia Oficina de Censo registra los peores niveles de pobreza en casi dos décadas en 2011 con una cifra récord: 46,2 millones pobres. La mayor cifra computada  por dicho organismo desde que empezó a funcionar en 1959. El número de personas sin seguro médico alcanza el máximo de los últimos veinte años, aumentando un 16,1% el año 2011.Casi 50 millones de personas carecen de seguro médico y coberturas sociales.

Sheldon Danziger, director del National Poverty Center (Centro Nacional de la Pobreza) de la Universidad de Michigan, expone unos criterios. “Desde hace 30 años los salarios reales han disminuido de forma regular, en especial en el sector de la construcción”. “Las políticas sociales hacen muy poco por aumentar los salarios de los trabajadores en épocas de bonanza económica o para ayudar a los desempleados durante las recesiones” “El 21% de los niños en EE.UU. son pobres estando en una situación similar a la del año 1965. La mayoría de ellos no tiene acceso a la educación superior, por lo que es más probable que continúen siendo marginados cuando sean adultos", Según las perspectivas del National Poverty Center para que la tasa de pobreza general regrese a los niveles de 2000 (11,7%) habrán de pasar al menos entre siete y nueve años.

Conviene repasar algunos de estos datos antes de seguir atentamente las opiniones, con mucho de mandato imperativo, emitidas por el economista jefe del Banco Mundial para Europa y Asia, Indermit Gill, para que países como España salgan de la crisis.

“España ha de recortar los gastos. Los males del mercado de trabajo: “España aplica mecanismos de protección a gente que ya está trabajando. Sus puestos de trabajo están blindados y tienen que dejar de estarlo”… España ha de acercarse al modelo de protección social de EEUU, muy inferior al europeo, y ha de liberalizar su mercado de trabajo al estilo de los países asiáticos emergentes, trabajando más horas, con menos salario y jubilándose más tarde, “para no dejar una pesada carga a las generaciones futuras”... (Sic)…Sobran palabras.

Josep Stiglitz, premio Nobel, crítico severo de los “fundamentalistas del libre mercado”, de la globalización e del FMI y del Banco Mundial, califica la austeridad que decreta la UE por mano ajena, como un suicidio.  El filosofo J. Luis Sampedro, casi centenario pero con mente lucida y limpia nos recomienda en el prologo que hace al libro de Hessel : “¡Indignaos¡. Sin violencia. Hessel nos incita a la insurrección pacífica evocando figuras como Mandela o Martín Luther King. Yo añadiría el ejemplo de Gandhi, asesinado precisamente en 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cuya redacción fue partícipe el propio Hessel. Como cantara Raimon contra la dictadura franquista: Digamos No. Negaos. Actuad. Para empezar, ¡INDIGNAOS!”

Maximilien Robespierre hace más de dos siglos era mas rotundo; “Cuando se viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes”.


lunes 23 de enero de 2012


FITCH, FMI, STANDARS&POOR Y OTROS – ANTONIO CAMPOS ROMAY

El despotismo del Dios Mercado y sus representantes en la Europa de los Mercachifles es algo tan irritante e inhumano como para  arrastrar a los pueblos a la impotencia hundiéndolos en la degradación social, moral y democrática. Más sutil que el látigo del negrero sobre la espalda del esclavo, está más próximo al terrateniente que castra a la res cuya fuerza teme para someterla de forma natural al yugo como manso rehén. La angustia y el temor, dosificados con maestría de torturador experto, son el mejor antídoto contra la capacidad respuesta de los que cada día se les estafa el futuro.
El FMI pronostica catástrofes sin fin para  la economía española. Así lo afirma en el borrador: “Informe sobre Perspectivas Mundiales”. Un retroceso que atribuye al deterioro derivado de la crisis del euro y a los recortes aprobados para reducir el déficit. Azorados con su lectura, pocos son los que recuerdan errores  pasados del FMI en sus proyecciones sobre la economía española.

Consuela saber que al frente del mismo está la Sra. Lagarde, investigada en Francia por otorgar una “singular” indemnización de 285 millones de euros al “empresario” Bernard Tapie, por la venta de una de sus empresas confiscada por el Estado, según acuerdo de una comisión de arbitraje privada ordenada por ella y no por la justicia ordinaria, tal como establece la ley, por lo que la Fiscalía del Tribunal Supremo francés solicitó la inculpación de la que fue titular de Finanzas de Francia desde junio de 2007 hasta finales de junio de 2011. Lagarde mostró su austeridad al  acceder al FMI con una primera medida: subirse el modesto salario un 11%. Su criterio sobre la actual situación es relevante. “Es una cuestión de la realidad de los problemas, de no plantarse en la negación, aceptar la verdad, aceptar la realidad, y luego tratar con ella”.  “Los mercados financieros deberían dar tiempo a los distintos países para trabajar a través de los procesos políticos para llegar a una solución.” “Desafortunadamente, para aquellos de ustedes que tienen el privilegio de pertenecer a las democracias, las cosas no suceden de esa manera y las cosas toman tiempo y tienen que pasar por procesos parlamentarios" (sic),

La agencia de calificación Fitch, rebajará la nota de solvencia de España a finales de mes en dos escalones. Considera "positivo" para las autonomías facilitar su liquidez a través del ICO según  medida anunciada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no cree que ello vaya a alterar su criterio sobre las malas perspectivas de la calificación crediticia del país.

