viernes, 30 de agosto de 2013

O comportamento do alcalde de Baralla é unha anécdota ou unha patoloxía latente no PP? - Antonio Campos Romay

 Antonio Campos Romay
As reticencias permanentes do Partido Popular a condenar o réxime do xeneral Franco comprometen seriamente a súa credibilidade como necesario mecanismo de representación da dereita democrática española.

A historia do Partido Popular en relación co franquismo é un continuado exercicio de incoherencia democrática, refugando con sospeitosa tenacidade o recoñecemento dunha realidade histórica cada vez máis afastada. Unha evocación que  atragóanselles de xeito penoso. A súa percepción en orde a uns comportamentos pretéritos, que máis aló de crebar sanguentamente unha legalidade constitucional mostraron a peor cara da nosa sociedade reflicten unha convicción democrática epidérmica
As diversas franquicias en que se acolleu a dereita española os derradeiros trinta anos, Coalición Democrática, Alianza Popular, Partido Popular, da man do finado Sr. Fraga mostraron formalmente a súa aceptación aos principios en que se abandeirou a Transición. Pero non é menos certo que no súa andaina abundaron sempre personaxes devanceiros do réxime fascista. O propio D. Manuel, ou personaxes como Licinio de la Fuente, Gonzalo de la Mora, Cruz Esteruelas, López Rodó, Silva, e un longo etc. formaron unha nomea que nalgún momento de afervoamento ao elenco mais notable cualificoullo como os “setes magníficos”, pretendendo asociar a magnificencia política con ser ministro destacado da ditadura cuxa prima doa era “La lucecita do Pardo” tamén coñecido como xeral Franco.


Máis próximos, diversos dirixentes populares desbullan perlas sobre tal materia. O Sr.Mayor Oreja ilústranos dicíndonos que o non pode condenar o fascismo franquista, pois durante o mesmo “a vida era plácida” (sic). O Sr. Hernando, un dos portavoces populares de significado compromiso social (a desnutrición infantil é culpa dos pais), a quen a bandeira constitucional de España durante a II República desquiciao como a novicia o acoso de varón libidinoso, non se recata en manifestar que o réxime do 14 de abril foi causante da morte de 1.000.000 de españois. Amen de mostrarse como un botarate indocumentado cuxos rudimentos da historia recente parecen bebidos dun Pío Moa que a si mesmo non dubida en taxarse como historiador, ten como dimensión o que é unha voz oficial da organización conservadora e as súas manifestacións fixan posición.


Que o Sr. alcalde de Baralla manifeste que os vitimados polos secuaces do xeneral africanista teríanllo merecido esta en sintonía con actos que se fixeron clásicos en Galicia, os funerais en Ponteares polo tal xeneral con non escasa asistencia de dirixentes populares.


Durante a Transición, as distintas franquicias ideadas por D.Manuel, maquillaron como demócratas de toda a vida aos servidores da ditadura que irromperon en municipios, deputacións ou parlamentos. En moitos casos non foi invasión senón continuidade mudando algo para que todo seguise igual. Pero o certo é, que o seu ánimo estaba moi afastado de calquera tipo de repudio ou rexeitamento a unha etapa cuxo ADN ía fixada nos seus sentimentos.
Cada día máis fachendosos polo TDT party, incluíndo a cadea auspiciada pola confesión relixiosa que co franquismo monopolizaba as conciencias e a moral e paseaba baixo palio ao ditador , a ultradereita que tan cómoda e protagónica atópase no seo dos conservadores españois, considera chegado o momento de prescindir de cosméticos. Superando incluso a fase de aleivosa necidade de equiparar vítimas e asasinos, fascistas e demócratas, legalidade e golpismo.


A Alemaña tan admirada polos dirixentes populares é sumamente ríxida coas veleidades apoloxéticas do fascismo, do xenocidio e de calquera acto de louvanza aos seus actores. Seria absurdo suscitar en chan xermano un Val dos Caídos para depositar os restos mortais de Hitler e Goering. Ou unha Fundación Francisco Franco, no seu caso Adolf Hitler sostida con diñeiro publico.


Certamente os infames despropósitos que saen pola boca do Sr. Hernando en aras de paliar as evidencias ideolóxicas que evidencian algúns mozos militantes do PP, son un suma e segue de sonoras actuacións, pronunciamentos e comportamentos de persoas integradas nas filas do PP con diversas responsabilidades. No caso do Sr. Hernando non cabria descartar que ao tempo intente iniciar outra manobra de distracción cunha “guerra de bandeiras” que asociar ao “Xibraltar español” tentando desviar do seu xefe de filas D.Mariano o suplicio ao que somételle o seu ex tesoureiro e pagador hoxe aloxado en Soto do Real.


España non ten afortunadamente dez ou once millóns de votantes  situados no fascismo. E non seria sensato entender que a nutrida militancia do PP, na súa inmensa maioría non sexan sinceros demócratas. Por iso, é absolutamente necesario que o partido conservador español que se reclama de centro dereito mire a Europa, aos seus partidos homólogos con tradición democrática. Á Sra. Merkell rendendo homenaxe aos masacrados polo fascismo nazi. E que evite que unha minoría moi concreta pero forte, infecte co seu virus os alicerces democráticos que sustentan a corrente ideolóxica conservadora española.

Financiación sindical - Isidoro Gracia

Isidoro Gracia
Pregunta: ¿Están tan subvencionados los Sindicatos como se acusa permanentemente por todos los medios? Respuesta: los datos dicen que no, ni por aproximación.

