lunes, 14 de octubre de 2013

A quén beneficia a recentralización? - Xoán Antón Pérez-Lema L.

Xoán Antón Pérez-Lema L.
Cadernos da viaxe.
Ninguén pode xa dubidar da axenda recentralizadora do PP. Velaí a reforma local, que fanará a autonomía local e potenciará as Deputacións, a aprobación da Lei educativa-LOMCE-,  coa imposición do castelán como lingua vehicular e as súas reválidas de Estado que descoñecen as competencias educativas de Galicia ou o estéril tentamento de blindaxe das touradas ao consideralas patrimonio cultural inmaterial. Pasando pola imposición ás Comunidades Autónomas do copago das menciñas, descoñecendo a autonomía de cadanseu servizo sanitario ou da proposta Sainz de Santamaría de supresión de controis externos como o do Valedor do Pobo ou do Consello de Contas.

Qui prodest? A quén beneficia esta recentralización, que leva vinte anos baleirando de contido o noso Estatuto de Autonomía e,x a que logo, modificando indirectamente o pacto constitucional que recoñeceu a personalidade nacional de Galicia?  A resposta apunta aos intereses que tentan esfarelar o Estado do Benestar. Porque a ofensiva contra a autonomía política de Galicia e a autonomía local dos seus concellos busca, sempre, reducir os níveis de cobertura e calidade dos servizos sociais, educativos e sanitarios para ir recentralizando a súa prestación, unificando por abaixo a súa calidade e privatizando a súa xestión dende Madrid, de xeito que só grandes empresas españolas de amigos do Poder estatal poidan optar á coxestión destes servizos. Velaí como a recentralización persegue a desmontaxe do Estado do Benestar, ademáis da redución dos níveis democráticos, ao afastar o Poder  da cidadanía e suprimir os controis exteriores á gobernanza.

Tamén latexa tras desta recentralización a obsesión por cocentrar en Madrid todo o poder financiero e empresarial do Estado, patente na absurda  andaina de levar o AVE a todas as capitais “de provincia” ou de construir un inviábel “ aeroporto central”  que agora peta despois de consumir 6000 M€ -un billón de pesetas-. A obsesión de potenciar as grandes empresas dos sectores regulados e do Ibex 35 impedindo calquera política efectiva de Galicia, por exemplo, para potenciar o seu desenvolvemento empresarial endóxeno.

A quen beneficia a recentralización?  Non de certo á cidadanía galega, nin aos empresarios e traballadores deste País.