Su director ejecutivo, Ed Parker en una conferencia en Madrid advierte que la recuperación de nuestra economía “será muy dolorosa”. Tras pavonearse recordando que su agencia puso bajo previsión negativa en diciembre la calificación de seis economías europeas (Irlanda, España, Italia, Eslovenia, Chipre y Bélgica) augura que las rebajas pueden ir a más a lo largo del año. Saluda “el alcance del ajuste que está en marcha” en España, añadiendo, “el legado recibido es un reto considerable para el nuevo Gobierno” Apreciación que algún puntilloso podría considerar impertinente. Asumiendo competencias legislativas y ejecutivas “ordena” por vía de recomendación, (el mismo quisquilloso podría considerarlo insolente ingerencia), como soluciones para nuestra economía, además de un drástico ajuste para reducir el déficit público, una reforma del sistema financiero “definitiva”, así como una reforma laboral que “abarate el despido y facilite la contratación”. Y ya puestos, el “führer Fitch”, exige que se recorte el gasto en sanidad y educación. Apoya su exhorto en la posibilidad de  cumplir su peor amenaza, “esta calificación podría caer hasta una simple A”.

En tanto Sarkozy, con el Toisón de Oro que Su Augusta Majestad puso en su cuello, ante sindicatos y  patronal justifica los recortes que necesita adoptar en las Galias, con grosería de mal vecino. ¿Os gustaría estar en la situación de España? Continua con la mayor zafiedad: “Miren a su alrededor… ¿Querrían que Francia estuviese en la situación de Grecia, Portugal, España e incluso Italia?”. Por no perder comba, Standard & Poor's ha rebajado la nota de la deuda española, aunque anda cavilando si lo hará  en uno o dos escalones.

Si sus políticos lo hacen, un pueblo dueño de su destino no pude permanecer impasible ante el saqueo, la depredación y el insulto de su historia y  patrimonio. Un patrimonio suma de cultura, bienestar, conocimiento, derechos civiles, conquistas sociales, libertades democráticas. Del esfuerzo para acortar las distancias socioeconómicas. Y sobre todo de responsabilidad con la juventud de abrirle perspectivas fecundas, como constructores de la sociedad del futuro. El permanecer impávidos ante el permanente chantaje y retroceso a que se somete a países y gobiernos, a las libertades públicas y los derechos sociales,  es abrir suicidamente la puerta a la catástrofe yendo contra el devenir de la historia. Tiene pleno vigor la afirmación del exdirector de Le Monde, Edwy Plenel,  “nos ponemos en manos de Goldman Sachs, o inventamos algo distinto”.

Usar el siglo XXI para negar el derecho a la educación, a la sanidad, amenazar la comida y el techo de los vulnerables, el derecho al trabajo y a una vejez digna a los trabajadores, o los principios de solidaridad, es para expresar, no como dijo Talleyrand cuando fue asesinado el duque de Enghien, opositor a Napoleón, “no es un crimen, es una estupidez”, sino y rotundamente, “No es una estupidez, es un crimen”. 

 

martes 17 de enero de 2012


COMO SAÍMOS DESTA - ANTONIO CAMPOS ROMAY

Antonio Campos Romay
La derecha ejerció, en ocasiones no sin razón, una virulenta crítica contra lo anterior presidente por sus actuaciones o despropósitos, que de todo hubo. El actual está batiendo una marca al faltar a su palabra en menos de quince días, tras hacer bandera de decir siempre la verdad. Las únicas medidas que tomó son el recurso de cargar sobre las espaldas de siempre la cruz, olvidando lo prometido en su campaña. Intenta legitimarse en orden a una presunta información inexacta del gobierno saliente sobre la desviación en el déficit, algo que no parece plausible que ni unos ni otros ignoraran.