En este caso, como en otros muchos, se suelen mezclar churras con merinas. Lo lógico es que las afirmaciones se contrasten con datos, tanto los absolutos, como los comparativos. Lo justo es que se sea especialmente cuidadoso, para que la comparación no sea odiosa, en que los datos se analicen en condiciones homogéneas y que las fuentes sean las mismas para todos.


Tomemos como fuentes los Presupuestos Generales del Estado, los Boletines Oficiales, y los datos de un año concreto, 2012. Según esas fuentes las subvenciones recibidas por los sindicatos, ampliamente denunciadas por la mayoría de los medios de comunicación privados, fueron algo menos de 16 millones de €, cantidad similar recibieron las organizaciones empresariales. Esos mismos medios recibieron, por distintos conceptos, unos 360, la mayor parte prensa escrita y televisión, por motivos que ignoro la radio y los medios digitales quedaron fuera del reparto, salvo alguna notable excepción.
No conozco el peso relativo que esos 360 millones tendrán en los gastos de gestión de los medios, si sé que CCOO y UGT ingresan, cada organización, de los afiliados por cuotas y servicios, en torno a 120 millones al mes, por lo que el peso de la subvención es muy escaso.


Las organizaciones sindicales tienen reconocido un rol en la Constitución, la Iglesia Católica no. Esta recibió directamente 252 millones, porqué sí. Para que no haya equívocos, en esos 252 no están incluidos ni los 15 millones de los capellanes del ejército, cárceles etc. ni los 600 millones de los salarios de los profesores de religión (este dato es estimado por federaciones del ámbito de la enseñanza). Tampoco están incluidas las cantidades que la casilla del IRPF destinada a distintos programas, por los que solo Caritas recibe cada año unos 20, los Centros Socio Sanitarios Católicos de Cataluña más de 3,5 , las Hermanitas de ancianos desamparados, unos 3, etc. etc.


Por tener otras referencias, los partidos recibieron unos 85, la Federación de Futbol casi 5 y el cine unos 90, los toros 564 (sí más de 500). Cantidades siempre en millones de €.
No tengo datos ni espacio para analizar lo que ocurre con los presupuestos de las CCAA, o en los Ayuntamientos, pero de los que conozco, es muy evidente la desproporción en contra de las organizaciones sindicales, respecto a lo analizado.


Hay que recordar que los Sindicatos han constituido un elemento fundamental de modernización y garantía de un cierto bienestar para la clase obrera y del conjunto de ciudadanos, necesarios paralegitimar unos acuerdos imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que ha permitido el avance de la democracia en España, decisivas para que las tensiones sociales no desbordaran. Por poner un ejemplo, mucho más decisivas que los muchos clubs de futbol que han recibido, de CCAA y Ayuntamientos, muchas mayores cantidades, por medios mucho más obscuros y opacos.

En vísperas - José María Barja PérezJosé María Barja Pérez
Cuando va a iniciarse un nuevo curso, académico y político, desati-nadas afirmaciones de la cúpula empresarial y estrambóticos decretos sobre becas están consiguiendo aumentar la natural desazón y pereza que acompaña siempre a un nuevo inicio de ciclo. Y es que, como ya dijo Friedrich Dürrenmatt “¡Qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo evidente”, el tener que recordar porqué es festivo el Primero de Mayo, la correcta definición de becario, o incluso, que significan cada uno de los términos del lema tripartito que podemos leer en los euros franceses.         

Un ambiente plagado de escándalos en trámite judicial, se llena de apelaciones a modelos de empleo esclavistas, a subvencionar la delación y a alabanzas de “escuelas de negocios”. Incluso la información deportiva en los más populares programas de radio va patrocinada, con obsceno descaro, por “apuesta cada uno de los días del año.com”, la industria principal de ese paraíso fiscal que se llamaba Monte Calpe, antes de ser renombrado en árabe.

Datos:

·      Ya anticipó Arthur C. Clarke «“Nunca expliques, nunca te disculpes” tal vez sea un consejo excelente para políticos, productores de Hollywood y magnates de los negocios.» (3001. Odisea final  (1997) Plaza & Janes, p 249). A lo que se puede añadir alguna de las irónicas definiciones de los especialistas en finanzas: «Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han pasado hoy» (Laurence Peter). Pero también hay serias reflexiones, como las del catedrático Antón Costas: «La teoría financiera y de la empresa que se ha enseñado a lo largo de la últimas décadas en las escuelas de negocios y universidades es, además de pura soberbia analítica, una verdadera bancarrota moral. […] Como enseñaron los padres de la economía, empezando por Adan Smith, la economia es una ciencia con un profundo sentido moral. Es urgente, por tanto, debatir sobre los límites morales del mercado.» (Corrupción inocente El País Negocios 17/abril/2011). Incluso, como nos alerta Vicenç Navarro, Paul Krugman acaba de proclamar el declive y caída de dogmas económicos hegemónicos en los últimos años.

·      En 1868 el presidente Andrew Johnson había promulgado la Ley Ingersoll, que establecía la jornada de ocho horas y diecinueve estados sancionaron leyes con jornadas máximas de ocho o diez horas (aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas, “en caso de necesidad”). Pero la falta de cumplimiento de esa Ley llevó a la movilización de las organizaciones laborales y sindicales de EE.UU.; la American Federation of Labor en 1884 propuso que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación. En Chicago, la segunda ciudad del país en número de habitantes y con peores condiciones para los trabajadores, la  huelga siguió los días 2 y 3 de mayo; el 4/mayo una concentración de más 20.000 personas en la plaza de Haymarket fue reprimida a tiros por 180 policías uniformados. Un policía un muerto y varios heridos (se desconocen esas cifras entre los obreros) justificó un proceso sumarísimo responsabilizando a anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. Los 8 que finalmente fueron juzgados (en un chapucero e irregular proceso) fueron declarados culpables, tres condenados a prisión y cinco a la horca (de ellos, tres eran periodistas). Pero se acabó consiguiendo el reivindicado límite de jornada laboral y se recordó cada Primero de Mayo, que en 1954 declaró el papa Pío XII festividad de San José Obrero y ahora usualmente es denominado Día Internacional del Trabajo.