Hasta los técnicos de Hacienda se escandalizan del abuso del IRPF mientras se mantienen en la impunidad  absoluta las bolsas crónicas de defraudadores. El peso de la recaudación, como si en el medievo anduviéramos, cae sobre “los siervos”. Mientras los “señores” de la especulación y el saqueo permanecen beatíficos llevándose los doblones a su zurrón insaciable. La corrupción y el despilfarro en funesto maridaje se enseñorean del país en una deriva peligrosa. Los versos de Zorrilla serian de plena aplicación, “En todas partes dejé memoria amarga de mí. / Ni reconocí sagrado/ ni hubo razón ni lugar/ por mi audacia respetado”

Un virus que contaminó comunidades, ayuntamientos, diputaciones, y en menor grado a la administración central. Tras de él, como escrófula supurante, gurtels, palmas novas, malayas, eres falsos, desfalco del dinero presuntamente aplicable a los parados, aeropuertos sin aviones pero con estatuas faraónicas de corruptos reconocibles. AVES de vuelo quebrado según las imposiciones de caciques populistas. Puertos exteriores al cuadrado en un palmo de agua. Ciudades de la cultura donde la cultura es desolación y el dislate categoría. Palacios de Congresos sin congresos pero varios en el mismo municipio. Municipios con menos vecinos que obreros en una empresa en crisis disparando el gasto al infinito mientras un sindicato de alcaldes sale a tambor batiente a defender sus “alcaldadas”...Y suma y sigue…

¿Sr. Rajoy le dirá usted a la Sra. Merkel, esa dama tudesca de la que dijo, “a mí no me dará órdenes”, que la crisis está llevándose por delante millones de proyectos humanos? Que ensancha la pobreza y forja desconfianza absoluta respeto del sistema. Que su mayor negocio es estrangular economías ajenas para que el Reich se financie. ¿Le hará ver que su comportamiento, peligrosamente miope es tan grosero y cruel como la espoliación conque sus compatriotas al tiempo que franceses y británicos  desvalijaron África en el siglo XIX?

Tendrá  usted a tener los bemoles de decir  ¡basta!? No parece tener pinta de ser un Comandante “que llegó y mando parar”… Parece difícil. Amen de hurgar los tísicos bolsillos donde encuentre un IRPF que recortar, ¿se ve con animo de embridar al capitalismo financiero especulativo y llevar tal vocación a la UE? ¿Es usted capaz de asumir el costo de los cambios profundos que requiere la organización del estado, para optimizarlo y hacerlo sostenible?

Como presidente que afirma va a decir la verdad, que no mira atrás, -aunque sus colegas viven colgados del retrovisor-,  “un presidente que de la cara”. ¿Emergerá de su torre de marfil y saldrá  tras de las faldas de Doña Soraya para contarnos como salimos de esta?

A ZP le pidieron que no nos fallará… por una parte que quiere le diga, y por otra que quiere que le cuente. A usted, Sr. Presidente ya que tal los ofreció, la petición es, ¡No nos mienta¡ Por lo menos, aunque que suene algo cínico, haga suya la frase de Jules Renard  “De vez en cuando di la verdad, para que te crean cuando mientes”.

 

domingo 15 de enero de 2012


A HERDANZA DO “EL ABUELO” - ANTONIO CAMPOS ROMAY

“No se si nos damos suficiente cuenta de la trascendencia del momento histórico que vivimos. Una transformación de la sociedad tan honda tan llena de convulsiones y de dolor, tan llena también de esperanzas, no fue atravesada jamás por la humanidad”.  “Pensad si la intensidad de la transformación actual será tan honda que cuando hoy no solo el proletariado, sino hasta algunas mentes clarividentes de los capitanes de la industria dicen: la industria actual es mezquina. El sistema económico en que vivimos es completamente inarmónico  con la necesidades de los tiempos actuales; hoy no es posible que la producción se rija por el principio de la mayor ganancia para el detentador de de los instrumentos de la producción. Es preciso que se produzcan por la masa y para la masa, y para eso no hay más que acentuar grandemente esta tendencia a disminuir las horas de trabajo en lo máximo posible y aumentar el jornal que ganan los trabajadores. Si sigue la sociedad ordenada por los principios del régimen capitalista ya veis lo que está pasando: los obreros parados en momentos en los cuales las maquinas pueden producir intensamente, y los capitalistas ejerciendo un sabotaje sobre la producción como jamás se ha conocido. A las masas trabajadoras se le ha acusado de sabotear la producción; pero se ha llegado a un sabotaje que no se puede comparar a ninguno y es el que están ejerciendo los capitalistas”

Este párrafo correspondiente a un discurso de un hombre integro D. Julián Besteiro, ante el Congreso de la UGT en 1932. Con muy pocos retoques tendría plena aplicación y vigor a día de hoy. Don Julián hombre moderado, con vetas de humor británico, pulcro y con profunda hondura democrática, fiel seguidor de lo que en la practica intento siempre Pablo Iglesias, mantener unidos socialismo y democracia.

Si se conviene que el socialismo tiene el compromiso histórico de construir una sociedad solidaria y democrática, tal tarea conlleva acompasarla con arreglo a un modelo dinámico. Adecuado en cada momento a la permanente transformación que requiere la evolución de la humanidad. Evolución que se aceleró espectacularmente en el transito al siglo XXI. Lo que puso en evidencia el paso torpe de un socialismo con un grado de anquilosamiento que le impide por veces seguir con agilidad el devenir histórico. Un acontecer que sobreviene en la desaparición de unas necesidades sustituidas por otras derivadas de las radicales mutaciones que exigen los cambios sociales. En tal asincronía quedaron rehenes los partidos socialistas y socialdemócratas en las últimas décadas.  Lo que debiera llevar a reflexiones de calado. No en clave de minúscula de nombres, ridículas cuotas de familia o de barones. O de intereses pecuniarios, dejando en magro lugar un debate donde  la convulsión de un partido termina en a poco  más que los avatares de una oficina de recursos humanos. Se reclaman más los valores de “El Abuelo”, Pablo Iglesias, incluidos los republicanos y menos la invocación recurrente al campanudo, patético y mezquino aullido de los de los “vividores de la prebenda pública”... ¡Ahora no toca!
  
Un partido definido socialista, democrático y “obrero”, debe tener la capacidad cuestionar con rigor si tales calificativos corresponden a realidades objetivas. Si hay contradicción ideológica entre la definición previa y una práctica encaminada bien a gestionar por anuencia o habilitar en la sociedad la pervivencia de los intereses de una unas minorías antisociales e insolidarias.

 Si es democrático, permitiendo consolidar en su seno mecanismos que desfigurando la democracia interna, adoptan resoluciones políticas y acuerdos bajo el enorme peso de un aparato centralizado ajeno al debate general.

Si un partido que puede encarnar tras de si una sector significativo de la izquierda e incluso liderarla, cuando ya sea por razones exógenas o endógenas en su praxis diaria se acomoda en posturas antagónicas a los intereses que dice representar. Facultando con ello la penetración de fuerzas tradicionalmente contrarias en los sectores sociales que le confían a su custodia,  abriendo la espita a políticas onerosas a los mismos. O seguir pensando candorosamente que tales fuerzas  no tienen capacidad estratégica de penetración en las clases populares, especialmente disponiendo de todos los mecanismos del poder.

El modelo de sociedad es el mecanismo diferenciador para combatir la confusión entre las concepciones antagónicas. Un contexto en el que el hombre sea un fin en si mismo. Donde la libertad, la solidaridad y la dignidad humana sean valores predominantes e inseparables de la sociedad.

 

martes 10 de enero de 2012


EL DERECHO A LA FELICIDAD - ANTONIO CAMPOS ROMAY

Durante la campaña electoral, el hoy presidente, prometió brindarnos en su labor de gobierno la felicidad. Las campañas electorales son espacios propicios para que se nos ofrezcan todo tipo de mercancías, incluso la felicidad. Claro que también son tiempos ventosos que arrastran las promesas como hojas de árbol caído.

 Ese gigante que ya no está dormido, Brasil, país tan amante de la felicidad que desborda incluso entre quienes tendrían menor razón para  sentirla, ha sido el primero en sancionar en su Constitución el derecho de los ciudadanos a ser felices. Cristovao Buarque, autor de interesantes reflexiones sobre materia económica y sociología, ministro de educación en el gobierno de Lula, senador y gobernador del Distrito Federal de Brasilia fue el padre de la idea. Quizás en ella subyace la voluntad de dar rango constitucional al derecho no solo a ser felices, sino al deber moral de encaminar nuestra vida por un sendero que nos depare las satisfacciones que  corresponden a personas que se estiman inteligentes, sensibles y sociables. 


Los pioneros del constitucionalismo hispano en 1812, al redactar la bicentenaria “Pepa” en su artículo 13, no dudaron en proclamar, quizás con cierta  candidez, que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación”. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, aludía  en su preámbulo a la felicidad como objeto del Gobierno de la Nación: “considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”…”principios sencillos e incontestables, puedan tender siempre a mantener la Constitución y la felicidad de todos”.


Un referente del constitucionalismo universal, la Constitución de los EEUU, en su prefacio derivado de la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, es categórica: “Todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes de los que no pueden privar o desposeer a su posteridad por ninguna especie de contrato, cuando se incorporan a la sociedad; a saber, el goce de la vida y de la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y perseguir y obtener la felicidad”.