·      La CEOE ha propugnado contratos de días u horas, llegando a solicitar poder convertir los contratos a tiempo completo en parciales, mientras leemos titulares como «Servir mesas 12 horas al días por un salario de 500 euros» junto a «El hotel de los 33 becarios». Incluso han propuesto que «en los casos en que en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos no se alcancen las mayorías, se eche a suertes el nombramiento de un árbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) a partir de la propuesta de cinco que efectúe cada parte» (curiosos los acrónimos). Algún comentarista calificaba a la presidencia de la CEOE obser-vando que «el anterior está en la cárcel y éste ¡mira que cosas dice…!». Claro que también hemos conocido iniciativas suizas para limitar bonus y otros complementos (iniciativa Minder) e incluso topes salariales (iniciativa 1:12) a los directivos (y en el ranking europeo de desigualdad salarial, nuestro país está entre los de cabeza).

·      Hasta para un profano, la lectura del Artículo 12.4 e) del Estatuto de los Trabajadores deja claro la inviabilidad de las propuestas de la CEOE… sin cambiar esa Ley de 1995 (firmada por José Antonio Griñan). Y en el caso del llamado Decreto Wert (aunque va firmado por su estrecha colaboradora, la bióloga Gomendio) no sólo los profanos, sino nada menos que el Consejo de Estado, pone en duda su validez. Pero los medios se han centrado más en lo enorme que es la fórmula del Artículo 9 (que la infografía permite insertar con facilidad en las páginas del BOE), que en los perversos efectos combinados de la bajada de las becas y la subida de las tasas. Y en contra de lo que se escucha, ni las universidades fijan las tasas, ni estas son de las menores en la UE. Ha tenido que aparecer un informe del banco HSBC para que algunos descubran que las tasas alemanas (ya no digamos las francesas) son menores que las nuestras; y de paso comprender por qué el presidente Obama trata de evitar que explote la “burbuja universitaria” en las entidades que emiten los enormes créditos (no becas) que precisan los estudiantes de su país para cursar estudios.

·      El término “becario” se llega a emplear hoy casi como un eufemismo para “esclavo” (que incluso llega a morir tras 72 horas seguidas de trabajando en el Bank of America), convirtiendo las definiciones de becario y beca en el DRAE en absolu-tamente ingenuas. Lo de «persona que disfruta de una beca para estudios», y aún más en su segunda acepción «colegial o seminarista que disfruta de una beca», apenas es posible encontrar; en el caso de beca, aparte de la versión común aceptada, «subvención para realizar estudios o investigaciones», incluye otra casi enigmática «especie de chía de seda o paño que colgaba del cuello hasta cerca de los pies, y que usaban sobre sus lobas los clérigos constituidos en dignidad».
·      «Las escuelas de negocios han devenido un problema de tal envergadura, que es como tener un elefante en el “living room”. Es tan grande que no puedes hacer como si no estuviera.» Eso decía The New York Times allá por el 1959, creando ese modismo, “un elefante en el salón”, usado en sede judicial el pasado mayo por el presidente de un banco español, al tratar de explicarle al juez los errores de Bankia.

·      Este subtítulo, «El Gobierno británico prepara una ley para acabar con las ventajas fiscales del juego ‘online’, que emplea al 12% de la fuerza laboral de la colonia» (El enemigo está en Westminster El País 25/agosto/2013), se refiere al Mons Calpe, una de las dos míticas columnas de Hércules, luego Ẏabal Tāriq (جبل طارق), «montaña de Tariq» ibn Ziyad, el director del desembarco de las fuerzas del Califato Omeya el año 711, y territorio que acaba de cumplir 300 años en la Corona británica. Pues casi olvidamos que el día 13/7/1713 se firmó en Utrecht su cesión, por medio de un texto titulado “Tratado de Paz y Amistad” entre la última reina de la Casa Tudor (fallecida al año siguiente, su sucesor instaura la Casa de Hanover que precede a la actual Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, renombrada Windsor en 1917) y el rey Felipe V, el primero en España de la Casa de Borbón, que tanto va a ser citado durante el próximo 2014, antes y más allá de la Festa Nacional de Catalunya, que vuelve a coincidir con el Año Nuevo de etíopes y coptos.
      Como primer lunes de septiembre, este 2/septiembre/2013 será Labor Day en U.S.A. y Canadá, la festividad federal establecida en 1887 por el presidente Grover Cleveland (los canadienses cambiaron en 1894). Que lo ocurrido en Haymarket no se recuerde donde ocurrió, y sí en en más de 80 países, se justificaba por el temor a reforzar el movimiento socialista en los Estados Unidos, pese a lo cual ello está ocurriendo hoy, como expone el profesor Vicenç Navarro. Además en estas fechas se sigue celebrando Día de la Independencia en distintos continentes: ese mismo 2/septiembre en Vietnam (1945, de Francia); el 3 en Qatar (1971, de Reino Unido); el 6 en Suazilandia (1968, de Reino Unido); el 7 en Brasil (recordando el Grito de Ipiranga en 1822, de Portugal) y las Islas Salomón (1978, de Reino Unido); el 8 en Macedonia (1991, de Yugoslavia) y el 9 en Tayikistán (1991, de la URSS). Se añaden la Fundación de la República, el 3/septiembre en San Marino (el año 301) y el 9 en Corea del Norte (1948); y las fiestas de las comunidades autónomas: Ciudad Autónoma de Ceuta, el 2; Asturias, Extremadura y Gran Canaria (Nuestra Señora del Pino, pues cada isla canaria la fija en distinta fecha), el 8. Ese día, proclamado por la Unesco en 1965 como Día Internacional de la Alfabetización, y lleno de celebraciones de advocaciones marianas, es Día de la Patria en Andorra (Nuestra Señora de Meritxell, 1278) y este año, Grandparent's Day (en U.S.A. desde 1978), por ser el primer domingo tras Labor Day. Como se puede comprobar en las páginas web de alguna de las 32 comunidades judías españolas, este próximo 5/septiembre será Rosh Hashanah, el nuevo año (civil) judío 5774; pero la web del Real Observatorio de la Armada ha dejado de confirmarlo, tal vez por recortes económicos o ideológico-religiosos (pues aún se ven los datos del 2000 al 2012).