Trescientos años antes de Cristo un perspicaz Aristóteles avisaba que “a lo largo de la vida solo hay briznas de dicha que se deshacen como pompas de jabón”.  En la España actual, la felicidad sería no sentirnos permanentemente rehenes de la depresión colectiva que angustia y abarca a todos los sectores sociales. El Sr. Presidente que prometía devolvernos el derecho a felicidad, debería saber que esta, prioritariamente, se consigue garantizando desde las administraciones públicas aquellos derechos que son  esenciales para la calidad de vida ciudadana. Y que son fruto de grandes conquistas históricas. Una felicidad colectiva que se basa en acceder a derechos como educación, sanidad, vivienda,  trabajo,  acceso a la cultura, la atención a dependientes, a la infancia, etc. En estos tiempos de crisis, en los que cabria parafrasear a Madame Roland en 1793, “¡OH austeridad, cuantos crímenes se comenten en tu nombre!”, los todopoderosos representantes del Becerro de Oro desfalcan sin pudor desde sus ángulos oscuros, también los derechos sociales, asolando sin sonrojo la felicidad colectiva entendida como calidad de vida.

La felicidad no se logra con grandes golpes de suerte, que pocas veces suceden, sino con cosas menores que ocurren todos los días. Así lo entendía la Asamblea General de la ONU cuando aprobó que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, invitando a los Estados miembros a promover políticas públicas que incluyan la importancia de la felicidad y el bienestar general.

El controvertido  Oscar Wilde afirmaba que existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota. Otra, serlo. Olvidó una tercera circunstancia. Convertirnos permanentemente en idiotas. Algo en lo que han surgido auténticos expertos.COÑAS MARIÑEIRAS – ANTONIO CAMPOS ROMAY

Coña coloquialmente se traduce en chanza o chacota. También en molestia, fastidio. Lo que sentía el Sr. Rajoy por asistir a lo que comenzando como Desfile de la Victoria terminó en Desfile de las FFAA. En este caso, (no en lo del desfile pese a la manifestado por nuestro Presidente), lo correcto es coñazo. Superlativo  que cabria no descartar pueda molestar a las/os garantes con celo extremo de la igualdad de género y  corrección política del lenguaje al caso, al poder asimilarlo como una afrenta para la mujer en orden a otra acepción castiza del término: parte externa del órgano genital femenino. Lo de coña, no deja de ser una formula de soslayar el uso el derivado del latín “cunnus”, coño. Que tomó carta de naturaleza al ser incluido en el Diccionario de la RAE. gracias a los esfuerzos del censor falangista, literato llegado a Nobel, Sr. Cela. Lo que no evita que en algunas republicas del Cono Sur, se tome como sinónimo de coño al español por su inveterada afición a andar con el tal en la boca, dicho esto sin ánimo salaz sino descriptivo. En cuanto a lo de “marinera” cabria atribuirlo a la ironía propia de las gentes de la mar hechas a burlar tan áspero elemento poniendo buena cara al mal tiempo.

Coñas marinera en estas fechas son las empalagosas fiestas donde lo mercantil superpone cualquier otra consideración atosigando los ya escuálidos bolsillos. Algo que incluso molesta al inquilino de la Basílica de San Pedro que ve como adelgaza su grey en lo espiritual. Hacemos votos de buenos deseos hacia quienes suelen como mucho despertarnos indiferencia con frases con menos valor que un billete de 7 euros, que solo sirven para engrosar la cuenta de resultados de las mensajerias telefónicas

Coña marinera es un presidente de gobierno dirigiéndose a los soldados a través de la tecnología audiovisual, cuando lo adecuado que  seria un viaje relámpago a alguna posición militar en el exterior para acompañar a las tropas allí destacadas. Con el correspondiente chaleco antibalas desde luego, no fueren dejarnos huérfanos antes del bautizo. O que un personaje de la categoría de Vaclav Havel  concite en su funeral a jefes de estado y de gobierno mientras el flamante titular de Exteriores brilla por su ausencia dejando en un pío senatorial nuestra representación.

Coña marinera es ese  patriarca que saluda las Pascuas en un escenario donde antes de mostrarnos a su familia amputada de yernos por distintos motivos, sustituye la foto de fondo por una entre un presidente entrante y otro saliente que parecen darle menos quebraderos de cabeza. Panegiristas de cámara nos pintan al representante por el tercio familiar de La Zarzuela, como señor campechano y simpático. Patológico seria que viviendo a cuerpo de rey, nada más propio, y con erario ajeno, ni siquiera esto fuese. Su salutación, vacua, superponible en orden a lugares comunes y frases hechas a las anteriores la hacen perfectamente prescindible. Comparte con los demás mortales S.M. que la justicia es igual para todos. Muchos súbditos de tal señor en su inocencia creían que esto estaba fuera de toda duda. Pertenecer a tal familia es para estar tronchándose de risa por el gusto de haberse conocido en tales pañales en medio de tanto pasmado que sigue considerándola el Santo Grial de las Españas. 

Coña marinera es ver a la policía emplearse a fondo con los que se cebó la desventura del paro o las miserias que depara la vida para ser arrojado de sus viviendas desahuciados por unos cuantos miles de euros mientras pimpantes como rosas los forajidos, ladrones y especuladores, saqueadores de la viabilidad y los fondos de bancos y cajas circulan impunes cabalgando en millones de euros que nadie osa reclamar. Y que si por algún extraño albur hubiesen de concurrir ante un juez irían escoltados respetuosamente por esa misma policía. 

Coña marinera es el mago de Oz aupado por hooligans muy caracterizados que no paraban de loar sus habilidades financieras para solventar un tema tan turbio como el de las Cajas y donde la intervención del Sr. Presidente de la Xunta no fue la más afortunada. ¡Holohop ¡ El mago alza su varita, desaparecen dos cajas, hay un interregno patético y medio asoma un banco con más problemas que los del Celta y Deportivo para el ascenso. Las aportaciones previstas son apenas el 10% de lo prometido y el mago Paracelso devenido en Juan Tamarit, de la chistera hoy raída donde solo hay conejos mixamitosicos, apenas muestra una voluntad suprema. Envolver amorosamente en los pliegues de su capa al anterior todopoderoso gestor de una de las Cajas a quien  todos los dedos apuntan con notoria indignación.

Coña marinera es un país donde la coña es oficio. Marineros son los que nadan contra corriente entre remolinos que los ahogan por la dilapidación de los presupuestos en monstruosidades faraónicas sin objeto estimable. Por la corrupción que más alaba que imputa al ejecutor. Por el abuso permanente sobre derechos salariales, conquistas sindicales, los mecanismos elementales para un estado sostenible en solidaridad, sanidad, educación, servicios sociales…

Coña marinera es defender la bondad de una ley electoral injusta, capaz de escamotear millones de votos a alguna formación política y hacer cruelmente dispar el valor del escaño según la formación a la que se pertenezca. Sesudos varones bendicen sus gracias mientras la credibilidad del proceso electoral sufre seriamente, y merced a ella elector y elegible se dan la espalda hasta ser ilustres desconocidos.

Coñas marinera es llamarse demócratas y privar de grupo parlamentario a aquellos, que seguramente no sin razón no nos gustan, con tecnicismos legales mientras a otros se le concede, con sentido común, pese a que con esos mismos tecnicismos podría negársele. ¿Estamos en una democracia a la carta como cuando  en Argelia cuando ganó el FIS?

Coña marinera es que dos siglos más tarde siga en plena vigencia el epigrama que algunos atribuyen a Hugo Foscolo, “en tiempo de las bárbaras naciones de las cruces colgaban los ladrones y hoy en el siglo de las luces del pecho del ladrón cuelgan las cruces”…X LEGISLATURA - ANTONIO CAMPOS ROMAY

-->
Es locura manifiesta nos decía el poeta satírico romano Juvenal  allá por el año 100, “vivir precariamente para poder morir rico”. Todo lo contrario de la recomendación que hoy se nos hace con más frecuencia. Esta reflexión nos conduciría directamente a las cavilaciones de  Séneca que afirmaba que “la vida es muy peligrosa”. “No por las personas que hacen el mal. Sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. Esto es algo muy propio de los que se confiesan apolíticos y que dejan en su desidia  acomodadiza que otros decidan por ellos.

Cuando se nos proponen circunstancias regresivas de todo orden son muchos los que con su silencio o su pasividad olvidan que no hay nada más comprometido que dar marcha atrás, cuando la esencia de la vida es ir siempre hacia delante. Forzosamente la vida es una progresión por una vía de sentido único. Con distintos caminos pero todo ellos con único sentido. Por ello es deplorable ver deambular la sociedad sin rumbo fijo entre dictados altisonantes e interesados que convierten la historia del hombre en un transito de cangrejo, que hace que no vivamos sino apenas existimos. Como autómatas, esclavos decorados de modernidad, la gran mayoría existe. Comprimida entre mensajes machacones y condicionantes más próximos a lavados de cerebro que elaboración de pensamiento propio. Volviendo a Lucio Anneo Séneca procede concordar con el que la vida ese transito fugaz sobre la corteza de un planeta millonario en años y experto en ver sucederse a los grupos tribales sobreviviendo sobre su epidermis y pasando como estrellas fugaces de muy leve recuerdo, que “son tres tiempos sucesivos”, los que marcan una vida. “Un presente”, brevísimo y volátil, “un futuro” dudoso, como no paran de advertirnos interesados augures expertos en dinamitar la resistencia social y solo queda como cierto “el pasado” que puede ser breviario de bellos recuerdos o amargo lamento, cementerio de ilusiones fallidas.