martes, 27 de agosto de 2013

Atrapados entre Siria y Egipto - Javier Solana Madariga

Javier Solana Madariga
La inestabilidad en Oriente Próximo sigue en aumento. El imprevisto golpe militar en Egipto choca con la puesta en marcha de la modernización de la región. Egipto, con 85 millones de habitantes, es el país más importante de la ribera sur del Mediterráneo y uno de los lugares donde más urge afianzar el proceso democrático puesto en marcha tras las revueltas árabes.

El Gobierno islamista de los Hermanos Musulmanes, liderado por Mohamed Morsi, ha demostrado sobradamente su incompetencia y su incapacidad para asegurar una transición democrática inclusiva, pero la solución de los militares está muy lejos de ser la idónea. Los golpes de Estado siempre tienden a agrandar los problemas en lugar de resolverlos y esta vez no es una excepción.


Como primera consecuencia, la sociedad egipcia se encuentra hoy más fracturada y se enfrenta a un choque de legitimidades. Por un lado, la de aquellos que hablan de la legitimidad de las urnas y dicen que el Gobierno de Morsi fue democráticamente elegido hace un año. Por otro, los que defienden la legitimidad de la protesta social simbolizada por segunda vez en la plaza de Tahrir de El Cairo. Por su parte, los militares han perseguido a los Hermanos Musulmanes: los líderes del grupo, incluyendo al presidente depuesto, están bajo su custodia.


Los Hermanos Musulmanes quisieron ir demasiado lejos demasiado pronto. Su agenda islamista de Gobierno alertó a los poderes del Estado (es decir, Ejército y judicatura) y chocó con las pretensiones de los manifestantes de Tahrir. El movimiento Tamarrod, que había convocado la protesta, celebró la decisión de los militares. El precedente que se ha sentado es, sin duda, peligroso para una democracia naciente: los islamistas tienen que contar con representación para asegurar que no renuncien a la democracia como vía para perseguir sus objetivos.


No se puede construir un nuevo régimen, ni por parte de los islamistas ni por parte de los militares, en contra de un sector importante de la población. Pese a que Morsi ha sido un mal presidente, que ha empeorado gravemente la situación económica del país, hubiera sido preferible otra solución que respetara la estabilidad nacional y regional. Un golpe de Estado solo un año después de la formación del Gobierno salido de las urnas puede generar una enorme frustración. Solo hace unos meses de la foto de Hillary Clinton con el presidente Morsi poniendo fin a las hostilidades entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. Desde entonces hasta ahora, la situación geoestratégica de la región ha vuelto a cambiar y tanto Estados Unidos como la Unión Europea están reaccionando tarde y erráticamente. No está claro quiénes son los aliados y quiénes no. Para la Unión Europea, el Mediterráneo es fundamental y debe ser estar más presente mediante una acción más clara, coordinada y eficiente.


Más allá de la situación doméstica, Egipto tiene, además, otro problema acuciante. El pueblo egipcio es muy dependiente de los recursos naturales que proporciona el río Nilo. Etiopía ha comenzado a construir en el río la que será la mayor presa hidroeléctrica de África, ante lo que El Cairo ya ha amenazado con intervenir militarmente; calcula que el caudal del río en su territorio podría reducirse hasta un 20%, poniendo en riesgo los medios de subsistencia agrícola de millones de personas.


En términos regionales, el golpe en Egipto puede tener graves consecuencias. Siria sigue inmersa en una sangrienta guerra civil que ha dejado ya más de 100.000 muertos. El régimen de El Asad es el que más se ha felicitado por la caída de los Hermanos Musulmanes, y le puede servir como pretexto para afianzar su narrativa de represión a los rebeldes, dificultando aún más una salida aceptable al conflicto civil que vive el país. La oposición siria, un enorme crisol de grupos y corrientes donde ya está presente Al Qaeda, se radicalizará aún más. Para Hamás, fuertemente vinculado a los Hermanos Musulmanes, significa perder también el apoyo egipcio. Israel, por su parte, es uno de los que más gana, ya que para los militares israelíes la relación con Egipto ha sido siempre una línea roja que no se debía romper.


Catar, que había sido el principal valedor de Morsi a través de grandes préstamos, y que ahora vive su propia transición interna, ha permanecido al margen. La división de las monarquías del Golfo queda patente, ya que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se han apresurado a financiar al nuevo Gobierno egipcio.
Turquía, que ofreció su modelo como meta para las sociedades que reclamaban cambios democráticos en sus países, también sale perdiendo. El cambio de Gobierno en El Cairo es una pérdida estratégica para su política exterior. Ankara esperaba crear un orden regional acorde con sus intereses con la participación de otros regímenes islámicos suníes y Egipto era sin duda el más importante. La inestabilidad política en Egipto no solo pone en duda su modelo, sino que afecta a sus intereses económicos como potencia regional.


La cuestión iraní es otro asunto regional de gran importancia que sigue en el horizonte, sin resolverse, aplazada hasta la toma de posesión del nuevo presidente. Todavía no se ha tenido ningún gesto con Irán tras la victoria electoral de Rohaní.


El mensaje que lanza Egipto a sus vecinos no es positivo. Hoy estamos más lejos de encontrar una solución tanto en Siria como en Egipto, y Oriente Próximo merece una reflexión seria sobre seguridad, economía, desarrollo y modelo social.


Javier Solana es distinguido senior fellow de Brookings Institution y presidente del Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE.

lunes, 26 de agosto de 2013

NCG e a exclusión financiera - Xoán Antón Pérez-Lema L.

“The Economist” ven de nos advertir da intensidade do proceso de concentración financeira na Europa periférica. Dende finais do 2009 as 53 bancos e caixas españolas ficaron reducidas a 12 entidades e Italia enfronta un proceso semellante. Os pequenos e medianos sofren graves problemas de capitalización a respecto do BBVA e Santander que, ao tempo, medran en depósitos repregándose do negocio minorista e, xa que logo,  restrinxindo aínda máis o crédito ás pequenas e medianas empresas.ç

O oligopolio financeiro leva indefectíbelmente á exclusión financeira das familias e das empresas. No 2011 o tipo de xuro medio na banca española para operacións de crédito superiores a 1M€ acadou o 2,8%, fronte ao case 6% das operacións de contías inferiores. A concentración financeira atende só aos intereses da grande empresa e afoga ás pemes.  .

Velaí que a salvación da marca, rede e xestión autónoma de NCG sexa un asunto fulcral, tendo en conta o carácter sistémico de Nova Galicia no noso País, cun 40% dos créditos e depósitos. E, co proceso de venda encetado, só hai dúas alternativas. A primeira, que conlevaría a desaparición da entidade e a supresión de centos de empregos, é a venda ao BBVA, Santander ou “La Caixa”. A segunda, o chamado “Plan Castellano” que permitiría estabilizar a entidade como Banco minorista xestionado dende Galicia, é a venda aos Fondos internacionais dirixidos polo Gughenheim. Esta opción sería, tamén, a que achegase máis recursos, devolvendo unha parte do investido no saneamento. E a que facilitaría unha oferta de crédito centrada só nas pemes e fornecida por persoas coñecedoras do País e da súa estrutura empresarial.

Galicia non é unánime apoiando esta única opción viábel. Por mór do dano reputacional xerado pola comercialización de preferentes e subordinadas e agravado pola novidosa e insólita decisión de NCG de recorrer xudicialmente todas as sentenzas desfavorábeis, pola incapacidade da Xunta para construir un consenso neste asunto esencial, pola cativeza de miras dos socialistas e polo exceso de dogmatismo e falla de realismo de AGE e BNG.

Nun proceso transparente e obxectivo BBVA, Santander e La Caixa non terían, na altura, posibilidades reais. Mais os inimigos da subsistencia de Nova Galicia son fortes no Ministerio de Economía e no Banco de España.

sábado, 24 de agosto de 2013

Pedagoxía negativa - Xesús VeigaNon saben ou non respostan. Coma se foran abordados por unha empresa encargada de facer análises demoscópicas, Arenas, Cascos e Cospedal non quixeron confirmar ante o xuíz Ruz algunhas das informacións mais relevantes que se derivan dos papeis de Barcenas.

Acudían en calidade de testemuñas e tiñan a obriga de contar a verdade. Xa veremos se os avatares da instrución xudicial provocan unha eventual imputación por falsidade nunhas declaracións que poden ser catalogadas como un insulto á intelixencia de calquera cidadán que non se refuxie na cova do sectarismo de partido.Pensar que o secretario ou secretaria xeral dunha formación política descoñece os parámetros básicos que rexen o financiamento da súa organización é tan inverosímil como acreditar na versión do ex –tesoureiro e aceitar que os millóns gardados en Suiza forman parte dos beneficios procedentes dunha eficiente xestión do seu patrimonio ordinario.E todo iso nun partido -o PP- caracterizado por unha xerarquía ben definida e aplicada sen complexos polos máximos dirixentes.Alguén pode dubidar que Aznar, Cascos, Fraga ou o mesmo Rajoy exerceron un control total sobre o aparato partidario sen compartir ou delegar a autoridade que se derivaba dos Estatutos e do propio estilo consolidado no interior desta forza política?

Co que xa coñecemos como feitos probados, hai materia suficiente para asumir responsabilidades políticas e promover os oportunos ceses ou dimisións das persoas directamente afectadas.Recoñecer –como fixo Rajoy- que foi un erro outorgar total confianza a Barcenas debe ter consecuencias.Alegar ignorancia sobre as prácticas contábeis do xerente/tesoureiro non é compatíbel co desempeño da secretaría xeral nun sistema que entroniza os valores democráticos como referentes substanciais do funcionamento de todas as institucións públicas.

A pedagoxía que emana dos comportamentos dos dirixentes do PP é profundamente negativa. Os exemplos das elites son decisivos na conformación dos estados de opinión e da propia saúde moral do corpo social .Con motivo do falecemento de Rosalía Mera coñecemos a singular circunstancia de que os seus netos –como antes a súa filla- están escolarizados na rede do ensino público.Mais alá do xuízo que mereza a indiscutíbel pertenza da empresaria galega ao minoritario círculo de persoas cuxa abondosa riqueza é o complemento necesario dos amplos niveis de empobrecemento existentes, resulta pertinente afirmar a importancia deste respaldo fáctico ao ensino público por parte de alguén que podería facer exactamente o contrario.