Curiosamente la vida es el oficio más difícil en su aprendizaje. Abarca su curso académico todo un periplo vital. Cuando se comienza a tener cuenta cabal del, el conocimiento adquirido es refutado con cierto desdén por unos, por la ancianidad del profesor y en lo personal apenas sirve de pasaporte para el camino hacia la nada que los crueles calibran en fuego eterno o beatifico seno y los escépticos en cenizas para ser esparcidas en el mar.

Recomienda Ernesto Sábato que “solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida”. Seria bueno como regla de oro para la clase política y aliciente seguro para que recuperasen posiciones honorables en las encuestas del CIS. Algo que requeriría la grandeza de no renunciar a la libertad como columna vertebral, al valor moral de la coherencia y  al valor sustantivo de los derechos humanos como conquista, a cambio de una seguridad transitoria, un remiendo social que a la postre no es garantía ni de libertad ni de certidumbre. Seria sugestiva una clase política capaz de entender el ejercicio de esta, en clave ética  en primer lugar y luego con tal legitimidad tener la capacidad de convicción didáctica  hacia la sociedad tratándola como colectivo inteligente y maduro,  no cual masa borreguil. Haciendo entender por vía de ejemplo, que tanto o mas que atesorar patrimonio y riquezas y  las objetos que a partir de ellas se puedan lograr, está la belleza moral de aquellas cosas que el dinero no puede comprar, bienes intangibles pero indispensables para entender, construir  y alcanzar un futuro solidario y sostenible.

Hoy, cuando se configura una mayoría absoluta, casi omnímoda, con los resortes de las diversas administraciones en una sola facción, la primera advertencia sensata serie subrayar y hacer énfasis, y ejemplos hay en nuestra casi nunca cabal historia, que el poder sin limites, es propicio al frenesí, a la  borrachera que termina arruinando su propia autoridad. Y como los que representan tal poder en mayoría notoria, se sentirán próximos a el, se hace menester  exhortarles a ojear al teólogo y Arzobispo de Cambrai, Fenelon, que advertía que “el poder absoluto como el nogal, no deja crecer nada bajo su sombra”. 

En el inicio de esta X Legislatura de las Cortes Generales quizás al Señor Presidente del Congreso de los Diputados en una intervención medida y muy razonable le falto añadir una frase de Don Antonio Gala, “después del poder, nada hay tan excelso como saber tener dominio de su uso”….O volviendo al citado  Lucio Anneo Séneca,  recordar a sus señorías, especialmente a las de las bancadas de la mayoría, “Todo poder excesivo dura poco”. Claro que el estoico Séneca, espectador de la decadencia del imperio en un periodo marcado por la ausencia de ética, turbulento y amoral, entono su “adiós” no con los compases de Schubert sino con una copa de cicuta en la mano servida por los que ya en la época tachaban de especuladores, mercaderes usureros y tiranos.

 

UNHA ESPAÑA, REINO DE ZARZUELA E GOBERNO EN FUNCIÓNS - ANTONIO CAMPOS ROMAY

Zapatero, el entusiasmo del converso y Rajoy el espíritu del confeso, se aplican a fustigar el país bajo encargo de los especuladores y ladrones de cuello blanco y alma negro que se alargan  desde Wall Street hasta la City londinense, que por cierto halló el mejor abanderado de sus espurios intereses en “Cameron de la Isla”.
 
En la cruzada de adelgazamiento de la calidad de vida general, la Casa Real borbónica llegada del exilio portugués tras un desventurado 14 abril con periplo por Marsella, Roma y otras latitudes hasta arribar con el más presentable de sus hijos en orden sucesoria al benigno clima de Estoril con no pocas dificultades económicas, hace provisión de esfuerzo y laboriosidad.

A mediados del siglo pasado, un niño aterido de frío y con una maleta más vacía que los bolsillos de un tripulante de una patera, llegó al inhóspito vecindario del Pardo. Allí fue criado a los pechos de una mano portadora de “valores eternos” y “la espada más limpia de Europa”. Con su paternal manto, y esfuerzo loable trepa hasta un lugar acorde con su noble origen, una estirpe poblada de prestigiosos antecesores como Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y XII y otros ancestros.

En el seno de tan ilustre familia, el Duque consorte de Palma con tan impagables ejemplos adquirió la voluntad férrea de ganarse el pan con el sudor de la frente. Tanto así, que el esforzado yerno del Jefe de la “familia” se puso desde el principio a contribuir al patrimonio familiar con toda laboriosidad. Se afanó en añadir su contribución a los cicateros nueve millones de euros (apenas 1.500.000.000 de pesetas) de las arcas públicas con los que tenían que sobrevivir todos. Aunque hubiese modestas ayudas en su supervivencia con discretos obsequios. Coches de lujo, yates o motos de alta gama y cilindrada, “trabajos” suculentos en amables empresas publicas o privadas, etc. Pecata minuta ante la carestía de la vida. Tanto como el humilde uso del Patrimonio Nacional o la casita de soltero para el Augusto Príncipe que habrá de heredar por la Gracia de Dios al no menos Augusto padre felizmente reinante. Hoy adquiere más razón la casita, pues es bien sabido que “el casado casa quiere”. Mas alguna menudencia olvidada en partidas de diversos Ministerios que permiten llegar el fin de mes a tan prolífica y consagrada familia siempre velando por nuestros intereses día y noche, como da fe la “Lucecita de La Zarzuela”, segunda parte.