As actitudes de Rajoy, Cascos, Arenas ou Cospedal alimentan o desprestixio, sen matices, da política. Algo cuxas consecuencias exactas aínda non estamos en condicións de medir.

Reflexión sobre el integrismo religioso - Isidoro Gracia


Y no, no me estoy refiriendo al integrismo islámico, ni siquiera al cristiano, que llevó a un infausto presidente de USA a poner en guerra a media humanidad, después de “hablar con su Dios” (juro, perdón, prometo, que no lo invento, él lo confesó en público), sino a diversos integrismos mucho más laicos.

Por ejemplo: el ecológico, que suele olvidar que el hombre, como especie, forma parte del medioambiente que dicen defender. Dicen ser “absolutamente” partidarios de las energías renovables, pero se oponen “absolutamente” a todo intento de hacer viable técnicamente el parque de generación eólica mediante el uso de pantanos de bombeo. Dicen ser partidarios del desmantelamiento de las centrales nucleares, pero se oponen virulentamente a la creación del almacén de residuos (que existen y existirán sí o sí) que haría posible ese desmantelamiento.


O, el feminismo llevado al nivel de religión. Conozco un caso en que una organización “feminista” recomendaba, a alguna de las personas que acudían en busca de apoyo, que provocaran a sus parejas para, una vez creada una situación violenta, llamar a la policía y tener testimonios que favorecieran sus posteriores reclamaciones, lo del combate social a la violencia de género era, en ese caso, un mero instrumento muy secundario. Una experiencia personal puede documentar que ese tipo de actitud ha calado en personas al menos aparentemente cultas y racionales. En un acto “Por la Igualdad”, promovido por asociaciones con cierto prestigio social, intentaron, literalmente, echarme de las primeras filas por ser varón, al parecer mi público apoyo a esa igualdad, no servía para perdonarme el pecado original de no ser hembra.


No necesitamos profundizar mucho para llegar al ejemplo del siguiente “opio del pueblo”: Muchos nacionalismos, no digo todos porque no los conozco todos. En todos los casos que conozco, el ideario ha creado unos hechos históricos que contradiciendo la evidencia, incluso la actual, ponen en valor señas de identidad solo propias de los que pertenecen a la tribu propia, valga la redundancia, descartados por la ciencia genética rasgos como el RH, el aspecto físico o el color de la piel (esto no significa que se abandonen esas argumentaciones) se acude a la lengua, que solo debe ser instrumento de comunicación, e inevitablemente la mera casualidad, nacer en un territorio ó que los ancestros hayan nacido en él siempre, insisto siempre, es un hecho casual. En todos los casos que conozco, siempre existe un estado vecino, normalmente próximo, que oprime y esquilma la riqueza generada en el territorio propio. Para analizar lo racional de la tesis del esquilme tomemos la tozuda realidad de lo que nos es más cercano. Teniendo en cuenta los recursos propios en petróleo, pesca, uranio, litio, aluminio, etc. ¿existe un solo europeo que no base su bienestar físico en lo que esquilmamos, eso sí bastante civilizadamente, a árabes, resto de africanos, sudamericanos, etc.? Creo que el discurso nacionalista del Estado ajeno opresor se sostiene muy precariamente y solo desde la ignorancia, o el olvido, de la propia historia y realidad actual.


Hay temas  en los que distintas posiciones integristas coinciden. Tomemos de ejemplo un par de temas de actualidad en Galicia. La exploración y explotación de recursos mineros es, en el caso de las tierras raras y en palabras de un experto: “… ya no se trata solamente de una cuestión de precios de  materias primas  sino de la propia supervivencia de importantes sectores tecnológicos y  de  futuro”. Pues bien Galicia al parecer dispone de importantes reservas de estos materiales, pero según el discurso nacionalista, hay que oponerse porque se intentan expoliar estos recursos por empresas extranjeras, lo que es verdad; pero lo lógico no es oponerse a que Galicia, España y Europa se industrialicen transformando y elaborando “in situ” todo lo que de esos recurso deriva, que se hiciera por empresas locales o que al menos, sino, si no somos capaces de ello, dejar que otros nos ayuden, obligando a que la explotación sea cuidadosa y lleve aparejada la obligación de transformar en la zona la materia prima. Coincide el discurso nacionalista con el ecologista que se opone porqué la industrialización daña los valores paisajísticos y medioambientales. No me resisto a comentar un tema polémico, ENCE. Después de visitar en Suecia una papelera instalada en las afueras de una ciudad descubrí: 1º que era posible su funcionamiento sin graves molestias, y 2º que se podían generar recursos que permitían regenerar el entorno. Yo me confieso partidario que ENCE complete el proceso de fabricación hasta el producto final y condicionar su continuidad en la concesión a que parte de los recursos generados se dediquen a corregir los daños que la mala historia anterior ha producido. Yo quiero una Galicia con empleos industriales y que sus recursos forestales, los más importantes de España, se transformen añadiendo valor si tener que exportarlos en bruto.

miércoles, 21 de agosto de 2013

Situando paraísos - José María Barja Pérez

Son constantes estos días las referencias mediáticas a esos espacios calificados de «paraísos fiscales». Aunque el atletismo ha ayudado a “poner en el mapa” a la isla de Montserrat, nos cuesta mucho situar geográficamente a cada uno de los países que aparece en esas descaradas listas, que comprenden desde territorios fronterizos, a otros lejanos y de exóticos nombres.

Además de completar los conocimientos de geografía física y política (hoy existen 195  países, 72 áreas dependientes y otras entidades asegura The World Factbook, la notable web de la CIA), el ciberespacio permite, desde acceder a las reflexiones de la profesora Garnelo sobre la especulación financiera, bajo forma de exposición artística, hasta a encontrar detalles en el BOE que permiten disfrutar aumentando el “conocimiento inútil”. Eso tan valorado por el ser humano y que usualmente llamamos cultura. 


Datos:


•    Un escandaloso titular (mejor matizado en otros medios) apareció en Expansión: «Expresidente de Caixa Catalunya: el Banco de España obligaba a emitir preferentes desde las islas Caimán» (http://www.expansion.com/2013/07/29/empresas/banca/ 1375108484.html). Preguntar por donde cae ese lugar suele conducir a encogimiento de hombros, pues tampoco estaba en el temario usual de Geografía.


•    El blog con los artículos del asturiano Antonio Rico, rotulado como «625 ranas. La televisión desde el punto de vista batracio», dedicó la entrada del pasado 12/agosto www.antoniorico.es/2013/08/geografia-y-economia.html a la aportación al conoci-miento geográfico que proporciona ver un Mundial de Atletismo, porque citaban a la isla de Montserrat, Territorio de Ultramar dependiente del Reino Unido. Esta isla caribeña, al sureste de Puerto Rico y así bautizada por Colón en 1493, es uno de los 16 territorios no autónomos (otro de ellos es Gibraltar) bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.   


•    Una precisa definición de paraíso fiscal aparece en el DRAE: «País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior». El libro Atlas de la criminalidad financiera. Del narcotráfico al blanqueo de capitales (2002 Akal, Madrid) incluye un Mapa Mundial de Paraísos Fiscales, con nombres y banderas de tales lugares, y que aparece reproducido entre otras “websites” en http://www.soberania.org/Documentos/mapa_paraisos_fiscales.htm. Ahí se lo atribuyen a ATTAC (Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos) Madrid; por cierto, una referencia imprescindible sobre este tema es su web www.attacmadrid.org. Pues, por ejemplo, se encuentra una página web www.paraisofiscales.com que explica con todo descaro, desde una sede en Londres, todos los servicios de esos territorios (para animar, califica a España como el quinto país del mundo con más impuestos).


•    En El País, además de una magnífica infografía elpais.com/elpais/2013/05/17/media/1368809976_620411.html, publicó (Negocios 19/mayo/2013) un listado bajo el titular “Paraísos europeos”: «Los Estados de Andorra, Mónaco, Liechtenstein y San Marino; Las islas del Canal de la Mancha: Jersey, Guernsey y la isla de Man (de la Corona Británica); Los territorios británicos de ultramar: Gibraltar, las islas Caimán, Bermudas, Anguila, Vírgenes británicas, Montserrat, Turcas y Caicos; Territorios autonómicos del Reino de Holanda: isla de Aruba y las Antillas Holandesas; Los Estados de Chipre y Malta; Luxemburgo y Suiza». Seguramente las urgencias periódisticas provocaron los errores (la Isla de Man está situada entre Irlanda e Escocia y, desde el 10/10/2010, ya no existen las Antillas Neerlandesas) y no parece que consultaran el Real Decreto 1080/1991, en donde aparecen numerados 48 «países y territorios a los que cabe atribuir el carácter de paraísos fiscales» (donde también se deslizaron erratas: Islas Caimanes, Fiji, Guernesey). Por cierto que en enero/2012 de esa lista ya salieron, o están pendientes de ratificación: Andorra, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Caimán, Cook, Emiratos Arabes Unidos, Jamaica, Malta, Panamá, San Marino, San Vicente y Granadinas, Santa Lucia, Singapur, Trinidad y Tobago. Claro que la lista de centros financieros off shore, argot financiero para “limbo fiscal”, además de los considerados oficialmente paraísos fiscales por la OCDE, añade otras jurisdicciones o territorios (como Austria o Hungría) que ofrecen incentivos fiscales de naturaleza similar. Un rotundo análisis de los perjuicios que a la UE causan estas prácticas puede leerse en conacentohispano.blogactiv.eu/2013/05/24/ europa-o-el-lucrativo-negocio-de-los-paraisos-fiscales/.


•    El Diario Sur reseñaba una exposición, abierta en Málaga todo este mes de agosto (www.diariosur.es/v/20130807/cultura/contradicciones-paraiso-20130808.html), de la profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, Isabel Garnelo. El título de la exposición, Don’t mess with the mon[k]ey, es un juego de palabras que transforma un tópico cartel (el mono es símbolo de Gibraltar) en un mensaje: “No te metas con el dinero” (monkey business es la etiqueta de negocios deshonestos). Una de las piezas expuestas es ‘La canción del pirata’, un poema compuesto con los lemas que lucen en su escudo idílicos lugares del planeta junto a las respectivas filacterias, que ella recrea con tinta china y acuarela. El texto dice así: «¡Desea lo justo!/ ¡Vigílate!/ El amor a la libertad/ nos trajo hasta aquí/ Fruto del esfuerzo de cada uno/ ha sido el logro de todos/ unidos por la libertad/ Mandar es servir/ con la ayuda de Dios/ -insignia del Monte Calpe-/ bajo su sombra florezco/ Él lo fundó sobre los mares/ hasta donde el destino nos trajo/ El fin justifica los medios/ Siempre conscientes de dios,/ aspiramos a construir y avanzar/ como un solo pueblo/ La unión hace la fuerza/ Teme a Dios y honra al Rey»