Conforta el espíritu en momentos de zozobra como los presentes, mirar como tras el holgado infortunio electoral de la formación política del primer ministro de Su Majestad, como muestra la encuesta de las urnas, la vida sigue igual. El desafecto de  los súbditos de la S.M a las siglas del señor Iglesias que según cuentan anda algo revuelto en su tumba al igual que algunos venerables amigos suyos que allá por el siglo XIX le ayudaron a formar un partido y un sindicato obreros en una modesta pensión de la calle Tetuán de Madrid, solo sirvió para que una de las “miembras” del gabinete en funciones, la cinematográfica Doña Ángeles González Sinde ahogue su padecimiento en hotelillos de 1180 euros noche (195.880 pesetas)..Una nadería con la que viven al mes los más afortunados de los millones de españoles que todavía tienen suerte de tener un empleo. El doble de la pensiones de montones de gentes con muchos años de trabajo a sus espaldas. Esta acreditada Ministra que tanto hizo, sino por la cultura, si por el SGAE de Tedy Bautista y por los intereses de sus amigos de la farándula (el que tiene un amigo tiene un tesoro), ocupa el mismo puesto que desempeñaron previamente, con mucho menos brillo como es sabido, por D. Javier Solana, Don Jorge Semprun, D. Cesar Antonio Molina o Doña Carmen Alborch.

En estos tiempos desapacibles haciendo gala de sacrificio por el bien público, cual socialista   de otrora, enfiló hacia el gélido Kremlim para asistir a una actuación del Ballet Nacional en el Teatro Bolshói. Era una presencia ineludible para recomponer la maltrecha situación de nuestra economía y afrontar la crisis. Mostrando su coherencia y sensibilidad social como “miembra” de un gobierno embarcado en recortes de derechos y patrimonios ajenos, rechazó un miserable hotel de cinco estrellas que ponía en riesgo la dignidad de su cargo. Solo aceptó otro con una suite de escasos 76 metros cuadrados (algo mas del promedio de las viviendas de muchos de los cuatro millones de desafectos súbditos que un 20 N prefirieron irse con sus votos a la plaza de Oriente antes que a Ferraz). Restaña sus angustias y el peso de la púrpura que se le hace harapos en el Hotel Baltschug Kempinski, con vistas a la Plaza Roja y la catedral de San Basilio entre baños de mármol y cosméticos de lujo. Que menos para una ministra socialista aplaudirían a coro D. Pablo Iglesias, Don Julián Besteiro y Don Fernando de los Ríos en amable tertulia...

La distinguida ministra no dudo en recorrer con el mismo celo que un inspector de la guía Michelin un periplo de más de 20.000 leguas de viaje submarino (pues parece que la agenda estaba debajo del agua), haciendo confortables escalas en Nueva York y México. Es obligado reconocer su austeridad en la ciudad neoyorquina donde sólo gastó por noche en el Intercontinental New York Barclay poco más de 750 euros (124.000 pesetas) apenas ciento y pico de euros más que el salario mínimo de muchos de esos súbditos que votaban la opción del difunto Sr. Iglesias. Y como el viaje en solitario se hace pesado, en todo momento se vio asistida de un sequito de no menos de cinco acompañantes.

Este es un país a caballo entre la zarzuela y los recortes. Si le queda una pizca de decoro al Sr. Presidente del Gobierno de España, si toda vía le queda un aliento de su paso por Rodiezmo, pañoleta roja al cuello, si desea tener un mínimo de autoridad moral para verle a los ojos a los parados o a los que prometió que no les fallaría, aunque no tenga mas efecto que un acto de higiene publica, cese ya como corrección moral,-que solo le quedan días- a su Ministra de Cultura. En funciones, pero muy activa en los bocados al erario publico. Y de paso en el mismo decreto incluya a su Vicepresidenta de Economía, en funciones, que lejos  de estar en el ojo del huracán europeo donde se cuece el futuro de una Europa maltrecha, estaba en México lindo y bonito en importantes negociaciones... Especialmente para ver que hay del mío…

El ex-presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo en una ocasión, “punta de ladrones”, referido a algunos actos de sus vecinos de la otra orilla del Río de la Plata…  Forges, hombre mas comedido, diría… ¡Qué país¡