•    Una elemental búsqueda en la web permite encontrar esos lemas y los respectivos países que los lucen en sus escudos: Desea lo justo (Desire the right) Islas Malvinas; Vigilante (Vigilate) Islas Vírgenes Británicas; El amor a la libertad nos trajo hasta aquí (The love of liberty brought us here) Liberia; Si cada uno se esfuerza, todos lo consiguen (Each Endeavouring, All Achieving) Islas Turcas y Caicos; En unión y libertad, Argen-tina; Mandar es servir (To Lead is to Serve)  Islas Salomón;  Con la ayuda de Dios (Deo iuvante) Mónaco; Insignia del Monte Calpe (Montis Insignia Calpe) Peñón de Gibraltar; Bajo la sombra florezco (Sub umbra floreo) Belice; Él lo ha fundado sobre los mares (He hath founded it upon the seas) Islas Caimán; A donde el destino nos guíe (Quo Fata Ferunt) Bermudas; El fin corona la obra (Finis Coronat Opus) Seychelles; Aspiramos a ser conscientes de Dios y avanzar como un solo pueblo (Ever Conscious of God We Aspire, and Advance as One People) isla Granada; La virtud unida es más fuerte (Virtus unita fortior) Andorra; Teme a Dios y honra a la Reina (Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui) Fiyi. Seguramente las necesidades poéticas le obligaron a incluir a territorios que no suelen incluirse en la lista de paraísos fiscales: Argentina, las islas Malvinas, Salomón y Fiyi. A diferencia de Liberia y Seychelles, el otro paraíso fiscal africano, Mauricio, tiene un lema Stella Clavisque Maris Indici (Llave y estrella del Océano Indico) que, ni empleando muchas licencias con el texto, lograría encajar en el poema.


•    Por cierto, es poco conocido que Mauricio, además de la isla de ese nombre, está constituido por otras islas nominadas por los intrépidos navegantes lusos, como la Rodrigues y las denominadas Agalega. Aunque el país existía desde 1968, no es mencionado en el Decreto de 1975, firmado por dos gallegos, que fijaba un código de países para identificar a personas jurídicas y entidades; sí aparece en las Órdenes ministeriales de 1980 y 2011 (ésta también de una ministra gallega) donde se modificaron tales códigos. Con escaso criterio lingüistico han escrito «Rodrígues», pero ni La Gallega (una coma mal puesta les ha llevado a nombrar a una inexistente «Islas Agalega y Cargados»), ni Islas de San Brandán (o Borondón, el monje irlandés del siglo VI; en inglés, Saint Brandon Rocks), pero sí aparece el sonoro nombre marinero portugués de estas últimas islas, con un Shoals añadido. Si en un buscador de Internet se escribe BOE-A-2011-20179 se llega a la Orden vigente; y en su texto en pdf, en el «Anexo II Relación de códigos de países y territorios», con el código ISO MU, se relacionan los territorios de la República de Mauricio (en 1992 se proclamó república dentro de la Commonwealth). Ahí se lee una denominación de la época de la navegación a vela que hoy el DRAE califica de malsonante, pero que, substituyendo el duro sonido castellano “j” por “ll”, le permite a la Real Academia Gallega incluir en su diccionario un amplio muestrario de frases y expresiones coloquiales  (www.portaldaspalabras.org).


•    Un mapa de mapa de América Latina y el Caribe, donde cada país está identificado sólo por su bandera, aparece en www.copolad.eu/directorio-de-centros-y-servicios, una de las páginas de la web de COPOLAD, el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas. Aparte de su utilidad concreta, es un ejemplo de buen ejercicio para verificar nuestros conocimientos de geografía política de la zona, aunque no incluye los estados que han sustituido a las Antillas Neerlandesas. La antes citada Orden del Ministerio de Economía y Hacienda dice: «se aprueba una nueva relación de códigos de países y territorios, para introducir el nuevo código de Sudán del Sur (SS) y sustituir el código correspondiente a las antiguas Antillas Neerlandesas (AN), por tres códigos separa-dos para Curaçao (CW), San Martín (SX) y parte caribeña de los Países Bajos (Bonaire, San Eustaquio y Saba) (BQ).»
 

Cada 24/agosto desde 1980 en Moeche (Ferrol) asaltan su castillo, en el Festival Irmandiño, recordando la revuelta social ocurrida entre 1467–1469; mientras en Bali celebran Tumpek Landep, por segunda vez en este año 2013 dado que su calendario Pawukon sólo dura 210 días. Siguiendo en este mes la racha de Días de la Indepen-dencia, el 24 corresponde a Ucrania (en 1991 de la URSS), el 25 a Uruguay (en 1825 de Brasil), el 27 a Moldavia (en 1991 de la URSS), el 31 a Kirguizistán (en 1991 de la URSS), a Malasia (en 1957 del Reino Unido) y a Trinidad-Tobago (en 1962 del Reino Unido); incluso el 1/septiembre a Uzbekistán (en 1991 de la URSS), mientras desde 1992 es el Día de la Constitución en Eslovaquia. También la Festa da Istoria, la fiesta medieval de Ribadavia, se celebra el día 31, ese día que fué añadido al mes Sextilis para que el nombre de Augusto no estuviese asociado a un mes de duración menor que el ya dedicado a su tío abuelo Julio Cesar (según la invención de Juan de Sacrobosco, autor también de Algorismus, un librito que introdujo las operaciones aritméticas con guarismos en el curriculum universitario europeo del siglo XIII). Y el 2/septiembre es la Luxembourg City Kermesse, en ese país europeo, importante escenario de la “industria financiera”, que luce un explícito lema: «Mir wëlle bleiwe wat mir sinn» (Queremos permanecer siendo lo que somos).